Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 14,16
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.636.382
 • Hacim Adet :115.895
* SG: 22.01.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XTAST,XTM25,XTMTU,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CIMSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 796.140.675
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 796.140.675
 • NAKİT DEĞERLER 796.140.675
 • 1.1 Kasa 62.049.173
 • A. Hazır Değerler 62.049.173
 • Kasa 62.049.173
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 514.207.441
 • Acenteler 514.207.441
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 514.207.441
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 507.038
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 507.038
 • İkrazlar 507.038
 • 6.1 Kısa Vadeli 153.459.872
 • E. Stoklar 153.459.872
 • İŞTİRAKLER 153.459.872
 • 6. Diğer Stoklar 65.917.151
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 65.917.151
 • Menkuller 65.917.151
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 796.140.675
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 796.140.675
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 796.140.675
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.190.617.806
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.190.617.806
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.190.617.806
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.517.534
 • Devam Eden Yatırımlar 3.517.534
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.517.534
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.461.797
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.461.797
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.461.797
 • 15.2 Menkul Değerlerin 64.478
 • C. Finansal Duran Varlıklar 64.478
 • Reasürörler Payı (-) 64.478
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 241.497.212
 • 15.3 Diğer 241.497.212
 • Muallak Hasar Karşılığı 241.497.212
 • 16.1 Defter Değeri 304.989
 • 3. İştirakler 304.989
 • Reasürörler Payı (-) 304.989
 • AKTİF TOPLAMI 1.711.199.797
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.711.199.797
 • Reasürörler Payı (-) 1.711.199.797
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 165.397.737
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.397.737
 • Ödenmiş Sermaye 165.397.737
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 148.119.252
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 148.119.252
 • Nominal Sermaye 148.119.252
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21.065.146
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 21.065.146
 • Kanuni Yedek Akçeler 21.065.146
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 44.109.116
 • F. Diğer Duran Varlıklar 44.109.116
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 44.109.116
 • A K T İ F T O P L A M I 2.986.758.481
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.986.758.481
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.986.758.481
 • 4.1 Bonolar 1.202.383.643
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.202.383.643
 • Maliyet Artış Fonu 1.202.383.643
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 956.662.715
 • A. Finansal Borçlar 956.662.715
 • Özel Fonlar 956.662.715
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 555.688
 • Net Dönem Karı 555.688
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 555.688
 • B. Ticari Borçlar 187.261.026
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 187.261.026
 • P A S İ F T O P L A M I 187.261.026
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.524.594
 • 2. Borç Senetleri 8.524.594
 • Alınan Primler 8.524.594
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.251.174
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.251.174
 • XII. KARŞILIKLAR 15.251.174
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.768.931
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.768.931
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.768.931
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.202.383.643
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.202.383.643
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.202.383.643
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 450.812.617
 • Diğer Gelirler 450.812.617
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 450.812.617
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 373.463.585
 • A. Finansal Borçlar 373.463.585
 • TEKNİK GİDERLER (-) 373.463.585
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 511.442
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 511.442
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 511.442
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 31.493.540
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 31.493.540
 • GENEL GİDERLER (-) 31.493.540
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 41.161.136
 • PASİF TOPLAMI 41.161.136
 • Personel Giderleri (-) 41.161.136
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.333.562.221
 • Faiz Gelirleri 1.333.562.221
 • III. ÖZ SERMAYE 1.333.562.221
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.219.169.839
 • A. Sermaye 1.219.169.839
 • Kar Payı Gelirleri 1.219.169.839
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 135.084.442
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 135.084.442
 • Satış Karları 135.084.442
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.741.516
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.741.516
 • MALİ GİDERLER (-) 41.741.516
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -25.667.942
 • 5. Maliyet Artış Fonu -25.667.942
 • Diğer Giderler (-) -25.667.942
 • F. Net Dönem Karı 25.667.942
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 25.667.942
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 25.667.942
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 187.026.176
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 187.026.176
 • 2. ........... Yılı Zararı 114.392.382
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 114.392.382
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.986.758.481
 • P A S İ F T O P L A M I 2.986.758.481
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.054.457.524
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.054.457.524
 • 1. Satıştan İadeler (-) -778.740.338
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -778.740.338
 • 2. Satış İskontoları (-) 275.717.186
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 275.717.186
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 275.717.186
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 275.717.186
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -7.579.749
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -7.579.749
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -51.201.324
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -51.201.324
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.476.044
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.476.044
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -60.257.117
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -60.257.117
 • 4.1.3 Diğer 215.460.069
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 215.460.069
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 192.561.766
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 192.561.766
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -33.095.037
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -33.095.037
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 159.466.729
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 159.466.729
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 159.466.729
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 159.466.729
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 6.042.603
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 153.424.126
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,03
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,19
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,03
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,19
  3. 0,00

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,28
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,42
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,75
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,15
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,41
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,28
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,75
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,42
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,30
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.