Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,74
 • Değişim :-5,84 %
 • Hacim TL :9.554.263
 • Hacim Adet :723.408
* SG: 19.10.2017 - 17:32 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.
 • XIKIU,XSIZM,XTAST,XTUMY,XUSIN,XUTUM : CMENT | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 459.617.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 459.617.000
 • NAKİT DEĞERLER 459.617.000
 • 1.1 Kasa 46.535.000
 • A. Hazır Değerler 46.535.000
 • Kasa 46.535.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 240.453.000
 • Acenteler 240.453.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 240.453.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 32.023.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 32.023.000
 • İkrazlar 32.023.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 133.305.000
 • E. Stoklar 133.305.000
 • İŞTİRAKLER 133.305.000
 • 6. Diğer Stoklar 7.301.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.301.000
 • Menkuller 7.301.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 459.617.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 459.617.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 459.617.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.060.108.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.060.108.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.060.108.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 11.726.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 11.726.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 11.726.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 258.384.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 258.384.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 258.384.000
 • AKTİF TOPLAMI 537.934.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 537.934.000
 • Reasürörler Payı (-) 537.934.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 195.077.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 195.077.000
 • Ödenmiş Sermaye 195.077.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 186.087.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 186.087.000
 • Nominal Sermaye 186.087.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 27.703.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 27.703.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 27.703.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 29.284.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 29.284.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 29.284.000
 • A K T İ F T O P L A M I 1.519.725.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.519.725.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.519.725.000
 • 4.1 Bonolar 266.929.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 266.929.000
 • Maliyet Artış Fonu 266.929.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 39.099.000
 • A. Finansal Borçlar 39.099.000
 • Özel Fonlar 39.099.000
 • B. Ticari Borçlar 169.144.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 169.144.000
 • P A S İ F T O P L A M I 169.144.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.041.000
 • 2. Borç Senetleri 11.041.000
 • Alınan Primler 11.041.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.408.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.408.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.408.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.311.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 4.311.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 4.311.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 25.043.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 25.043.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 25.043.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 266.929.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 266.929.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 266.929.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 91.936.000
 • Diğer Gelirler 91.936.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 91.936.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 161.000
 • A. Finansal Borçlar 161.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 161.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 20.100.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20.100.000
 • GENEL GİDERLER (-) 20.100.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 40.412.000
 • PASİF TOPLAMI 40.412.000
 • Personel Giderleri (-) 40.412.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.172.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.172.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.172.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.160.860.000
 • Faiz Gelirleri 1.160.860.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.160.860.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 990.879.000
 • A. Sermaye 990.879.000
 • Kar Payı Gelirleri 990.879.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 87.112.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 87.112.000
 • Satış Karları 87.112.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.381.000
 • C. Emisyon Primi -3.381.000
 • Kira Gelirleri -3.381.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 20.069.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 20.069.000
 • MALİ GİDERLER (-) 20.069.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.687.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.687.000
 • Diğer Giderler (-) -5.687.000
 • F. Net Dönem Karı 5.687.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.687.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.687.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 57.424.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 57.424.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 169.981.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 169.981.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.519.725.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.519.725.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 383.863.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 383.863.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -329.683.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -329.683.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 54.180.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 54.180.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 54.180.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 54.180.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -11.242.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -11.242.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -54.556.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -54.556.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -65.798.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -65.798.000
 • 4.1.3 Diğer -11.618.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -11.618.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -9.953.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -9.953.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.213.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.213.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -15.166.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -15.166.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -15.166.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -15.166.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -9.075.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -6.091.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 11,60
  3. 19,96
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR A.S.
  2. 6,07
  3. 12,41
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,01
  3. 9,56
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,69
  3. 9,52
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,50
  3. 9,20

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 11,12
  3. -20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,54
  3. -18,09
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,65
  3. -7,77

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,91
  3. 3,23
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,06
  3. -4,47
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. 6,52
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,64
  3. 4,92

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,91
  3. 3,23
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,06
  3. -4,47
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. 1,76
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,01
  3. 1,87
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.