Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,34
 • Değişim :-0,74 %
 • Hacim TL :293.761
 • Hacim Adet :54.940
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
 • XSBUR,XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BUCIM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 448.960.256
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 448.960.256
 • NAKİT DEĞERLER 448.960.256
 • 1.1 Kasa 98.551.295
 • A. Hazır Değerler 98.551.295
 • Kasa 98.551.295
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 196.624.483
 • Acenteler 196.624.483
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 196.624.483
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 973.892
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 973.892
 • İkrazlar 973.892
 • 6.1 Kısa Vadeli 130.139.263
 • E. Stoklar 130.139.263
 • İŞTİRAKLER 130.139.263
 • 6. Diğer Stoklar 21.370.137
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.370.137
 • Menkuller 21.370.137
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 447.659.070
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 447.659.070
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 447.659.070
 • 8.1.3 Diğer 1.301.186
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.301.186
 • Gayrimenkuller 1.301.186
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 285.354.997
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 285.354.997
 • II. DURAN VARLIKLAR 285.354.997
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 239.576
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 239.576
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 239.576
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.555.398
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.555.398
 • Reasürörler Payı (-) 2.555.398
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 42.803.107
 • 15.3 Diğer 42.803.107
 • Muallak Hasar Karşılığı 42.803.107
 • AKTİF TOPLAMI 226.041.533
 • D. Maddi Duran Varlıklar 226.041.533
 • Reasürörler Payı (-) 226.041.533
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.285.540
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.285.540
 • Ödenmiş Sermaye 4.285.540
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.017.145
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.017.145
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.017.145
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.412.698
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.412.698
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.412.698
 • A K T İ F T O P L A M I 734.315.253
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 734.315.253
 • Yeniden Değerleme Fonu 734.315.253
 • 4.1 Bonolar 208.414.633
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 208.414.633
 • Maliyet Artış Fonu 208.414.633
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 69.818.415
 • A. Finansal Borçlar 69.818.415
 • Özel Fonlar 69.818.415
 • B. Ticari Borçlar 71.014.535
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 71.014.535
 • P A S İ F T O P L A M I 71.014.535
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 20.385.100
 • 2. Borç Senetleri 20.385.100
 • Alınan Primler 20.385.100
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.683.122
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.683.122
 • XII. KARŞILIKLAR 4.683.122
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 38.590.453
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 38.590.453
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 38.590.453
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 208.414.633
 • 8. Borç Reeskontu (-) 208.414.633
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 208.414.633
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 46.096.030
 • Diğer Gelirler 46.096.030
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 46.096.030
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.355.691
 • A. Finansal Borçlar 24.355.691
 • TEKNİK GİDERLER (-) 24.355.691
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 21.579.845
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 21.579.845
 • GENEL GİDERLER (-) 21.579.845
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 160.494
 • PASİF TOPLAMI 160.494
 • Personel Giderleri (-) 160.494
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 479.804.590
 • Faiz Gelirleri 479.804.590
 • III. ÖZ SERMAYE 479.804.590
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 388.208.978
 • A. Sermaye 388.208.978
 • Kar Payı Gelirleri 388.208.978
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 105.815.808
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 105.815.808
 • Satış Karları 105.815.808
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -1.784.553
 • C. Emisyon Primi -1.784.553
 • Kira Gelirleri -1.784.553
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 52.007.700
 • 5. Maliyet Artış Fonu 52.007.700
 • Diğer Giderler (-) 52.007.700
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 55.789.823
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 55.789.823
 • 2. ........... Yılı Zararı 91.595.612
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 91.595.612
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 734.315.253
 • P A S İ F T O P L A M I 734.315.253
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 181.971.824
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 181.971.824
 • 1. Satıştan İadeler (-) -142.952.831
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -142.952.831
 • 2. Satış İskontoları (-) 39.018.993
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 39.018.993
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 39.018.993
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 39.018.993
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.734.960
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.734.960
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.486.938
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.486.938
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -900.597
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -900.597
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -19.122.495
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -19.122.495
 • 4.1.3 Diğer 19.896.498
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.896.498
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 23.206.593
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 23.206.593
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.183.444
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.183.444
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 19.023.149
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 19.023.149
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 19.023.149
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 19.023.149
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 5.621.617
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 13.401.532
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.