Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,29
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.462.454
 • Hacim Adet :232.570
* SG: 20.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
 • XSBUR,XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BUCIM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 382.817.259
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 382.817.259
 • NAKİT DEĞERLER 382.817.259
 • 1.1 Kasa 53.457.868
 • A. Hazır Değerler 53.457.868
 • Kasa 53.457.868
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 187.033.956
 • Acenteler 187.033.956
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 187.033.956
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 751.220
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 751.220
 • İkrazlar 751.220
 • 6.1 Kısa Vadeli 119.560.716
 • E. Stoklar 119.560.716
 • İŞTİRAKLER 119.560.716
 • 6. Diğer Stoklar 20.712.312
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.712.312
 • Menkuller 20.712.312
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 381.516.072
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 381.516.072
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 381.516.072
 • 8.1.3 Diğer 1.301.187
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.301.187
 • Gayrimenkuller 1.301.187
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 260.325.637
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 260.325.637
 • II. DURAN VARLIKLAR 260.325.637
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 230.351
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 230.351
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 230.351
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.555.398
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.555.398
 • Reasürörler Payı (-) 2.555.398
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 41.763.437
 • 15.3 Diğer 41.763.437
 • Muallak Hasar Karşılığı 41.763.437
 • AKTİF TOPLAMI 202.861.981
 • D. Maddi Duran Varlıklar 202.861.981
 • Reasürörler Payı (-) 202.861.981
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.050.555
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.050.555
 • Ödenmiş Sermaye 3.050.555
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.156.266
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.156.266
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.156.266
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.707.649
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.707.649
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.707.649
 • A K T İ F T O P L A M I 643.142.896
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 643.142.896
 • Yeniden Değerleme Fonu 643.142.896
 • 4.1 Bonolar 122.660.234
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 122.660.234
 • Maliyet Artış Fonu 122.660.234
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 41.342.399
 • A. Finansal Borçlar 41.342.399
 • Özel Fonlar 41.342.399
 • B. Ticari Borçlar 53.702.461
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 53.702.461
 • P A S İ F T O P L A M I 53.702.461
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 746.716
 • 2. Borç Senetleri 746.716
 • Alınan Primler 746.716
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.701.134
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.701.134
 • XII. KARŞILIKLAR 3.701.134
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.907.460
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.907.460
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.907.460
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 122.660.234
 • 8. Borç Reeskontu (-) 122.660.234
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 122.660.234
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 50.652.751
 • Diğer Gelirler 50.652.751
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 50.652.751
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 29.054.683
 • A. Finansal Borçlar 29.054.683
 • TEKNİK GİDERLER (-) 29.054.683
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 20.373.238
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20.373.238
 • GENEL GİDERLER (-) 20.373.238
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.224.830
 • PASİF TOPLAMI 1.224.830
 • Personel Giderleri (-) 1.224.830
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 469.829.911
 • Faiz Gelirleri 469.829.911
 • III. ÖZ SERMAYE 469.829.911
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 386.871.919
 • A. Sermaye 386.871.919
 • Kar Payı Gelirleri 386.871.919
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 105.815.808
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 105.815.808
 • Satış Karları 105.815.808
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -1.784.553
 • C. Emisyon Primi -1.784.553
 • Kira Gelirleri -1.784.553
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 48.071.290
 • 5. Maliyet Artış Fonu 48.071.290
 • Diğer Giderler (-) 48.071.290
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 51.853.413
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 51.853.413
 • 2. ........... Yılı Zararı 82.957.992
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 82.957.992
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 643.142.896
 • P A S İ F T O P L A M I 643.142.896
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 507.848.656
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 507.848.656
 • 1. Satıştan İadeler (-) -380.116.419
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -380.116.419
 • 2. Satış İskontoları (-) 127.732.237
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 127.732.237
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 127.732.237
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 127.732.237
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -23.192.344
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -23.192.344
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -28.522.816
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -28.522.816
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.246.348
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.246.348
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -53.961.508
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -53.961.508
 • 4.1.3 Diğer 73.770.729
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 73.770.729
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 90.720.138
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 90.720.138
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -17.245.749
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -17.245.749
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 73.474.389
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 73.474.389
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 73.474.389
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 73.474.389
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 8.588.161
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 64.886.228
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,69
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,90
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,00
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,69
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,90
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,00
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,92
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,25
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.