Denizbank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,59
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :517.534
 • Hacim Adet :143.875
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Denizbank A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : DENIZ | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 12.227.730
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 12.290.041
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 12.227.730
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 12.290.041
 • NAKİT DEĞERLER 12.227.730
 • NAKİT DEĞERLER 12.290.041
 • B. Menkul Kıymetler 997.484
 • B. Menkul Kıymetler 1.116.191
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 997.484
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.116.191
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 997.484
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.116.191
 • 1. Hisse Senetleri 4.356
 • 1. Hisse Senetleri 54.052
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.356
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 54.052
 • ALACAKLAR 4.356
 • ALACAKLAR 54.052
 • 2.2 Hisse Senetleri 11
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 11
 • Reeskont Karşılığı (-) 11
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.077
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.386
 • Acenteler 9.077
 • Acenteler 9.386
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.077
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.386
 • 1. Alıcılar 1.707.611
 • 1. Alıcılar 5.036.314
 • Acenteler 1.707.611
 • Acenteler 5.036.314
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.707.611
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 5.036.314
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.640.370
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.640.828
 • IV. PARA PİYASALARI 1.640.370
 • IV. PARA PİYASALARI 1.640.828
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.640.370
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.640.828
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 458
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 458
 • İkrazlar 458
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.640.370
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.640.370
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.640.370
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 8.257.589
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 9.605.237
 • Diğer Alacaklar 8.257.589
 • Diğer Alacaklar 9.605.237
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 8.257.589
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 9.605.237
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 38.072
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 38.089
 • 5.1 Hisse Senetleri 38.072
 • 5.1 Hisse Senetleri 38.089
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 38.072
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 38.089
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 38.585
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 191.106
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 38.585
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 191.106
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 38.585
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 191.106
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 56.994.589
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 82.536.354
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 56.994.589
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 82.536.354
 • VI. KREDİLER 56.994.589
 • VI. KREDİLER 82.536.354
 • 6.1 Kısa Vadeli 56.030.026
 • 6.1 Kısa Vadeli 81.518.401
 • E. Stoklar 56.030.026
 • E. Stoklar 81.518.401
 • İŞTİRAKLER 56.030.026
 • İŞTİRAKLER 81.518.401
 • 2. Yarı Mamüller 3.061.132
 • 2. Yarı Mamüller 3.445.204
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.061.132
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.445.204
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.061.132
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.445.204
 • 3. Ara Mamüller -2.427.251
 • 3. Ara Mamüller -2.096.569
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.427.251
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.096.569
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.427.251
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.096.569
 • 4. Mamüller 1.096.615
 • SABİT DEĞERLER 1.096.615
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.096.615
 • 5. Emtia 3.351.515
 • 5. Emtia 3.492.053
 • Menkuller 3.351.515
 • Menkuller 3.492.053
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 3.351.515
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 3.492.053
 • 6. Diğer Stoklar 3.351.515
 • 6. Diğer Stoklar 3.458.495
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.351.515
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.458.495
 • Menkuller 3.351.515
 • Menkuller 3.458.495
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 33.558
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 33.558
 • II. DURAN VARLIKLAR 33.558
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.654
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.147
 • Devam Eden Yatırımlar 8.654
 • Devam Eden Yatırımlar 10.147
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.654
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.147
 • 1. Alıcılar 15
 • 1. Alıcılar 1.508
 • 9.1 Mali İştirakler 15
 • 9.1 Mali İştirakler 1.508
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 15
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 1.508
 • 2. Alacak Senetleri 8.639
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 8.639
 • A K T İ F T O P L A M I 8.639
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.222
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.659.938
 • BORÇLAR 1.222
 • BORÇLAR 4.659.938
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.222
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.659.938
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.643.513
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.643.513
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.643.513
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.222
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.222
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.425
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.222
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 16.425
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 28
 • Borç Reeskontu (-) 28
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 28
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.400.622
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.400.622
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.400.622
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.908.018
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.908.018
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.908.018
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -507.396
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -507.396
 • Diğer Borçlar -507.396
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 367.912
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 554.907
 • Muallak Hasar Karşılığı 367.912
 • Muallak Hasar Karşılığı 554.907
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 367.912
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 554.907
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 176.795
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 189.788
 • Hayat Matematik Karşılığı 176.795
 • Hayat Matematik Karşılığı 189.788
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 176.795
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 189.788
 • 17.1 Şerefiye 869
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 869
 • Hayat Matematik Karşılığı 869
 • 17.2 Diğer 175.926
 • 17.2 Diğer 188.919
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 175.926
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 188.919
 • Reasürörler Payı (-) 175.926
 • Reasürörler Payı (-) 188.919
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.871.884
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.949.159
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.871.884
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.949.159
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.871.884
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.949.159
 • AKTİF TOPLAMI 92.455.885
 • AKTİF TOPLAMI 122.222.542
 • D. Maddi Duran Varlıklar 92.455.885
 • D. Maddi Duran Varlıklar 122.222.542
 • Reasürörler Payı (-) 92.455.885
 • Reasürörler Payı (-) 122.222.542
 • 1. Arazi ve Arsalar 53.702.091
 • 1. Arazi ve Arsalar 80.819.527
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.702.091
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 80.819.527
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 53.702.091
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 80.819.527
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 66.592
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.568.650
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 66.592
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.568.650
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 66.592
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.568.650
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 9.580.589
 • 3. Binalar 9.580.589
 • Reasürörler Payı (-) 9.580.589
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 6.400.755
 • DİĞER PASİFLER 6.400.755
 • II. PARA PİYASALARI 6.400.755
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 300.069
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 300.069
 • Ödenmiş Sermaye 300.069
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.100.686
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.100.686
 • Nominal Sermaye 6.100.686
 • 2. Haklar 9.352.097
 • III. ALINAN KREDİLER 9.352.097
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 9.352.097
 • A K T İ F T O P L A M I 985.571
 • A K T İ F T O P L A M I 3.063.684
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 985.571
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.063.684
 • Yeniden Değerleme Fonu 985.571
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.063.684
 • 4.1 Bonolar 566.501
 • 4.1 Bonolar 1.376.887
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 566.501
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.376.887
 • Maliyet Artış Fonu 566.501
 • Maliyet Artış Fonu 1.376.887
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 41.907
 • A. Finansal Borçlar 41.907
 • Özel Fonlar 41.907
 • 1. Banka Kredileri 1.267.727
 • 4.3 Tahviller 1.267.727
 • Zarar (-) 1.267.727
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.640.540
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.746.827
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.640.540
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.746.827
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.640.540
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.746.827
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.657.298
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.693.054
 • KAR 2.657.298
 • KAR 2.693.054
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.657.298
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.693.054
 • 1. Satıcılar 20.564
 • TEKNİK GELİRLER 20.564
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 20.564
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 23.599
 • 2. Borç Senetleri 23.599
 • Alınan Primler 23.599
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -3.035
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -3.035
 • Alınan Komisyonlar -3.035
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.527.843
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.540.825
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.527.843
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.540.825
 • XII. KARŞILIKLAR 1.527.843
 • XII. KARŞILIKLAR 1.540.825
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.089.165
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.104.126
 • 4. Ödenecek Giderler 1.089.165
 • 4. Ödenecek Giderler 1.104.126
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.089.165
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.104.126
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 96.123
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 111.372
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 96.123
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 111.372
 • Diğer Teknik Karşılıklar 96.123
 • Diğer Teknik Karşılıklar 111.372
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 327.594
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 340.288
 • 8. Borç Reeskontu (-) 327.594
 • 8. Borç Reeskontu (-) 340.288
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 327.594
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 340.288
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.005.165
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.005.165
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.005.165
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.395.429
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.421.059
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.395.429
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.421.059
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.395.429
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.421.059
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.316.100
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.316.100
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.316.100
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -973.788
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -492.947
 • Diğer Gelirler -973.788
 • Diğer Gelirler -492.947
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -973.788
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -492.947
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15
 • A. Finansal Borçlar 15
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -270.096
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -270.048
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -270.096
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -270.048
 • Ödenen Komisyonlar (-) -270.096
 • Ödenen Komisyonlar (-) -270.048
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 9.421
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 9.421
 • Ödenen Tazminatlar (-) 9.421
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.908
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 21.565
 • B. Ticari Borçlar 1.908
 • B. Ticari Borçlar 21.565
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.908
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 21.565
 • 15.3 Kâr Yedekleri 4.718.181
 • 15.3 Kâr Yedekleri 4.909.191
 • 2. Borç Senetleri 4.718.181
 • 2. Borç Senetleri 4.909.191
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 4.718.181
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 4.909.191
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 181.352
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 187.374
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 181.352
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 187.374
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 181.352
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 187.374
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 3.780.706
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 4.356.547
 • 5. Borç Reeskontu (-) 3.780.706
 • 5. Borç Reeskontu (-) 4.356.547
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 3.780.706
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 4.356.547
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 371.292
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 750.101
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 371.292
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 750.101
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 371.292
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 750.101
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.663.085
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.350.225
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.663.085
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.350.225
 • Diğer Giderler (-) 2.663.085
 • Diğer Giderler (-) 3.350.225
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.556.692
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.246.297
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.556.692
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.246.297
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.556.692
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.246.297
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.106.393
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.106.393
 • GENEL GİDERLER (-) 1.106.393
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 92.455.885
 • PASİF TOPLAMI 92.455.885
 • Personel Giderleri (-) 92.455.885
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.103.928
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.158.989
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.103.928
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.158.989
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.103.928
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.158.989
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 5.261.514
 • 6. Borç Reeskontu (-) 5.261.514
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 5.261.514
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 10.341
 • Amortisman Giderleri (-) 10.341
 • D. Alınan Sipariş Avansları 10.341
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 122.222.542
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 122.222.542
 • Karşılıklar (-) 122.222.542
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 7.447.162
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 7.447.162
 • Diğer Giderler (-) 7.447.162
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 6.359.178
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 6.359.178
 • MALİ GELİRLER 6.359.178
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.052
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.052
 • Kambiyo Karları 35.052
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 4.155
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.155
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 4.155
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 35.052
 • E. Yedekler 35.052
 • Faiz Giderleri (-) 35.052
 • 1. Yasal Yedekler 3.937
 • 1. Yasal Yedekler 8.551
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.937
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.551
 • Satış Zararları (-) 3.937
 • Satış Zararları (-) 8.551
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 810.564
 • 2. Statü Yedekleri 810.564
 • Kambiyo Zararları (-) 810.564
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 3.108
 • 3. Özel Yedekler 3.108
 • Karşılıklar (-) 3.108
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 559.374
 • 4. Olağanüstü Yedek 559.374
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 559.374
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 11.257
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 248.082
 • 5. Maliyet Artış Fonu 11.257
 • 5. Maliyet Artış Fonu 248.082
 • Diğer Giderler (-) 11.257
 • Diğer Giderler (-) 248.082
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 43.767
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 832.595
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 43.767
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 832.595
 • DÖNEM KAR/ZARARI 43.767
 • DÖNEM KAR/ZARARI 832.595
 • F. Net Dönem Karı -3.130.158
 • F. Net Dönem Karı 3.133
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -3.130.158
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.133
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -3.130.158
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.133
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -2.313.945
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 579.638
 • G. Dönem Zararı (-) -2.313.945
 • G. Dönem Zararı (-) 579.638
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -2.313.945
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 579.638
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 249.824
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 249.824
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 45.253
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 45.253
 • 1. ........... Yılı Zararı -3.651.729
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -3.651.729
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.660.565
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.660.565
 • 2. Yurtdışı Satışlar -292.284
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -292.284
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -407.554
 • 3. Diğer Satışlar -407.554
 • 2. Satış İskontoları (-) -29.402
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -29.402
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -524.425
 • 3. Diğer İndirimler (-) -524.425
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -83.822
 • C. Net Satışlar -83.822
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -32.553
 • D. Satışların Maliyeti (-) -32.553
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.028.831
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.028.831
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 84.816
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 84.816
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -142.323
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.141.903
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -142.323
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.141.903
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -30.396
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -30.396
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 128.957
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.795.433
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 128.957
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.795.433
 • 4.1.3 Diğer 895.795
 • 4.1.3 Diğer 1.012.946
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 895.795
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.012.946
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -293.743
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.194.948
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -293.743
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.194.948
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -528
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 132.327
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -528
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 132.327
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -293.215
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.062.621
 • 4.2.3 Diğer -293.215
 • 4.2.3 Diğer 1.062.621
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -299.153
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 58
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -299.153
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 58
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.021
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.021
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -410.486
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -298.132
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -410.486
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -298.132
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 205
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.941
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 205
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.941
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -8.927
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -8.927
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -510.946
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 474.964
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -510.946
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 474.964
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -5.649
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.941.527
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -5.649
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.941.527
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.279.679
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -28.454
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.279.679
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -28.454
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.844.321
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.844.321
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 612.902
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 817.527
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 612.902
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 817.527
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 46.524
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 4.793.389
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 46.524
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 4.793.389
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.312.217
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.312.217
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.082.326
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.282.767
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.082.326
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.282.767
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -176.374
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.398.846
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -176.374
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.398.846
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.398.846
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -295.393
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.106.393
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.