Coca Cola İçecek A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 37,08
 • Değişim :-1,64 %
 • Hacim TL :8.392.051
 • Hacim Adet :223.091
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Coca Cola İçecek A.Ş.
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CCOLA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.807.675.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.807.675.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.807.675.000
 • 1.1 Kasa 1.448.742.000
 • A. Hazır Değerler 1.448.742.000
 • Kasa 1.448.742.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.050.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.050.000
 • Sigortalılar 2.050.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.102.224.000
 • Acenteler 1.102.224.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.102.224.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 49.257.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 49.257.000
 • İkrazlar 49.257.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 737.605.000
 • E. Stoklar 737.605.000
 • İŞTİRAKLER 737.605.000
 • 6. Diğer Stoklar 467.797.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 467.797.000
 • Menkuller 467.797.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.807.675.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.807.675.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.807.675.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.363.187.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.363.187.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.363.187.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 11.295.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 11.295.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 11.295.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.102.366.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.102.366.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.102.366.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.072.885.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.072.885.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.072.885.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 668.888.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 668.888.000
 • Nominal Sermaye 668.888.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 176.641.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 176.641.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 176.641.000
 • A K T İ F T O P L A M I 11.170.862.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.170.862.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.170.862.000
 • 4.1 Bonolar 2.508.219.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.508.219.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.508.219.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 827.934.000
 • A. Finansal Borçlar 827.934.000
 • Özel Fonlar 827.934.000
 • B. Ticari Borçlar 1.246.035.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.246.035.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.246.035.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 269.491.000
 • 2. Borç Senetleri 269.491.000
 • Alınan Primler 269.491.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.629.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 14.629.000
 • XII. KARŞILIKLAR 14.629.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 82.165.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 82.165.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 82.165.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 67.965.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 67.965.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 67.965.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.508.219.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.508.219.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.508.219.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.546.680.000
 • Diğer Gelirler 3.546.680.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.546.680.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.956.860.000
 • A. Finansal Borçlar 2.956.860.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.956.860.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 27.064.000
 • B. Ticari Borçlar 27.064.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 27.064.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 74.567.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 74.567.000
 • GENEL GİDERLER (-) 74.567.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 377.420.000
 • PASİF TOPLAMI 377.420.000
 • Personel Giderleri (-) 377.420.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 110.769.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 110.769.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 110.769.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.115.963.000
 • Faiz Gelirleri 5.115.963.000
 • III. ÖZ SERMAYE 5.115.963.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.410.972.000
 • A. Sermaye 4.410.972.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.410.972.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 254.371.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 254.371.000
 • Satış Karları 254.371.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -8.559.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -8.559.000
 • MALİ GİDERLER (-) -8.559.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.971.721.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.971.721.000
 • Diğer Giderler (-) -1.971.721.000
 • F. Net Dönem Karı 1.971.721.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.971.721.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.971.721.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 136.553.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 136.553.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 704.991.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 704.991.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.170.862.000
 • P A S İ F T O P L A M I 11.170.862.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.115.012.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.115.012.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.713.926.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.713.926.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.401.086.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.401.086.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.401.086.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.401.086.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -791.216.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -791.216.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -182.964.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -182.964.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -974.180.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -974.180.000
 • 4.1.3 Diğer 426.906.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 426.906.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 271.623.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 271.623.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -95.173.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -95.173.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 176.450.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 176.450.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 176.450.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 176.450.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 31.136.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 145.314.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.