Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,41
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :5.867.320
 • Hacim Adet :912.014
* SG: 16.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
 • XU100 : CRFSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 985.828.287
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 985.828.287
 • NAKİT DEĞERLER 985.828.287
 • 1.1 Kasa 264.634.241
 • A. Hazır Değerler 264.634.241
 • Kasa 264.634.241
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 34.649.258
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 34.649.258
 • Sigortalılar 34.649.258
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 36.063.132
 • Acenteler 36.063.132
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 36.063.132
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.601.186
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.601.186
 • İkrazlar 3.601.186
 • 6.1 Kısa Vadeli 601.732.891
 • E. Stoklar 601.732.891
 • İŞTİRAKLER 601.732.891
 • 6. Diğer Stoklar 45.147.579
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 45.147.579
 • Menkuller 45.147.579
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 985.828.287
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 985.828.287
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 985.828.287
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.958.896.008
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.958.896.008
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.958.896.008
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 52.408.295
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 52.408.295
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 52.408.295
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 222.787.922
 • Hayat Matematik Karşılığı 222.787.922
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 222.787.922
 • AKTİF TOPLAMI 621.624.550
 • D. Maddi Duran Varlıklar 621.624.550
 • Reasürörler Payı (-) 621.624.550
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 844.993.211
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 844.993.211
 • Ödenmiş Sermaye 844.993.211
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 774.396.869
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 774.396.869
 • Nominal Sermaye 774.396.869
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 200.036.187
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 200.036.187
 • Kanuni Yedek Akçeler 200.036.187
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 17.045.843
 • F. Diğer Duran Varlıklar 17.045.843
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 17.045.843
 • A K T İ F T O P L A M I 2.944.724.295
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.944.724.295
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.944.724.295
 • 4.1 Bonolar 2.182.648.724
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.182.648.724
 • Maliyet Artış Fonu 2.182.648.724
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 990.111.509
 • A. Finansal Borçlar 990.111.509
 • Özel Fonlar 990.111.509
 • B. Ticari Borçlar 984.288.808
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 984.288.808
 • P A S İ F T O P L A M I 984.288.808
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 27.344.882
 • 2. Borç Senetleri 27.344.882
 • Alınan Primler 27.344.882
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 9.077.287
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 9.077.287
 • Diğer Teknik Karşılıklar 9.077.287
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 77.066.822
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 77.066.822
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 77.066.822
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.182.648.724
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.182.648.724
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.182.648.724
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 471.267.737
 • Diğer Gelirler 471.267.737
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 471.267.737
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 420.949.817
 • A. Finansal Borçlar 420.949.817
 • TEKNİK GİDERLER (-) 420.949.817
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 50.317.920
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 50.317.920
 • GENEL GİDERLER (-) 50.317.920
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 290.807.834
 • Faiz Gelirleri 290.807.834
 • III. ÖZ SERMAYE 290.807.834
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 290.807.834
 • A. Sermaye 290.807.834
 • Kar Payı Gelirleri 290.807.834
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 700.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 700.000.000
 • Satış Karları 700.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 91.845.783
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 91.845.783
 • MALİ GİDERLER (-) 91.845.783
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 12.318.358
 • 5. Maliyet Artış Fonu 12.318.358
 • Diğer Giderler (-) 12.318.358
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 12.318.358
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 12.318.358
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.944.724.295
 • P A S İ F T O P L A M I 2.944.724.295
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.156.413.995
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.156.413.995
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.606.962.417
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.606.962.417
 • 2. Satış İskontoları (-) 549.451.578
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 549.451.578
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 549.451.578
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 549.451.578
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -499.748.976
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -499.748.976
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -60.351.830
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -60.351.830
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -560.100.806
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -560.100.806
 • 4.1.3 Diğer -10.649.228
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -10.649.228
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -111.321.713
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -111.321.713
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -27.617.180
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -27.617.180
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -83.704.533
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -83.704.533
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -83.704.533
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -83.704.533
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -83.704.533
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,46
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,55
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 28,30
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,63
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.