Deva Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,88
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :810.080
 • Hacim Adet :208.431
* SG: 28.02.2017 - 10:49 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Deva Holding A.Ş.
 • XKMYA,XSTKR,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : DEVA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 452.620.584
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 452.620.584
 • NAKİT DEĞERLER 452.620.584
 • 1.1 Kasa 22.125.313
 • A. Hazır Değerler 22.125.313
 • Kasa 22.125.313
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 198.879.907
 • Acenteler 198.879.907
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 198.879.907
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 374.633
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 374.633
 • İkrazlar 374.633
 • 6.1 Kısa Vadeli 202.793.782
 • E. Stoklar 202.793.782
 • İŞTİRAKLER 202.793.782
 • 6. Diğer Stoklar 28.446.949
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 28.446.949
 • Menkuller 28.446.949
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 452.620.584
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 452.620.584
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 452.620.584
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 544.735.914
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 544.735.914
 • II. DURAN VARLIKLAR 544.735.914
 • AKTİF TOPLAMI 316.807.845
 • D. Maddi Duran Varlıklar 316.807.845
 • Reasürörler Payı (-) 316.807.845
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 206.332.402
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 206.332.402
 • Ödenmiş Sermaye 206.332.402
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.782.731
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.782.731
 • Nominal Sermaye 1.782.731
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 13.672.040
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 13.672.040
 • Kanuni Yedek Akçeler 13.672.040
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 7.923.627
 • F. Diğer Duran Varlıklar 7.923.627
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 7.923.627
 • A K T İ F T O P L A M I 997.356.498
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 997.356.498
 • Yeniden Değerleme Fonu 997.356.498
 • 4.1 Bonolar 236.371.910
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 236.371.910
 • Maliyet Artış Fonu 236.371.910
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 150.338.219
 • A. Finansal Borçlar 150.338.219
 • Özel Fonlar 150.338.219
 • B. Ticari Borçlar 44.838.250
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 44.838.250
 • P A S İ F T O P L A M I 44.838.250
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 746.450
 • 2. Borç Senetleri 746.450
 • Alınan Primler 746.450
 • 11.4 Diğer 1.806.679
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.806.679
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.806.679
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 20.000.624
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 20.000.624
 • Diğer Teknik Karşılıklar 20.000.624
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 10.748.720
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 10.748.720
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 10.748.720
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 236.371.910
 • 8. Borç Reeskontu (-) 236.371.910
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 236.371.910
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 255.220.995
 • Diğer Gelirler 255.220.995
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 255.220.995
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 225.763.033
 • A. Finansal Borçlar 225.763.033
 • TEKNİK GİDERLER (-) 225.763.033
 • 1. Ortaklara Borçlar 13.849.928
 • 15.4 Kâr veya Zarar 13.849.928
 • Diğer Giderler (-) 13.849.928
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 15.586.946
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.586.946
 • GENEL GİDERLER (-) 15.586.946
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 21.088
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 21.088
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 21.088
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 505.763.593
 • Faiz Gelirleri 505.763.593
 • III. ÖZ SERMAYE 505.763.593
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 505.787.950
 • A. Sermaye 505.787.950
 • Kar Payı Gelirleri 505.787.950
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 200.000.000
 • Satış Karları 200.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -28.847
 • C. Emisyon Primi -28.847
 • Kira Gelirleri -28.847
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 140.080.696
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 140.080.696
 • MALİ GİDERLER (-) 140.080.696
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 583.139
 • 5. Maliyet Artış Fonu 583.139
 • Diğer Giderler (-) 583.139
 • F. Net Dönem Karı -583.139
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -583.139
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -583.139
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 150.864.955
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 150.864.955
 • 2. ........... Yılı Zararı -24.357
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -24.357
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 997.356.498
 • P A S İ F T O P L A M I 997.356.498
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 515.789.429
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 515.789.429
 • 1. Satıştan İadeler (-) -298.924.247
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -298.924.247
 • 2. Satış İskontoları (-) 216.865.182
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 216.865.182
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 216.865.182
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 216.865.182
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -72.266.569
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -72.266.569
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -39.059.984
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -39.059.984
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -11.359.183
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -11.359.183
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -122.685.736
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -122.685.736
 • 4.1.3 Diğer 94.179.446
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 94.179.446
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 61.875.010
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 61.875.010
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -8.914.162
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -8.914.162
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 52.960.848
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 52.960.848
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 52.960.848
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 52.960.848
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -25.299
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 52.986.147
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING
  2. 2,25
  3. 7,66
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,14
  3. 7,00
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,24
  3. 6,58
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,21
  3. 5,00
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,65
  3. 4,84

Azalan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,41
  3. -6,82
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 30,22
  3. -3,70
  1. BRMEN BIRLIK MENSUCAT A.S.
  2. 1,10
  3. -3,51
  1. USAK USAK SERAMIK
  2. 1,74
  3. -3,33
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,91
  3. -3,32

TL

  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 6,01
  3. 4,34
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,60
  3. -0,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,55
  3. 0,18
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,13
  3. 0,00
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,14
  3. 7,00

LOT

  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 6,01
  3. 4,34
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,60
  3. -0,46
  1. ASELS ASELSAN
  2. 14,98
  3. 2,74
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,55
  3. 0,18
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,23
  3. 0,18

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.