Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,89
 • Değişim :-0,38 %
 • Hacim TL :42.706.114
 • Hacim Adet :5.219.144
* SG: 19.01.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : BRISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.413.829.369
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.413.829.369
 • NAKİT DEĞERLER 1.413.829.369
 • 1.1 Kasa 119.113.340
 • A. Hazır Değerler 119.113.340
 • Kasa 119.113.340
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 799.186
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 799.186
 • Sigortalılar 799.186
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 849.988.929
 • Acenteler 849.988.929
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 849.988.929
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.762.472
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.762.472
 • İkrazlar 6.762.472
 • 6.1 Kısa Vadeli 400.469.775
 • E. Stoklar 400.469.775
 • İŞTİRAKLER 400.469.775
 • 6. Diğer Stoklar 36.695.667
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 36.695.667
 • Menkuller 36.695.667
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.413.829.369
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.413.829.369
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.413.829.369
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.872.017.825
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.872.017.825
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.872.017.825
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 69.938.893
 • Devam Eden Yatırımlar 69.938.893
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 69.938.893
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 133.517
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 133.517
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 133.517
 • 16.1 Defter Değeri 104.752.553
 • 3. İştirakler 104.752.553
 • Reasürörler Payı (-) 104.752.553
 • AKTİF TOPLAMI 1.435.382.418
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.435.382.418
 • Reasürörler Payı (-) 1.435.382.418
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 64.175.970
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.175.970
 • Ödenmiş Sermaye 64.175.970
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21.567.755
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 21.567.755
 • Kanuni Yedek Akçeler 21.567.755
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 176.066.719
 • F. Diğer Duran Varlıklar 176.066.719
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 176.066.719
 • A K T İ F T O P L A M I 3.285.847.194
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.285.847.194
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.285.847.194
 • 4.1 Bonolar 1.128.612.378
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.128.612.378
 • Maliyet Artış Fonu 1.128.612.378
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 573.118.544
 • A. Finansal Borçlar 573.118.544
 • Özel Fonlar 573.118.544
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 5.260.312
 • Net Dönem Karı 5.260.312
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 5.260.312
 • B. Ticari Borçlar 421.071.342
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 421.071.342
 • P A S İ F T O P L A M I 421.071.342
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.479.701
 • 2. Borç Senetleri 2.479.701
 • Alınan Primler 2.479.701
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.281.905
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.281.905
 • XII. KARŞILIKLAR 1.281.905
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.486.538
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.486.538
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.486.538
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 41.928.503
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 41.928.503
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 41.928.503
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.128.612.378
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.128.612.378
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.128.612.378
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.527.383.356
 • Diğer Gelirler 1.527.383.356
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.527.383.356
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.412.746.944
 • A. Finansal Borçlar 1.412.746.944
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.412.746.944
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 48.443.658
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 48.443.658
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 48.443.658
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 12.096
 • B. Ticari Borçlar 12.096
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 12.096
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 59.028.456
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 59.028.456
 • GENEL GİDERLER (-) 59.028.456
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.152.202
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.152.202
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.152.202
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 629.851.460
 • Faiz Gelirleri 629.851.460
 • III. ÖZ SERMAYE 629.851.460
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 629.851.460
 • A. Sermaye 629.851.460
 • Kar Payı Gelirleri 629.851.460
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 305.116.875
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 305.116.875
 • Satış Karları 305.116.875
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 54.985.701
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 54.985.701
 • MALİ GİDERLER (-) 54.985.701
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 117.202.932
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 117.202.932
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.285.847.194
 • P A S İ F T O P L A M I 3.285.847.194
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.620.695.542
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.620.695.542
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.199.528.998
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.199.528.998
 • 2. Satış İskontoları (-) 421.166.544
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 421.166.544
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 421.166.544
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 421.166.544
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -171.341.200
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -171.341.200
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -82.356.302
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -82.356.302
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -5.962.439
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -5.962.439
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -259.659.941
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -259.659.941
 • 4.1.3 Diğer 161.506.603
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 161.506.603
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 72.000.786
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 72.000.786
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.670.128
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.670.128
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 75.670.914
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 75.670.914
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 75.670.914
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 75.670.914
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 75.670.914
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YAYLA YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS
  2. 3,27
  3. 19,78
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 1,28
  3. 19,63
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 21,36
  3. 13,92
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 1,35
  3. 12,50
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,24
  3. 9,09

Azalan

  1. SANEL SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT
  2. 2,06
  3. -10,04
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 11,80
  3. -8,53
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 210,70
  3. -8,39
  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 17,20
  3. -8,02
  1. MSGYO MISTRAL GMYO
  2. 7,02
  3. -7,02

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 5,05
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,01
  3. -0,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,29
  3. -0,60
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 2,28
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,81
  3. -2,16

LOT

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 5,05
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,99
  3. -2,41
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 2,28
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,01
  3. -1,43
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 9,56
  3. -2,45

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.