Denizbank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,12
 • Değişim :0,49 %
 • Hacim TL :2.843.092
 • Hacim Adet :687.636
* SG: 19.01.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Denizbank A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : DENIZ | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 16.546.902
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 16.638.080
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 16.546.902
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 16.638.080
 • NAKİT DEĞERLER 16.546.902
 • NAKİT DEĞERLER 16.638.080
 • B. Menkul Kıymetler 1.015.589
 • B. Menkul Kıymetler 1.298.722
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.015.589
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.298.722
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.015.589
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.298.722
 • 1. Hisse Senetleri 49.327
 • 1. Hisse Senetleri 57.637
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 49.327
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 57.637
 • ALACAKLAR 49.327
 • ALACAKLAR 57.637
 • 2.2 Hisse Senetleri 209
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 209
 • Reeskont Karşılığı (-) 209
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 11.185
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 11.604
 • Acenteler 11.185
 • Acenteler 11.604
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 11.185
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 11.604
 • 1. Alıcılar 3.072.272
 • 1. Alıcılar 8.852.274
 • Acenteler 3.072.272
 • Acenteler 8.852.274
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 3.072.272
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 8.852.274
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.000.671
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.032.639
 • IV. PARA PİYASALARI 1.000.671
 • IV. PARA PİYASALARI 1.032.639
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.000.671
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.032.639
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 31.968
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 31.968
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 31.968
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.000.671
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.000.671
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.000.671
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.477.439
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.794.743
 • Diğer Alacaklar 6.477.439
 • Diğer Alacaklar 6.794.743
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.477.439
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.794.743
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 55.377
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 55.399
 • 5.1 Hisse Senetleri 55.377
 • 5.1 Hisse Senetleri 55.399
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 55.377
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 55.399
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 224.627
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 541.909
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 224.627
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 541.909
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 224.627
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 541.909
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 72.556.138
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 104.789.808
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 72.556.138
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 104.789.808
 • VI. KREDİLER 72.556.138
 • VI. KREDİLER 104.789.808
 • 6.1 Kısa Vadeli 71.834.586
 • 6.1 Kısa Vadeli 103.986.729
 • E. Stoklar 71.834.586
 • E. Stoklar 103.986.729
 • İŞTİRAKLER 71.834.586
 • İŞTİRAKLER 103.986.729
 • 2. Yarı Mamüller 3.496.756
 • 2. Yarı Mamüller 3.890.179
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.496.756
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.890.179
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.496.756
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.890.179
 • 3. Ara Mamüller -3.087.100
 • 3. Ara Mamüller -2.775.204
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.087.100
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.775.204
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.087.100
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.775.204
 • 4. Mamüller 1.562.419
 • SABİT DEĞERLER 1.562.419
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.562.419
 • 5. Emtia 4.979.868
 • 5. Emtia 5.091.693
 • Menkuller 4.979.868
 • Menkuller 5.091.693
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 4.979.868
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5.091.693
 • 6. Diğer Stoklar 4.979.868
 • 6. Diğer Stoklar 5.091.693
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.979.868
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.091.693
 • Menkuller 4.979.868
 • Menkuller 5.091.693
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.654
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.147
 • Devam Eden Yatırımlar 8.654
 • Devam Eden Yatırımlar 10.147
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.654
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.147
 • 1. Alıcılar 15
 • 1. Alıcılar 1.508
 • 9.1 Mali İştirakler 15
 • 9.1 Mali İştirakler 1.508
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 15
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 1.508
 • 2. Alacak Senetleri 8.639
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 8.639
 • A K T İ F T O P L A M I 8.639
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 12.250
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.767.243
 • BORÇLAR 12.250
 • BORÇLAR 6.767.243
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 12.250
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.767.243
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 6.750.818
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.750.818
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 6.750.818
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 12.250
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 12.250
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.425
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 12.250
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 16.425
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.800
 • Borç Reeskontu (-) 2.800
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.800
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.541.403
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.541.403
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.541.403
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.151.879
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.151.879
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.151.879
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -610.476
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -610.476
 • Diğer Borçlar -610.476
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 407.461
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 676.556
 • Muallak Hasar Karşılığı 407.461
 • Muallak Hasar Karşılığı 676.556
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 407.461
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 676.556
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 166.330
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 180.223
 • Hayat Matematik Karşılığı 166.330
 • Hayat Matematik Karşılığı 180.223
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 166.330
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 180.223
 • 17.1 Şerefiye 869
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 869
 • Hayat Matematik Karşılığı 869
 • 17.2 Diğer 165.461
 • 17.2 Diğer 179.354
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 165.461
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 179.354
 • Reasürörler Payı (-) 165.461
 • Reasürörler Payı (-) 179.354
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.044.258
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.168.341
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.044.258
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.168.341
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.044.258
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.168.341
 • AKTİF TOPLAMI 115.155.651
 • AKTİF TOPLAMI 151.977.406
 • D. Maddi Duran Varlıklar 115.155.651
 • D. Maddi Duran Varlıklar 151.977.406
 • Reasürörler Payı (-) 115.155.651
 • Reasürörler Payı (-) 151.977.406
 • 1. Arazi ve Arsalar 74.839.433
 • 1. Arazi ve Arsalar 108.818.084
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 74.839.433
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 108.818.084
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 74.839.433
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 108.818.084
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 788.705
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.561.714
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 788.705
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.561.714
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 788.705
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.561.714
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.771.987
 • DİĞER PASİFLER 2.771.987
 • II. PARA PİYASALARI 2.771.987
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 380.195
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 380.195
 • Ödenmiş Sermaye 380.195
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.391.792
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.391.792
 • Nominal Sermaye 2.391.792
 • 2. Haklar 11.826.475
 • III. ALINAN KREDİLER 11.826.475
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 11.826.475
 • A K T İ F T O P L A M I 1.420.024
 • A K T İ F T O P L A M I 3.816.408
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.420.024
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.816.408
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.420.024
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.816.408
 • 4.1 Bonolar 1.107.211
 • 4.1 Bonolar 2.342.599
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.107.211
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.342.599
 • Maliyet Artış Fonu 1.107.211
 • Maliyet Artış Fonu 2.342.599
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 312.813
 • A. Finansal Borçlar 312.813
 • Özel Fonlar 312.813
 • 1. Banka Kredileri 1.160.996
 • 4.3 Tahviller 1.160.996
 • Zarar (-) 1.160.996
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.012.460
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.050.015
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.012.460
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.050.015
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.012.460
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.050.015
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.993.542
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.052.124
 • KAR 1.993.542
 • KAR 2.052.124
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.993.542
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.052.124
 • 1. Satıcılar 11.895
 • TEKNİK GELİRLER 11.895
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 11.895
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.901
 • 2. Borç Senetleri 12.901
 • Alınan Primler 12.901
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1.006
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1.006
 • Alınan Komisyonlar -1.006
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.907.741
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.947.947
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.907.741
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.947.947
 • XII. KARŞILIKLAR 1.907.741
 • XII. KARŞILIKLAR 1.947.947
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.346.599
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.365.358
 • 4. Ödenecek Giderler 1.346.599
 • 4. Ödenecek Giderler 1.365.358
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.346.599
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.365.358
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 109.246
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 126.972
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 109.246
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 126.972
 • Diğer Teknik Karşılıklar 109.246
 • Diğer Teknik Karşılıklar 126.972
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 433.137
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 474.376
 • 8. Borç Reeskontu (-) 433.137
 • 8. Borç Reeskontu (-) 474.376
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 433.137
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 474.376
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.948.031
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.948.032
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.948.031
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.948.032
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.948.031
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.948.032
 • 1. Vergi Karşılıkları 12.248.240
 • 1. Vergi Karşılıkları 12.277.055
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 12.248.240
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 12.277.055
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 12.248.240
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 12.277.055
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.316.100
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.316.100
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.316.100
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.728.454
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.247.564
 • Diğer Gelirler -1.728.454
 • Diğer Gelirler -1.247.564
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.728.454
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.247.564
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15
 • A. Finansal Borçlar 15
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -386.082
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -386.082
 • Ödenen Komisyonlar (-) -386.082
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 108.171
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 117.593
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 108.171
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 117.593
 • Ödenen Tazminatlar (-) 108.171
 • Ödenen Tazminatlar (-) 117.593
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -4.802
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 14.855
 • B. Ticari Borçlar -4.802
 • B. Ticari Borçlar 14.855
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -4.802
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 14.855
 • 15.3 Kâr Yedekleri 5.902.212
 • 15.3 Kâr Yedekleri 7.218.064
 • 2. Borç Senetleri 5.902.212
 • 2. Borç Senetleri 7.218.064
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 5.902.212
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 7.218.064
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 251.816
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 257.838
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 251.816
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 257.838
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 251.816
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 257.838
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 3.926.587
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.628.510
 • 5. Borç Reeskontu (-) 3.926.587
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.628.510
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 3.926.587
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.628.510
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.337.738
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.717.787
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.337.738
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.717.787
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.337.738
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.717.787
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.961.640
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.778.312
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.961.640
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.778.312
 • Diğer Giderler (-) 2.961.640
 • Diğer Giderler (-) 4.778.312
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.556.692
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3.363.125
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.556.692
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.363.125
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.556.692
 • TEKNİK KAR/ZARAR 3.363.125
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.404.948
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.404.948
 • GENEL GİDERLER (-) 1.404.948
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 115.155.651
 • PASİF TOPLAMI 115.155.651
 • Personel Giderleri (-) 115.155.651
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.415.187
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.794.850
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.415.187
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.794.850
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.415.187
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.794.850
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 6.674.717
 • 6. Borç Reeskontu (-) 6.674.717
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 6.674.717
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 8.885
 • Amortisman Giderleri (-) 8.885
 • D. Alınan Sipariş Avansları 8.885
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 151.977.406
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 151.977.406
 • Karşılıklar (-) 151.977.406
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 9.412.487
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.412.487
 • Diğer Giderler (-) 9.412.487
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 8.055.700
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 8.055.700
 • MALİ GELİRLER 8.055.700
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 69.557
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 69.557
 • Kambiyo Karları 69.557
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 106.631
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 106.631
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 106.631
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 69.557
 • E. Yedekler 69.557
 • Faiz Giderleri (-) 69.557
 • 1. Yasal Yedekler 17.027
 • 1. Yasal Yedekler 153.723
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 17.027
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 153.723
 • Satış Zararları (-) 17.027
 • Satış Zararları (-) 153.723
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 860.693
 • 2. Statü Yedekleri 860.693
 • Kambiyo Zararları (-) 860.693
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 9.969
 • 3. Özel Yedekler 9.969
 • Karşılıklar (-) 9.969
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 461.242
 • 4. Olağanüstü Yedek 461.242
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 461.242
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 20.828
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 389.482
 • 5. Maliyet Artış Fonu 20.828
 • 5. Maliyet Artış Fonu 389.482
 • Diğer Giderler (-) 20.828
 • Diğer Giderler (-) 389.482
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 66.225
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 873.475
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 66.225
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 873.475
 • DÖNEM KAR/ZARARI 66.225
 • DÖNEM KAR/ZARARI 873.475
 • F. Net Dönem Karı -4.064.746
 • F. Net Dönem Karı 10.071
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.064.746
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.071
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.064.746
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.071
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -3.188.021
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 472.069
 • G. Dönem Zararı (-) -3.188.021
 • G. Dönem Zararı (-) 472.069
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -3.188.021
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 472.069
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 391.335
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 391.335
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 68.756
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 68.756
 • 1. ........... Yılı Zararı -4.662.081
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -4.662.081
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.547.314
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.547.314
 • 2. Yurtdışı Satışlar -151.018
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -151.018
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -525.090
 • 3. Diğer Satışlar -525.090
 • 2. Satış İskontoları (-) -151.089
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -151.089
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -630.671
 • 3. Diğer İndirimler (-) -630.671
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -108.508
 • C. Net Satışlar -108.508
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -92.109
 • D. Satışların Maliyeti (-) -92.109
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.730.104
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.730.104
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.070.109
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.070.109
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -242.316
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.414.348
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -242.316
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.414.348
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -90.691
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -90.691
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 164.544
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.750.406
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 164.544
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 4.750.406
 • 4.1.3 Diğer 1.140.625
 • 4.1.3 Diğer 1.249.804
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.140.625
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.249.804
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -344.239
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.494.755
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -344.239
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.494.755
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -496
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 173.282
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -496
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 173.282
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -343.743
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.321.473
 • 4.2.3 Diğer -343.743
 • 4.2.3 Diğer 1.321.473
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -354.130
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 1.084
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -354.130
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1.084
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.999
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.999
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -726.243
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -352.131
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -726.243
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -352.131
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -35.525
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.230
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -35.525
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.230
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 512.051
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 512.051
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -795.521
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 398.258
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -795.521
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 398.258
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -33.812
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.473.312
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -33.812
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.473.312
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.477.429
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 581.391
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.477.429
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 581.391
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.071.520
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.071.520
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 561.197
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 924.363
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 561.197
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 924.363
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 695.572
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 5.657.937
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 695.572
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 5.657.937
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.502.779
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.502.779
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.340.972
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.619.935
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.340.972
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.619.935
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -214.987
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.814.186
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -214.987
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.814.186
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.814.186
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -398.384
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.404.948
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YAYLA YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS
  2. 3,27
  3. 19,78
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 1,28
  3. 19,63
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 21,36
  3. 13,92
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 1,35
  3. 12,50
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,24
  3. 9,09

Azalan

  1. SANEL SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT
  2. 2,06
  3. -10,04
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 11,80
  3. -8,53
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 210,70
  3. -8,39
  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 17,20
  3. -8,02
  1. MSGYO MISTRAL GMYO
  2. 7,02
  3. -7,02

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 5,05
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,01
  3. -0,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,29
  3. -0,60
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 2,28
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,81
  3. -2,16

LOT

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 5,05
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,99
  3. -2,41
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 2,28
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,01
  3. -1,43
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 9,56
  3. -2,45

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.