Denizbank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,78
 • Değişim :8,39 %
 • Hacim TL :5.917.522
 • Hacim Adet :1.278.837
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Denizbank A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : DENIZ | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 15.317.139
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 15.399.202
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 15.317.139
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 15.399.202
 • NAKİT DEĞERLER 15.317.139
 • NAKİT DEĞERLER 15.399.202
 • B. Menkul Kıymetler 747.276
 • B. Menkul Kıymetler 1.133.579
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 747.276
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.133.579
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 747.276
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.133.579
 • 1. Hisse Senetleri 27.548
 • 1. Hisse Senetleri 35.769
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 27.548
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 35.769
 • ALACAKLAR 27.548
 • ALACAKLAR 35.769
 • 2.2 Hisse Senetleri 447
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 447
 • Reeskont Karşılığı (-) 447
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 17.212
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 17.616
 • Acenteler 17.212
 • Acenteler 17.616
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 17.212
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 17.616
 • 1. Alıcılar 2.867.680
 • 1. Alıcılar 8.016.190
 • Acenteler 2.867.680
 • Acenteler 8.016.190
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.867.680
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 8.016.190
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.000.336
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.016.328
 • IV. PARA PİYASALARI 1.000.336
 • IV. PARA PİYASALARI 1.016.328
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.000.336
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.016.328
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 15.992
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 15.992
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 15.992
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.000.336
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.000.336
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.000.336
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.634.974
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.945.442
 • Diğer Alacaklar 6.634.974
 • Diğer Alacaklar 6.945.442
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.634.974
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.945.442
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 49.613
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 49.633
 • 5.1 Hisse Senetleri 49.613
 • 5.1 Hisse Senetleri 49.633
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 49.613
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 49.633
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 227.486
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 537.934
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 227.486
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 537.934
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 227.486
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 537.934
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 70.421.482
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 101.381.161
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 70.421.482
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 101.381.161
 • VI. KREDİLER 70.421.482
 • VI. KREDİLER 101.381.161
 • 6.1 Kısa Vadeli 69.552.915
 • 6.1 Kısa Vadeli 100.439.016
 • E. Stoklar 69.552.915
 • E. Stoklar 100.439.016
 • İŞTİRAKLER 69.552.915
 • İŞTİRAKLER 100.439.016
 • 2. Yarı Mamüller 3.314.614
 • 2. Yarı Mamüller 3.691.423
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.314.614
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.691.423
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.314.614
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.691.423
 • 3. Ara Mamüller -2.749.278
 • 3. Ara Mamüller -2.446.047
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.749.278
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.446.047
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.749.278
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.446.047
 • 4. Mamüller 1.581.209
 • SABİT DEĞERLER 1.581.209
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.581.209
 • 5. Emtia 4.951.465
 • 5. Emtia 5.099.233
 • Menkuller 4.951.465
 • Menkuller 5.099.233
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 4.951.465
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5.099.233
 • 6. Diğer Stoklar 4.951.465
 • 6. Diğer Stoklar 5.058.207
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.951.465
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.058.207
 • Menkuller 4.951.465
 • Menkuller 5.058.207
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 41.026
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 41.026
 • II. DURAN VARLIKLAR 41.026
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.654
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.147
 • Devam Eden Yatırımlar 8.654
 • Devam Eden Yatırımlar 10.147
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.654
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.147
 • 1. Alıcılar 15
 • 1. Alıcılar 1.508
 • 9.1 Mali İştirakler 15
 • 9.1 Mali İştirakler 1.508
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 15
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 1.508
 • 2. Alacak Senetleri 8.639
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 8.639
 • A K T İ F T O P L A M I 8.639
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 12.243
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.109.094
 • BORÇLAR 12.243
 • BORÇLAR 6.109.094
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 12.243
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.109.094
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 6.092.669
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.092.669
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 6.092.669
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 12.243
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 12.243
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.425
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 12.243
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 16.425
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.800
 • Borç Reeskontu (-) 2.800
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.800
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.592.410
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.592.410
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.592.410
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.193.537
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.193.537
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.193.537
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -601.127
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -601.127
 • Diğer Borçlar -601.127
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 409.543
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 654.384
 • Muallak Hasar Karşılığı 409.543
 • Muallak Hasar Karşılığı 654.384
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 409.543
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 654.384
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 180.128
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 194.413
 • Hayat Matematik Karşılığı 180.128
 • Hayat Matematik Karşılığı 194.413
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 180.128
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 194.413
 • 17.1 Şerefiye 869
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 869
 • Hayat Matematik Karşılığı 869
 • 17.2 Diğer 179.259
 • 17.2 Diğer 193.544
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 179.259
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 193.544
 • Reasürörler Payı (-) 179.259
 • Reasürörler Payı (-) 193.544
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.201.360
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.345.630
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.201.360
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.345.630
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.201.360
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.345.630
 • AKTİF TOPLAMI 110.973.066
 • AKTİF TOPLAMI 146.723.021
 • D. Maddi Duran Varlıklar 110.973.066
 • D. Maddi Duran Varlıklar 146.723.021
 • Reasürörler Payı (-) 110.973.066
 • Reasürörler Payı (-) 146.723.021
 • 1. Arazi ve Arsalar 70.505.219
 • 1. Arazi ve Arsalar 103.537.556
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 70.505.219
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 103.537.556
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 70.505.219
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 103.537.556
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 786.630
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.146.640
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 786.630
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.146.640
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 786.630
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.146.640
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.358.519
 • DİĞER PASİFLER 3.358.519
 • II. PARA PİYASALARI 3.358.519
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 380.098
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 380.098
 • Ödenmiş Sermaye 380.098
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.978.421
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.978.421
 • Nominal Sermaye 2.978.421
 • 2. Haklar 11.280.487
 • 2. Haklar 11.564.118
 • III. ALINAN KREDİLER 11.280.487
 • III. ALINAN KREDİLER 11.564.118
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 11.280.487
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 11.564.118
 • A K T İ F T O P L A M I 1.314.369
 • A K T İ F T O P L A M I 3.616.555
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.314.369
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.616.555
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.314.369
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.616.555
 • 4.1 Bonolar 997.566
 • 4.1 Bonolar 2.078.216
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 997.566
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.078.216
 • Maliyet Artış Fonu 997.566
 • Maliyet Artış Fonu 2.078.216
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 316.803
 • A. Finansal Borçlar 316.803
 • Özel Fonlar 316.803
 • 1. Banka Kredileri 1.221.536
 • 4.3 Tahviller 1.221.536
 • Zarar (-) 1.221.536
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.572.078
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.643.312
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.572.078
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.643.312
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.572.078
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.643.312
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.714.265
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.745.959
 • KAR 2.714.265
 • KAR 2.745.959
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.714.265
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.745.959
 • 1. Satıcılar 14.160
 • TEKNİK GELİRLER 14.160
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 14.160
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 15.575
 • 2. Borç Senetleri 15.575
 • Alınan Primler 15.575
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1.415
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1.415
 • Alınan Komisyonlar -1.415
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.850.324
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.878.609
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.850.324
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.878.609
 • XII. KARŞILIKLAR 1.850.324
 • XII. KARŞILIKLAR 1.878.609
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.295.467
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.325.145
 • 4. Ödenecek Giderler 1.295.467
 • 4. Ödenecek Giderler 1.325.145
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.295.467
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.325.145
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 118.235
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 136.253
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 118.235
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 136.253
 • Diğer Teknik Karşılıklar 118.235
 • Diğer Teknik Karşılıklar 136.253
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 406.944
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 446.889
 • 8. Borç Reeskontu (-) 406.944
 • 8. Borç Reeskontu (-) 446.889
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 406.944
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 446.889
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.339.111
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.339.111
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.339.111
 • 1. Vergi Karşılıkları 11.804.042
 • 1. Vergi Karşılıkları 11.842.642
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 11.804.042
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 11.842.642
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 11.804.042
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 11.842.642
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.316.100
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.316.100
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.316.100
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.536.776
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.055.887
 • Diğer Gelirler -1.536.776
 • Diğer Gelirler -1.055.887
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.536.776
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.055.887
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15
 • A. Finansal Borçlar 15
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -362.896
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -362.896
 • Ödenen Komisyonlar (-) -362.896
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 107.842
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 117.263
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 107.842
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 117.263
 • Ödenen Tazminatlar (-) 107.842
 • Ödenen Tazminatlar (-) 117.263
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -4.802
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 14.855
 • B. Ticari Borçlar -4.802
 • B. Ticari Borçlar 14.855
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -4.802
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 14.855
 • 15.3 Kâr Yedekleri 5.684.371
 • 15.3 Kâr Yedekleri 7.001.459
 • 2. Borç Senetleri 5.684.371
 • 2. Borç Senetleri 7.001.459
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 5.684.371
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 7.001.459
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 251.816
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 257.838
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 251.816
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 257.838
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 251.816
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 257.838
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 3.926.587
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.628.510
 • 5. Borç Reeskontu (-) 3.926.587
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.628.510
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 3.926.587
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.628.510
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.121.133
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.499.946
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.121.133
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.499.946
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.121.133
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.499.946
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.542.370
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.370.275
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.542.370
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.370.275
 • Diğer Giderler (-) 2.542.370
 • Diğer Giderler (-) 4.370.275
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.556.692
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3.363.125
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.556.692
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.363.125
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.556.692
 • TEKNİK KAR/ZARAR 3.363.125
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 985.678
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 985.678
 • GENEL GİDERLER (-) 985.678
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 110.973.066
 • PASİF TOPLAMI 110.973.066
 • Personel Giderleri (-) 110.973.066
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.007.150
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.999.113
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.007.150
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.999.113
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.007.150
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.999.113
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 4.314.523
 • 6. Borç Reeskontu (-) 4.314.523
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 4.314.523
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 8.672
 • Amortisman Giderleri (-) 8.672
 • D. Alınan Sipariş Avansları 8.672
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 146.723.021
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 146.723.021
 • Karşılıklar (-) 146.723.021
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 6.065.843
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 6.065.843
 • Diğer Giderler (-) 6.065.843
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 5.234.493
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 5.234.493
 • MALİ GELİRLER 5.234.493
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 40.780
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 40.780
 • Kambiyo Karları 40.780
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 54.300
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 54.300
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 54.300
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 40.780
 • E. Yedekler 40.780
 • Faiz Giderleri (-) 40.780
 • 1. Yasal Yedekler 15.372
 • 1. Yasal Yedekler 72.527
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.372
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 72.527
 • Satış Zararları (-) 15.372
 • Satış Zararları (-) 72.527
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 526.059
 • 2. Statü Yedekleri 526.059
 • Kambiyo Zararları (-) 526.059
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 3.818
 • 3. Özel Yedekler 3.818
 • Karşılıklar (-) 3.818
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 284.085
 • 4. Olağanüstü Yedek 284.085
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 284.085
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 17.568
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 238.156
 • 5. Maliyet Artış Fonu 17.568
 • 5. Maliyet Artış Fonu 238.156
 • Diğer Giderler (-) 17.568
 • Diğer Giderler (-) 238.156
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 48.079
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 535.804
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 48.079
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 535.804
 • DÖNEM KAR/ZARARI 48.079
 • DÖNEM KAR/ZARARI 535.804
 • F. Net Dönem Karı -2.543.159
 • F. Net Dönem Karı 3.896
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.543.159
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.896
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.543.159
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.896
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.949.164
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 292.532
 • G. Dönem Zararı (-) -1.949.164
 • G. Dönem Zararı (-) 292.532
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.949.164
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 292.532
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 239.376
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 239.376
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 49.458
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 49.458
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.943.059
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.943.059
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.192.891
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.192.891
 • 2. Yurtdışı Satışlar -92.842
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -92.842
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -344.345
 • 3. Diğer Satışlar -344.345
 • 2. Satış İskontoları (-) -92.842
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -92.842
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -416.510
 • 3. Diğer İndirimler (-) -416.510
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -67.605
 • C. Net Satışlar -67.605
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -89.203
 • D. Satışların Maliyeti (-) -89.203
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.455.954
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.455.954
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 696.899
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 696.899
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -152.624
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 906.849
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -152.624
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 906.849
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -88.192
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -88.192
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 107.976
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.122.784
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 107.976
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.122.784
 • 4.1.3 Diğer 743.279
 • 4.1.3 Diğer 798.873
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 743.279
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 798.873
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -209.950
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 960.920
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -209.950
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 960.920
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -316
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 113.873
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -316
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 113.873
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -209.634
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 847.047
 • 4.2.3 Diğer -209.634
 • 4.2.3 Diğer 847.047
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -217.641
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 1.003
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -217.641
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1.003
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.244
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.244
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -456.574
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -216.397
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -456.574
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -216.397
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -27.431
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.149
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -27.431
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.149
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 551.051
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 551.051
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -499.232
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 303.862
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -499.232
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 303.862
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -25.750
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.001.144
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -25.750
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.001.144
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -945.774
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 578.709
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -945.774
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 578.709
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.372.278
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.372.278
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 425.567
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 683.092
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 425.567
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 683.092
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 461.561
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3.793.547
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 461.561
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 3.793.547
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -951.628
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -951.628
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -1.555.072
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.144.653
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -1.555.072
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.144.653
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -158.975
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.286.847
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -158.975
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.286.847
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.286.847
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -279.295
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 985.678
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.