Coca Cola İçecek A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 41,00
 • Değişim :0,54 %
 • Hacim TL :6.831.409
 • Hacim Adet :167.414
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Coca Cola İçecek A.Ş.
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CCOLA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 41.746.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 41.746.000
 • İkrazlar 41.746.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 674.735.000
 • E. Stoklar 674.735.000
 • İŞTİRAKLER 674.735.000
 • 6. Diğer Stoklar 548.099.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 548.099.000
 • Menkuller 548.099.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.532.586.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.532.586.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.532.586.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.583.614.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.583.614.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.583.614.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 11.769.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 11.769.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 11.769.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.263.556.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.263.556.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.263.556.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.152.170.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.152.170.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.152.170.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 693.968.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 693.968.000
 • Nominal Sermaye 693.968.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 156.119.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 156.119.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 156.119.000
 • A K T İ F T O P L A M I 11.116.200.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.116.200.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.116.200.000
 • 4.1 Bonolar 1.993.508.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.993.508.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.993.508.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 495.763.000
 • A. Finansal Borçlar 495.763.000
 • Özel Fonlar 495.763.000
 • B. Ticari Borçlar 1.085.007.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.085.007.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.085.007.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 254.396.000
 • 2. Borç Senetleri 254.396.000
 • Alınan Primler 254.396.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 71.785.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 71.785.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 71.785.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 86.557.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 86.557.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 86.557.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.993.508.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.993.508.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.993.508.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.003.527.000
 • Diğer Gelirler 4.003.527.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.003.527.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.405.407.000
 • A. Finansal Borçlar 3.405.407.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.405.407.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 27.661.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 27.661.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 27.661.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 68.626.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 68.626.000
 • GENEL GİDERLER (-) 68.626.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 386.910.000
 • PASİF TOPLAMI 386.910.000
 • Personel Giderleri (-) 386.910.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 114.923.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 114.923.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 114.923.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.119.165.000
 • Faiz Gelirleri 5.119.165.000
 • III. ÖZ SERMAYE 5.119.165.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.417.942.000
 • A. Sermaye 4.417.942.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.417.942.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 254.371.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 254.371.000
 • Satış Karları 254.371.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -8.559.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -8.559.000
 • MALİ GİDERLER (-) -8.559.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.128.403.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.128.403.000
 • Diğer Giderler (-) -2.128.403.000
 • F. Net Dönem Karı 2.128.403.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.128.403.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.128.403.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 131.734.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 131.734.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 701.223.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 701.223.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.116.200.000
 • P A S İ F T O P L A M I 11.116.200.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.555.668.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.555.668.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.074.252.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.074.252.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 481.416.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 481.416.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 481.416.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 481.416.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -332.924.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -332.924.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -91.866.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -91.866.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -424.790.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -424.790.000
 • 4.1.3 Diğer 56.626.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 56.626.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -58.247.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -58.247.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -45.518.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -45.518.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -103.765.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -103.765.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -103.765.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -103.765.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -17.732.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -86.033.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.