Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,52
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :540.128
 • Hacim Adet :97.737
* SG: 23.01.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
 • XSBUR,XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BUCIM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 478.807.987
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 478.807.987
 • NAKİT DEĞERLER 478.807.987
 • 1.1 Kasa 52.102.561
 • A. Hazır Değerler 52.102.561
 • Kasa 52.102.561
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 244.733.216
 • Acenteler 244.733.216
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 244.733.216
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 858.727
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 858.727
 • İkrazlar 858.727
 • 6.1 Kısa Vadeli 148.930.403
 • E. Stoklar 148.930.403
 • İŞTİRAKLER 148.930.403
 • 6. Diğer Stoklar 30.881.894
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 30.881.894
 • Menkuller 30.881.894
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 477.506.801
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 477.506.801
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 477.506.801
 • 8.1.3 Diğer 1.301.186
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.301.186
 • Gayrimenkuller 1.301.186
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 300.656.732
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 300.656.732
 • II. DURAN VARLIKLAR 300.656.732
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 276.043
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 276.043
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 276.043
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.555.398
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.555.398
 • Reasürörler Payı (-) 2.555.398
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 51.510.946
 • 15.3 Diğer 51.510.946
 • Muallak Hasar Karşılığı 51.510.946
 • AKTİF TOPLAMI 230.642.541
 • D. Maddi Duran Varlıklar 230.642.541
 • Reasürörler Payı (-) 230.642.541
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.447.994
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.447.994
 • Ödenmiş Sermaye 4.447.994
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.363.557
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.363.557
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.363.557
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.860.253
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.860.253
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.860.253
 • A K T İ F T O P L A M I 779.464.719
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 779.464.719
 • Yeniden Değerleme Fonu 779.464.719
 • 4.1 Bonolar 215.351.632
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 215.351.632
 • Maliyet Artış Fonu 215.351.632
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 73.955.979
 • A. Finansal Borçlar 73.955.979
 • Özel Fonlar 73.955.979
 • B. Ticari Borçlar 85.024.467
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 85.024.467
 • P A S İ F T O P L A M I 85.024.467
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 341.392
 • 2. Borç Senetleri 341.392
 • Alınan Primler 341.392
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.008.798
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.008.798
 • XII. KARŞILIKLAR 8.008.798
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 44.985.673
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 44.985.673
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 44.985.673
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 215.351.632
 • 8. Borç Reeskontu (-) 215.351.632
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 215.351.632
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 31.897.309
 • Diğer Gelirler 31.897.309
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 31.897.309
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 8.072.955
 • A. Finansal Borçlar 8.072.955
 • TEKNİK GİDERLER (-) 8.072.955
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 23.596.077
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 23.596.077
 • GENEL GİDERLER (-) 23.596.077
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 228.277
 • PASİF TOPLAMI 228.277
 • Personel Giderleri (-) 228.277
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 532.215.778
 • Faiz Gelirleri 532.215.778
 • III. ÖZ SERMAYE 532.215.778
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 435.336.990
 • A. Sermaye 435.336.990
 • Kar Payı Gelirleri 435.336.990
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 105.815.808
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 105.815.808
 • Satış Karları 105.815.808
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -1.784.553
 • C. Emisyon Primi -1.784.553
 • Kira Gelirleri -1.784.553
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 52.357.942
 • 5. Maliyet Artış Fonu 52.357.942
 • Diğer Giderler (-) 52.357.942
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 56.588.493
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 56.588.493
 • 2. ........... Yılı Zararı 96.878.788
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 96.878.788
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 779.464.719
 • P A S İ F T O P L A M I 779.464.719
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 634.880.355
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 634.880.355
 • 1. Satıştan İadeler (-) -495.652.216
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -495.652.216
 • 2. Satış İskontoları (-) 139.228.139
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 139.228.139
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 139.228.139
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 139.228.139
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -35.744.386
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -35.744.386
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.946.293
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -26.946.293
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.257.080
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.257.080
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -65.947.759
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -65.947.759
 • 4.1.3 Diğer 73.280.380
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 73.280.380
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 82.729.883
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 82.729.883
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -18.247.168
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -18.247.168
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 64.482.715
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 64.482.715
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 64.482.715
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 64.482.715
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 13.041.543
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 51.441.172
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 2,86
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,05
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,19
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 2,86
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,05
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,19
  3. 0,00

TL

  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,22
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,42
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,62
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,84
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,62
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,42
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,62
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,33
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 16,86
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.