Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 15,07
 • Değişim :0,2 %
 • Hacim TL :1.463.295
 • Hacim Adet :97.387
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XTAST,XTM25,XTMTU,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CIMSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 685.660.755
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 685.660.755
 • NAKİT DEĞERLER 685.660.755
 • 1.1 Kasa 66.304.850
 • A. Hazır Değerler 66.304.850
 • Kasa 66.304.850
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 329.275.592
 • Acenteler 329.275.592
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 329.275.592
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 431.692
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 431.692
 • İkrazlar 431.692
 • 6.1 Kısa Vadeli 204.143.243
 • E. Stoklar 204.143.243
 • İŞTİRAKLER 204.143.243
 • 6. Diğer Stoklar 85.505.378
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 85.505.378
 • Menkuller 85.505.378
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 685.660.755
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 685.660.755
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 685.660.755
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.083.017.391
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.083.017.391
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.083.017.391
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.299.137
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.299.137
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.299.137
 • 15.2 Menkul Değerlerin 64.478
 • C. Finansal Duran Varlıklar 64.478
 • Reasürörler Payı (-) 64.478
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 235.342.851
 • 15.3 Diğer 235.342.851
 • Muallak Hasar Karşılığı 235.342.851
 • 16.1 Defter Değeri 852.939
 • 3. İştirakler 852.939
 • Reasürörler Payı (-) 852.939
 • AKTİF TOPLAMI 1.611.808.681
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.611.808.681
 • Reasürörler Payı (-) 1.611.808.681
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 166.234.639
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.234.639
 • Ödenmiş Sermaye 166.234.639
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 148.119.252
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 148.119.252
 • Nominal Sermaye 148.119.252
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.089.099
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.089.099
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.089.099
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 56.325.567
 • F. Diğer Duran Varlıklar 56.325.567
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 56.325.567
 • A K T İ F T O P L A M I 2.768.678.146
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.768.678.146
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.768.678.146
 • 4.1 Bonolar 1.123.234.458
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.123.234.458
 • Maliyet Artış Fonu 1.123.234.458
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 871.679.518
 • A. Finansal Borçlar 871.679.518
 • Özel Fonlar 871.679.518
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 30.132
 • Net Dönem Karı 30.132
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 30.132
 • B. Ticari Borçlar 194.712.699
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 194.712.699
 • P A S İ F T O P L A M I 194.712.699
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 13.197.452
 • 2. Borç Senetleri 13.197.452
 • Alınan Primler 13.197.452
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.326.402
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.326.402
 • XII. KARŞILIKLAR 6.326.402
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.874.691
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.874.691
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.874.691
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 21.326.989
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 21.326.989
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 21.326.989
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.123.234.458
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.123.234.458
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.123.234.458
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 439.977.089
 • Diğer Gelirler 439.977.089
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 439.977.089
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 379.880.747
 • A. Finansal Borçlar 379.880.747
 • TEKNİK GİDERLER (-) 379.880.747
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 852.939
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 852.939
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 852.939
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 28.810.669
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 28.810.669
 • GENEL GİDERLER (-) 28.810.669
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 26.111.059
 • PASİF TOPLAMI 26.111.059
 • Personel Giderleri (-) 26.111.059
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.205.466.599
 • Faiz Gelirleri 1.205.466.599
 • III. ÖZ SERMAYE 1.205.466.599
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.098.657.472
 • A. Sermaye 1.098.657.472
 • Kar Payı Gelirleri 1.098.657.472
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 135.084.442
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 135.084.442
 • Satış Karları 135.084.442
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.741.516
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.741.516
 • MALİ GİDERLER (-) 41.741.516
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -19.156.645
 • 5. Maliyet Artış Fonu -19.156.645
 • Diğer Giderler (-) -19.156.645
 • F. Net Dönem Karı 19.156.645
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 19.156.645
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 19.156.645
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 187.026.176
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 187.026.176
 • 2. ........... Yılı Zararı 106.809.127
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 106.809.127
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.768.678.146
 • P A S İ F T O P L A M I 2.768.678.146
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 248.492.513
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 248.492.513
 • 1. Satıştan İadeler (-) -191.305.071
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -191.305.071
 • 2. Satış İskontoları (-) 57.187.442
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 57.187.442
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 57.187.442
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 57.187.442
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.050.427
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.050.427
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -16.621.020
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -16.621.020
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -18.671.447
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -18.671.447
 • 4.1.3 Diğer 38.515.995
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 38.515.995
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 37.245.252
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 37.245.252
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.663.993
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.663.993
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 29.581.259
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 29.581.259
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 29.581.259
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 29.581.259
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.793.167
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 31.374.426
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.