Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,28
 • Değişim :-0,55 %
 • Hacim TL :2.575.371
 • Hacim Adet :352.311
* SG: 20.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : BRISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.410.873.754
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.410.873.754
 • NAKİT DEĞERLER 1.410.873.754
 • 1.1 Kasa 86.983.790
 • A. Hazır Değerler 86.983.790
 • Kasa 86.983.790
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.895.371
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.895.371
 • Sigortalılar 1.895.371
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 826.738.514
 • Acenteler 826.738.514
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 826.738.514
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.031.227
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.031.227
 • İkrazlar 10.031.227
 • 6.1 Kısa Vadeli 430.677.583
 • E. Stoklar 430.677.583
 • İŞTİRAKLER 430.677.583
 • 6. Diğer Stoklar 54.547.269
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 54.547.269
 • Menkuller 54.547.269
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.410.873.754
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.410.873.754
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.410.873.754
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.644.894.476
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.644.894.476
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.644.894.476
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 43.564.146
 • Devam Eden Yatırımlar 43.564.146
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 43.564.146
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 145.619
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 145.619
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 145.619
 • 16.1 Defter Değeri 120.047.940
 • 3. İştirakler 120.047.940
 • Reasürörler Payı (-) 120.047.940
 • AKTİF TOPLAMI 1.203.622.059
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.203.622.059
 • Reasürörler Payı (-) 1.203.622.059
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 70.853.985
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.853.985
 • Ödenmiş Sermaye 70.853.985
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.667.721
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 18.667.721
 • Kanuni Yedek Akçeler 18.667.721
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 187.993.006
 • F. Diğer Duran Varlıklar 187.993.006
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 187.993.006
 • A K T İ F T O P L A M I 3.055.768.230
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.055.768.230
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.055.768.230
 • 4.1 Bonolar 1.152.799.365
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.152.799.365
 • Maliyet Artış Fonu 1.152.799.365
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 647.635.282
 • A. Finansal Borçlar 647.635.282
 • Özel Fonlar 647.635.282
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 3.366.267
 • Net Dönem Karı 3.366.267
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 3.366.267
 • B. Ticari Borçlar 408.343.653
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 408.343.653
 • P A S İ F T O P L A M I 408.343.653
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.712.881
 • 2. Borç Senetleri 3.712.881
 • Alınan Primler 3.712.881
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 721.510
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 721.510
 • XII. KARŞILIKLAR 721.510
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.712.776
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.712.776
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.712.776
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 36.993.150
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 36.993.150
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 36.993.150
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.152.799.365
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.152.799.365
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.152.799.365
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.318.858.821
 • Diğer Gelirler 1.318.858.821
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.318.858.821
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.222.301.000
 • A. Finansal Borçlar 1.222.301.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.222.301.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.328.192
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 35.328.192
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 35.328.192
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 20.124
 • B. Ticari Borçlar 20.124
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 20.124
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 53.593.808
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 53.593.808
 • GENEL GİDERLER (-) 53.593.808
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.615.697
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.615.697
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.615.697
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 584.110.044
 • Faiz Gelirleri 584.110.044
 • III. ÖZ SERMAYE 584.110.044
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 584.110.044
 • A. Sermaye 584.110.044
 • Kar Payı Gelirleri 584.110.044
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 305.116.875
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 305.116.875
 • Satış Karları 305.116.875
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 54.985.701
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 54.985.701
 • MALİ GİDERLER (-) 54.985.701
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 117.202.932
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 117.202.932
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.055.768.230
 • P A S İ F T O P L A M I 3.055.768.230
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 473.091.644
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 473.091.644
 • 1. Satıştan İadeler (-) -344.723.315
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -344.723.315
 • 2. Satış İskontoları (-) 128.368.329
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 128.368.329
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 128.368.329
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 128.368.329
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -57.219.895
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -57.219.895
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.596.464
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -21.596.464
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.198.585
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.198.585
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -81.014.944
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -81.014.944
 • 4.1.3 Diğer 47.353.385
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 47.353.385
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.304.181
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.304.181
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.376.132
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.376.132
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 24.680.313
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 24.680.313
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 24.680.313
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 24.680.313
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 24.680.313
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,44
  3. 18,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,57
  3. 18,75
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,71
  3. 13,25
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 6,19
  3. 13,16
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,36
  3. 12,40

Azalan

  1. CMENT CIMENTAS
  2. 14,05
  3. -12,79
  1. BURCE BURCELIK
  2. 4,15
  3. -9,78
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,83
  3. -7,21
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,16
  3. -5,88
  1. BRMEN BIRLIK MENSUCAT A.S.
  2. 1,53
  3. -5,56

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,74
  3. -2,46
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,92
  3. -1,54
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,20
  3. 0,63
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,25
  3. 6,78
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,68
  3. -1,45

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,74
  3. -2,46
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,45
  3. -1,04
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,14
  3. -3,50
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,25
  3. 6,78
  1. PETKM PETKIM AS
  2. 6,32
  3. -1,71

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.