Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,49
 • Değişim :-1,37 %
 • Hacim TL :2.634.880
 • Hacim Adet :404.072
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : BRISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.288.033.581
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.288.033.581
 • NAKİT DEĞERLER 1.288.033.581
 • 1.1 Kasa 66.657.716
 • A. Hazır Değerler 66.657.716
 • Kasa 66.657.716
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.716.787
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.716.787
 • Sigortalılar 2.716.787
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 800.100.662
 • Acenteler 800.100.662
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 800.100.662
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 11.318.356
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 11.318.356
 • İkrazlar 11.318.356
 • 6.1 Kısa Vadeli 355.702.587
 • E. Stoklar 355.702.587
 • İŞTİRAKLER 355.702.587
 • 6. Diğer Stoklar 51.537.473
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 51.537.473
 • Menkuller 51.537.473
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.288.033.581
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.288.033.581
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.288.033.581
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.225.898.770
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.225.898.770
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.225.898.770
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 52.922.693
 • Devam Eden Yatırımlar 52.922.693
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 52.922.693
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 127.916
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 127.916
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 127.916
 • 16.1 Defter Değeri 4.328.103
 • 3. İştirakler 4.328.103
 • Reasürörler Payı (-) 4.328.103
 • AKTİF TOPLAMI 951.881.857
 • D. Maddi Duran Varlıklar 951.881.857
 • Reasürörler Payı (-) 951.881.857
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 47.405.748
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.405.748
 • Ödenmiş Sermaye 47.405.748
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17.206.083
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 17.206.083
 • Kanuni Yedek Akçeler 17.206.083
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 152.026.370
 • F. Diğer Duran Varlıklar 152.026.370
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 152.026.370
 • A K T İ F T O P L A M I 2.513.932.351
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.513.932.351
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.513.932.351
 • 4.1 Bonolar 1.201.596.925
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.201.596.925
 • Maliyet Artış Fonu 1.201.596.925
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 820.152.308
 • A. Finansal Borçlar 820.152.308
 • Özel Fonlar 820.152.308
 • B. Ticari Borçlar 293.478.387
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 293.478.387
 • P A S İ F T O P L A M I 293.478.387
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.530.709
 • 2. Borç Senetleri 2.530.709
 • Alınan Primler 2.530.709
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.444.632
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.444.632
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.444.632
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 39.854.538
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 39.854.538
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 39.854.538
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.201.596.925
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.201.596.925
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.201.596.925
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 810.713.021
 • Diğer Gelirler 810.713.021
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 810.713.021
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 728.684.500
 • A. Finansal Borçlar 728.684.500
 • TEKNİK GİDERLER (-) 728.684.500
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 23.644.758
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 23.644.758
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 23.644.758
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 375.474
 • B. Ticari Borçlar 375.474
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 375.474
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 51.138.891
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 51.138.891
 • GENEL GİDERLER (-) 51.138.891
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.869.398
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.869.398
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.869.398
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 501.622.405
 • Faiz Gelirleri 501.622.405
 • III. ÖZ SERMAYE 501.622.405
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 501.622.405
 • A. Sermaye 501.622.405
 • Kar Payı Gelirleri 501.622.405
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 305.116.875
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 305.116.875
 • Satış Karları 305.116.875
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 54.985.701
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 54.985.701
 • MALİ GİDERLER (-) 54.985.701
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 114.135.542
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 114.135.542
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.513.932.351
 • P A S İ F T O P L A M I 2.513.932.351
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.272.391.796
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.272.391.796
 • 1. Satıştan İadeler (-) -894.414.874
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -894.414.874
 • 2. Satış İskontoları (-) 377.976.922
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 377.976.922
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 377.976.922
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 377.976.922
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -181.525.595
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -181.525.595
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -73.933.058
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -73.933.058
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -12.383.925
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -12.383.925
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -267.842.578
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -267.842.578
 • 4.1.3 Diğer 110.134.344
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 110.134.344
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 48.212.409
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 48.212.409
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.093.916
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.093.916
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 46.118.493
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 46.118.493
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 46.118.493
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 46.118.493
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 46.118.493
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.