Çelebi Hava Servisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 31,80
 • Değişim :-1,91 %
 • Hacim TL :961.799
 • Hacim Adet :30.229
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çelebi Hava Servisi A.Ş.
 • XSIST,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM,XYUZO : CLEBI | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 288.706.203
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 288.706.203
 • NAKİT DEĞERLER 288.706.203
 • 1.1 Kasa 126.148.478
 • A. Hazır Değerler 126.148.478
 • Kasa 126.148.478
 • B. Menkul Kıymetler 14.259.532
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 14.259.532
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 14.259.532
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 115.647.132
 • Acenteler 115.647.132
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 115.647.132
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.909.776
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.909.776
 • İkrazlar 5.909.776
 • 6.1 Kısa Vadeli 11.120.614
 • E. Stoklar 11.120.614
 • İŞTİRAKLER 11.120.614
 • 6. Diğer Stoklar 15.620.671
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15.620.671
 • Menkuller 15.620.671
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 288.706.203
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 288.706.203
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 288.706.203
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 502.230.430
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 502.230.430
 • II. DURAN VARLIKLAR 502.230.430
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 27.967.892
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 27.967.892
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 27.967.892
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.929.524
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.929.524
 • Reasürörler Payı (-) 3.929.524
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 44.942.790
 • 15.3 Diğer 44.942.790
 • Muallak Hasar Karşılığı 44.942.790
 • AKTİF TOPLAMI 157.162.177
 • D. Maddi Duran Varlıklar 157.162.177
 • Reasürörler Payı (-) 157.162.177
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 178.635.274
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 178.635.274
 • Ödenmiş Sermaye 178.635.274
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 34.100.370
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 34.100.370
 • Nominal Sermaye 34.100.370
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 47.171.326
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 47.171.326
 • Kanuni Yedek Akçeler 47.171.326
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 42.421.447
 • F. Diğer Duran Varlıklar 42.421.447
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 42.421.447
 • A K T İ F T O P L A M I 790.936.633
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 790.936.633
 • Yeniden Değerleme Fonu 790.936.633
 • 4.1 Bonolar 278.710.919
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 278.710.919
 • Maliyet Artış Fonu 278.710.919
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 145.941.033
 • A. Finansal Borçlar 145.941.033
 • Özel Fonlar 145.941.033
 • B. Ticari Borçlar 75.516.974
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 75.516.974
 • P A S İ F T O P L A M I 75.516.974
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.392.386
 • 2. Borç Senetleri 8.392.386
 • Alınan Primler 8.392.386
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 185.810
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 185.810
 • XII. KARŞILIKLAR 185.810
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 6.844.305
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 6.844.305
 • Diğer Teknik Karşılıklar 6.844.305
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 40.216.908
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 40.216.908
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 40.216.908
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 278.710.919
 • 8. Borç Reeskontu (-) 278.710.919
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 278.710.919
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 404.211.912
 • Diğer Gelirler 404.211.912
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 404.211.912
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 246.264.941
 • A. Finansal Borçlar 246.264.941
 • TEKNİK GİDERLER (-) 246.264.941
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 9.828.368
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 9.828.368
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 9.828.368
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 21.761.834
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 21.761.834
 • GENEL GİDERLER (-) 21.761.834
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 6.086.285
 • PASİF TOPLAMI 6.086.285
 • Personel Giderleri (-) 6.086.285
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 120.270.484
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 120.270.484
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 120.270.484
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 108.013.802
 • Faiz Gelirleri 108.013.802
 • III. ÖZ SERMAYE 108.013.802
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 92.240.191
 • A. Sermaye 92.240.191
 • Kar Payı Gelirleri 92.240.191
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.300.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.300.000
 • Satış Karları 24.300.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -27.284.785
 • 5. Maliyet Artış Fonu -27.284.785
 • Diğer Giderler (-) -27.284.785
 • F. Net Dönem Karı 27.284.785
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 27.284.785
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 27.284.785
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 40.181.456
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 40.181.456
 • 2. ........... Yılı Zararı 15.773.611
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 15.773.611
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 790.936.633
 • P A S İ F T O P L A M I 790.936.633
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 181.606.636
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 181.606.636
 • 1. Satıştan İadeler (-) -139.422.686
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -139.422.686
 • 2. Satış İskontoları (-) 42.183.950
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 42.183.950
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 42.183.950
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 42.183.950
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -30.563.709
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -30.563.709
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -30.563.709
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -30.563.709
 • 4.1.3 Diğer 11.620.241
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 11.620.241
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.031.463
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.031.463
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.402.392
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.402.392
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 629.071
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 629.071
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 629.071
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 629.071
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 380.142
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 248.929
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.