Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 14,12
 • Değişim :-0,28 %
 • Hacim TL :570.187
 • Hacim Adet :40.331
* SG: 24.10.2017 - 13:55 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XTAST,XTM25,XTMTU,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CIMSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 710.770.606
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 710.770.606
 • NAKİT DEĞERLER 710.770.606
 • 1.1 Kasa 25.914.852
 • A. Hazır Değerler 25.914.852
 • Kasa 25.914.852
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 435.190.459
 • Acenteler 435.190.459
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 435.190.459
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 468.651
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 468.651
 • İkrazlar 468.651
 • 6.1 Kısa Vadeli 183.016.960
 • E. Stoklar 183.016.960
 • İŞTİRAKLER 183.016.960
 • 6. Diğer Stoklar 66.179.684
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 66.179.684
 • Menkuller 66.179.684
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 710.770.606
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 710.770.606
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 710.770.606
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.185.710.831
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.185.710.831
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.185.710.831
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.396.537
 • Devam Eden Yatırımlar 2.396.537
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.396.537
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.315.885
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.315.885
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.315.885
 • 15.2 Menkul Değerlerin 64.478
 • C. Finansal Duran Varlıklar 64.478
 • Reasürörler Payı (-) 64.478
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 244.099.484
 • 15.3 Diğer 244.099.484
 • Muallak Hasar Karşılığı 244.099.484
 • 16.1 Defter Değeri 1.957.604
 • 3. İştirakler 1.957.604
 • Reasürörler Payı (-) 1.957.604
 • AKTİF TOPLAMI 1.688.752.874
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.688.752.874
 • Reasürörler Payı (-) 1.688.752.874
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 165.994.128
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.994.128
 • Ödenmiş Sermaye 165.994.128
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 148.119.252
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 148.119.252
 • Nominal Sermaye 148.119.252
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22.213.117
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 22.213.117
 • Kanuni Yedek Akçeler 22.213.117
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 56.916.724
 • F. Diğer Duran Varlıklar 56.916.724
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 56.916.724
 • A K T İ F T O P L A M I 2.896.481.437
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.896.481.437
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.896.481.437
 • 4.1 Bonolar 1.177.408.728
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.177.408.728
 • Maliyet Artış Fonu 1.177.408.728
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 945.274.493
 • A. Finansal Borçlar 945.274.493
 • Özel Fonlar 945.274.493
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 116.914
 • Net Dönem Karı 116.914
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 116.914
 • B. Ticari Borçlar 174.749.598
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 174.749.598
 • P A S İ F T O P L A M I 174.749.598
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.188.421
 • 2. Borç Senetleri 9.188.421
 • Alınan Primler 9.188.421
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.717.264
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.717.264
 • XII. KARŞILIKLAR 8.717.264
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 25.543.198
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 25.543.198
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 25.543.198
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.177.408.728
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.177.408.728
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.177.408.728
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 463.609.269
 • Diğer Gelirler 463.609.269
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 463.609.269
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 385.726.311
 • A. Finansal Borçlar 385.726.311
 • TEKNİK GİDERLER (-) 385.726.311
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.133.804
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.133.804
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.133.804
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 31.128.641
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 31.128.641
 • GENEL GİDERLER (-) 31.128.641
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 40.251.769
 • PASİF TOPLAMI 40.251.769
 • Personel Giderleri (-) 40.251.769
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.255.463.440
 • Faiz Gelirleri 1.255.463.440
 • III. ÖZ SERMAYE 1.255.463.440
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.149.880.295
 • A. Sermaye 1.149.880.295
 • Kar Payı Gelirleri 1.149.880.295
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 135.084.442
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 135.084.442
 • Satış Karları 135.084.442
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.741.516
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.741.516
 • MALİ GİDERLER (-) 41.741.516
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -25.936.459
 • 5. Maliyet Artış Fonu -25.936.459
 • Diğer Giderler (-) -25.936.459
 • F. Net Dönem Karı 25.936.459
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 25.936.459
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 25.936.459
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 187.026.176
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 187.026.176
 • 2. ........... Yılı Zararı 105.583.145
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 105.583.145
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.896.481.437
 • P A S İ F T O P L A M I 2.896.481.437
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 630.189.043
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 630.189.043
 • 1. Satıştan İadeler (-) -479.414.861
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -479.414.861
 • 2. Satış İskontoları (-) 150.774.182
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 150.774.182
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 150.774.182
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 150.774.182
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.134.585
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.134.585
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.837.010
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -32.837.010
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -734.597
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -734.597
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -38.706.192
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -38.706.192
 • 4.1.3 Diğer 112.067.990
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 112.067.990
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 94.899.547
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 94.899.547
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -16.181.897
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -16.181.897
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 78.717.650
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 78.717.650
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 78.717.650
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 78.717.650
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.616.975
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 81.334.625
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 10,79
  3. 19,36
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 7,08
  3. 17,22
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,65
  3. 8,33
  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 3,48
  3. 5,45
  1. ASELS ASELSAN
  2. 32,56
  3. 5,24

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,90
  3. -13,33
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,50
  3. -8,85
  1. BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO
  2. 2,37
  3. -4,82
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,84
  3. -4,55
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS
  2. 2,17
  3. -4,41

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,61
  3. 3,16
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,96
  3. 0,81
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,70
  3. 0,75
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. 0,50

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,96
  3. 0,81
  1. ASELS ASELSAN
  2. 32,56
  3. 5,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. 0,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,61
  3. 3,16
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.