Denizbank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,86
 • Değişim :0,78 %
 • Hacim TL :5.064.473
 • Hacim Adet :1.291.814
* SG: 23.06.2017 - 11:20 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Denizbank A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : DENIZ | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.694.058
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.765.455
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.694.058
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.765.455
 • NAKİT DEĞERLER 14.694.058
 • NAKİT DEĞERLER 14.765.455
 • B. Menkul Kıymetler 1.010.243
 • B. Menkul Kıymetler 1.013.356
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.010.243
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.013.356
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.010.243
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.013.356
 • 1. Hisse Senetleri 56.958
 • 1. Hisse Senetleri 64.945
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 56.958
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 64.945
 • ALACAKLAR 56.958
 • ALACAKLAR 64.945
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 10.155
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 10.498
 • Acenteler 10.155
 • Acenteler 10.498
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.155
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.498
 • 1. Alıcılar 2.556.534
 • 1. Alıcılar 6.822.061
 • Acenteler 2.556.534
 • Acenteler 6.822.061
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.556.534
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 6.822.061
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.000.641
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.006.825
 • IV. PARA PİYASALARI 2.000.641
 • IV. PARA PİYASALARI 2.006.825
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 2.000.641
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 2.006.825
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.184
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 6.184
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 6.184
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.000.641
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.000.641
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.000.641
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.696.224
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 7.341.854
 • Diğer Alacaklar 6.696.224
 • Diğer Alacaklar 7.341.854
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.696.224
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 7.341.854
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 48.381
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 48.401
 • 5.1 Hisse Senetleri 48.381
 • 5.1 Hisse Senetleri 48.401
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 48.381
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 48.401
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 226.211
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 521.716
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 226.211
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 521.716
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 226.211
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 521.716
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 68.068.093
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 98.420.151
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 68.068.093
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 98.420.151
 • VI. KREDİLER 68.068.093
 • VI. KREDİLER 98.420.151
 • 6.1 Kısa Vadeli 67.026.077
 • 6.1 Kısa Vadeli 97.316.580
 • E. Stoklar 67.026.077
 • E. Stoklar 97.316.580
 • İŞTİRAKLER 67.026.077
 • İŞTİRAKLER 97.316.580
 • 2. Yarı Mamüller 3.313.574
 • 2. Yarı Mamüller 3.676.282
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.313.574
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.676.282
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.313.574
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.676.282
 • 3. Ara Mamüller -2.572.711
 • 3. Ara Mamüller -2.271.558
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.572.711
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.271.558
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.572.711
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.271.558
 • 4. Mamüller 1.634.677
 • SABİT DEĞERLER 1.634.677
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.634.677
 • 5. Emtia 4.912.795
 • 5. Emtia 5.055.161
 • Menkuller 4.912.795
 • Menkuller 5.055.161
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 4.912.795
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5.055.161
 • 6. Diğer Stoklar 4.912.795
 • 6. Diğer Stoklar 5.015.638
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.912.795
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.015.638
 • Menkuller 4.912.795
 • Menkuller 5.015.638
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 39.523
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 39.523
 • II. DURAN VARLIKLAR 39.523
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.654
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.147
 • Devam Eden Yatırımlar 8.654
 • Devam Eden Yatırımlar 10.147
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.654
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.147
 • 1. Alıcılar 15
 • 1. Alıcılar 1.508
 • 9.1 Mali İştirakler 15
 • 9.1 Mali İştirakler 1.508
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 15
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 1.508
 • 2. Alacak Senetleri 8.639
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 8.639
 • A K T İ F T O P L A M I 8.639
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 12.239
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.745.763
 • BORÇLAR 12.239
 • BORÇLAR 5.745.763
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 12.239
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.745.763
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 5.729.338
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.729.338
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 5.729.338
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 12.239
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 12.239
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.425
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 12.239
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 16.425
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 28
 • Borç Reeskontu (-) 28
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 28
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.671.148
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.671.148
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.671.148
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.272.871
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.272.871
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.272.871
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -601.723
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -601.723
 • Diğer Borçlar -601.723
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 419.488
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 663.129
 • Muallak Hasar Karşılığı 419.488
 • Muallak Hasar Karşılığı 663.129
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 419.488
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 663.129
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 190.329
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 205.752
 • Hayat Matematik Karşılığı 190.329
 • Hayat Matematik Karşılığı 205.752
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 190.329
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 205.752
 • 17.1 Şerefiye 869
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 869
 • Hayat Matematik Karşılığı 869
 • 17.2 Diğer 18.946
 • 17.2 Diğer 204.883
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 18.946
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 204.883
 • Reasürörler Payı (-) 18.946
 • Reasürörler Payı (-) 204.883
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.950.694
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.123.823
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.950.694
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.123.823
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.950.694
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.123.823
 • AKTİF TOPLAMI 108.355.450
 • AKTİF TOPLAMI 143.068.357
 • D. Maddi Duran Varlıklar 108.355.450
 • D. Maddi Duran Varlıklar 143.068.357
 • Reasürörler Payı (-) 108.355.450
 • Reasürörler Payı (-) 143.068.357
 • 1. Arazi ve Arsalar 67.308.835
 • 1. Arazi ve Arsalar 99.053.326
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 67.308.835
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 99.053.326
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 67.308.835
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 99.053.326
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 813.296
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.982.607
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 813.296
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.982.607
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 813.296
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.982.607
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.489.790
 • DİĞER PASİFLER 4.489.790
 • II. PARA PİYASALARI 4.489.790
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 380.098
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 380.098
 • Ödenmiş Sermaye 380.098
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.109.692
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.109.692
 • Nominal Sermaye 4.109.692
 • 2. Haklar 11.589.144
 • 2. Haklar 11.948.089
 • III. ALINAN KREDİLER 11.589.144
 • III. ALINAN KREDİLER 11.948.089
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 11.589.144
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 11.948.089
 • A K T İ F T O P L A M I 1.218.134
 • A K T İ F T O P L A M I 3.663.860
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.218.134
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.663.860
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.218.134
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.663.860
 • 4.1 Bonolar 806.944
 • 4.1 Bonolar 1.979.427
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 806.944
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.979.427
 • Maliyet Artış Fonu 806.944
 • Maliyet Artış Fonu 1.979.427
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 41.119
 • A. Finansal Borçlar 41.119
 • Özel Fonlar 41.119
 • 1. Banka Kredileri 1.273.243
 • 4.3 Tahviller 1.273.243
 • Zarar (-) 1.273.243
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.721.296
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.732.681
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.721.296
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.732.681
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.721.296
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.732.681
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.139.643
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.173.142
 • KAR 2.139.643
 • KAR 2.173.142
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.139.643
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.173.142
 • 1. Satıcılar 16.359
 • TEKNİK GELİRLER 16.359
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 16.359
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 18.249
 • 2. Borç Senetleri 18.249
 • Alınan Primler 18.249
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -189
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -189
 • Alınan Komisyonlar -189
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.843.843
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.889.608
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.843.843
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.889.608
 • XII. KARŞILIKLAR 1.843.843
 • XII. KARŞILIKLAR 1.889.608
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.322.266
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.342.459
 • 4. Ödenecek Giderler 1.322.266
 • 4. Ödenecek Giderler 1.342.459
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.322.266
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.342.459
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 111.897
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 129.249
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 111.897
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 129.249
 • Diğer Teknik Karşılıklar 111.897
 • Diğer Teknik Karşılıklar 129.249
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 389.487
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 438.093
 • 8. Borç Reeskontu (-) 389.487
 • 8. Borç Reeskontu (-) 438.093
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 389.487
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 438.093
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.671.510
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.671.510
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.671.510
 • 1. Vergi Karşılıkları 11.272.663
 • 1. Vergi Karşılıkları 11.301.374
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 11.272.663
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 11.301.374
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 11.272.663
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 11.301.374
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.316.100
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.316.100
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.316.100
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.510.105
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.029.217
 • Diğer Gelirler -1.510.105
 • Diğer Gelirler -1.029.217
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.510.105
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.029.217
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15
 • A. Finansal Borçlar 15
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -454.634
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -454.633
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -454.634
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -454.633
 • Ödenen Komisyonlar (-) -454.634
 • Ödenen Komisyonlar (-) -454.633
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 107.688
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 117.109
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 107.688
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 117.109
 • Ödenen Tazminatlar (-) 107.688
 • Ödenen Tazminatlar (-) 117.109
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -4.802
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 14.855
 • B. Ticari Borçlar -4.802
 • B. Ticari Borçlar 14.855
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -4.802
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 14.855
 • 15.3 Kâr Yedekleri 5.566.319
 • 15.3 Kâr Yedekleri 6.883.378
 • 2. Borç Senetleri 5.566.319
 • 2. Borç Senetleri 6.883.378
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 5.566.319
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 6.883.378
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 251.816
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 257.838
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 251.816
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 257.838
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 251.816
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 257.838
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 3.926.587
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.628.510
 • 5. Borç Reeskontu (-) 3.926.587
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.628.510
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 3.926.587
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.628.510
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.003.052
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.381.894
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.003.052
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.381.894
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.003.052
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.381.894
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.102.402
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.920.607
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.102.402
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.920.607
 • Diğer Giderler (-) 2.102.402
 • Diğer Giderler (-) 3.920.607
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.556.692
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3.363.125
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.556.692
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.363.125
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.556.692
 • TEKNİK KAR/ZARAR 3.363.125
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 54.571
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 54.571
 • GENEL GİDERLER (-) 54.571
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 108.355.450
 • PASİF TOPLAMI 108.355.450
 • Personel Giderleri (-) 108.355.450
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 557.482
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.451.099
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 557.482
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.451.099
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 557.482
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.451.099
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2.055.710
 • 6. Borç Reeskontu (-) 2.055.710
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 2.055.710
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 8.453
 • Amortisman Giderleri (-) 8.453
 • D. Alınan Sipariş Avansları 8.453
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 143.068.357
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 143.068.357
 • Karşılıklar (-) 143.068.357
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.977.546
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.977.546
 • Diğer Giderler (-) 2.977.546
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 2.515.143
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.515.143
 • MALİ GELİRLER 2.515.143
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.202
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 18.202
 • Kambiyo Karları 18.202
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 686
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 686
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 686
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 18.202
 • E. Yedekler 18.202
 • Faiz Giderleri (-) 18.202
 • 1. Yasal Yedekler 9.807
 • 1. Yasal Yedekler 10.552
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.807
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.552
 • Satış Zararları (-) 9.807
 • Satış Zararları (-) 10.552
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 335.699
 • 2. Statü Yedekleri 335.699
 • Kambiyo Zararları (-) 335.699
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 2.289
 • 3. Özel Yedekler 2.289
 • Karşılıklar (-) 2.289
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 183.002
 • 4. Olağanüstü Yedek 183.002
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 183.002
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 102
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 150.408
 • 5. Maliyet Artış Fonu 102
 • 5. Maliyet Artış Fonu 150.408
 • Diğer Giderler (-) 102
 • Diğer Giderler (-) 150.408
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 24.821
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 339.466
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 24.821
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 339.466
 • DÖNEM KAR/ZARARI 24.821
 • DÖNEM KAR/ZARARI 339.466
 • F. Net Dönem Karı -1.195.405
 • F. Net Dönem Karı 2.355
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.195.405
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.355
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.195.405
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.355
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -897.514
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 185.874
 • G. Dönem Zararı (-) -897.514
 • G. Dönem Zararı (-) 185.874
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -897.514
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 185.874
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 151.237
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 151.237
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 25.344
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 25.344
 • 1. ........... Yılı Zararı -1.399.382
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -1.399.382
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.024.922
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.024.922
 • 2. Yurtdışı Satışlar -50.006
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -50.006
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -178.047
 • 3. Diğer Satışlar -178.047
 • 2. Satış İskontoları (-) -50.286
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -50.286
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -215.384
 • 3. Diğer İndirimler (-) -215.384
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -30.357
 • C. Net Satışlar -30.357
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -39.481
 • D. Satışların Maliyeti (-) -39.481
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.255.694
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.255.694
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 315.077
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 315.077
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -69.849
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 416.524
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -69.849
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 416.524
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -38.941
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -38.941
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.053
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.578.164
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.053
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.578.164
 • 4.1.3 Diğer 338.836
 • 4.1.3 Diğer 365.994
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 338.836
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 365.994
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -101.447
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 442.501
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -101.447
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 442.501
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -124
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 52.807
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -124
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 52.807
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -101.323
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 389.694
 • 4.2.3 Diğer -101.323
 • 4.2.3 Diğer 389.694
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -103.665
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 85
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -103.665
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 85
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -576
 • H. Finansman Giderleri (-) -576
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -135.239
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -103.089
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -135.239
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -103.089
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -17.293
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 85
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -17.293
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 85
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 217.349
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 217.349
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -144.355
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 178.236
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -144.355
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 178.236
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -16.215
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.613.853
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -16.215
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.613.853
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -521.859
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 274.857
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -521.859
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 274.857
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -661.197
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -661.197
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 234.473
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 430.797
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 234.473
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 430.797
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 222.657
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2.007.203
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 222.657
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 2.007.203
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -526.941
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -526.941
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -75.554
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 653.454
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -75.554
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 653.454
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -107.744
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 724.722
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -107.744
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 724.722
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 724.722
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -167.057
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 54.571
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,06
  3. 7,29
  1. AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING
  2. 2,43
  3. 5,65
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,44
  3. 5,53
  1. MARKA MARKA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 2,15
  3. 4,88
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 5,23
  3. 4,60

Azalan

  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 217,70
  3. -18,16
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,20
  3. -2,65
  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 3,70
  3. -2,63
  1. SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS
  2. 8,94
  3. -2,61

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,76
  3. 2,11
  1. NTTUR NET TURIZM TIC VE SAN AS
  2. 1,96
  3. 1,03
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,14
  3. 1,44

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,76
  3. 2,11
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,14
  3. 1,44
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,80
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 13,08
  3. 0,31

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.