Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,00
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.127.106
 • Hacim Adet :446.500
* SG: 25.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : BRISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.393.250.748
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.393.250.748
 • NAKİT DEĞERLER 1.393.250.748
 • 1.1 Kasa 128.428.480
 • A. Hazır Değerler 128.428.480
 • Kasa 128.428.480
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.821.150
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.821.150
 • Sigortalılar 1.821.150
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 767.398.112
 • Acenteler 767.398.112
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 767.398.112
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.252.033
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.252.033
 • İkrazlar 10.252.033
 • 6.1 Kısa Vadeli 441.229.062
 • E. Stoklar 441.229.062
 • İŞTİRAKLER 441.229.062
 • 6. Diğer Stoklar 44.121.911
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 44.121.911
 • Menkuller 44.121.911
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.393.250.748
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.393.250.748
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.393.250.748
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.768.184.775
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.768.184.775
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.768.184.775
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 50.045.581
 • Devam Eden Yatırımlar 50.045.581
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 50.045.581
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 127.332
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 127.332
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 127.332
 • 16.1 Defter Değeri 98.589.339
 • 3. İştirakler 98.589.339
 • Reasürörler Payı (-) 98.589.339
 • AKTİF TOPLAMI 1.349.101.108
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.349.101.108
 • Reasürörler Payı (-) 1.349.101.108
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 68.583.796
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.583.796
 • Ödenmiş Sermaye 68.583.796
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 23.670.223
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 23.670.223
 • Kanuni Yedek Akçeler 23.670.223
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 178.067.396
 • F. Diğer Duran Varlıklar 178.067.396
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 178.067.396
 • A K T İ F T O P L A M I 3.161.435.523
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.161.435.523
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.161.435.523
 • 4.1 Bonolar 1.054.136.831
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.054.136.831
 • Maliyet Artış Fonu 1.054.136.831
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 488.539.523
 • A. Finansal Borçlar 488.539.523
 • Özel Fonlar 488.539.523
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 6.408.695
 • Net Dönem Karı 6.408.695
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 6.408.695
 • B. Ticari Borçlar 445.633.585
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 445.633.585
 • P A S İ F T O P L A M I 445.633.585
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.839.403
 • 2. Borç Senetleri 10.839.403
 • Alınan Primler 10.839.403
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.710.564
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.710.564
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.710.564
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 31.615.540
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31.615.540
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 31.615.540
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.054.136.831
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.054.136.831
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.054.136.831
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.533.844.095
 • Diğer Gelirler 1.533.844.095
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.533.844.095
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.403.677.500
 • A. Finansal Borçlar 1.403.677.500
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.403.677.500
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 64.495.776
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 64.495.776
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 64.495.776
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 20.124
 • B. Ticari Borçlar 20.124
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 20.124
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 58.286.140
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.286.140
 • GENEL GİDERLER (-) 58.286.140
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.364.555
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.364.555
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.364.555
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 573.454.597
 • Faiz Gelirleri 573.454.597
 • III. ÖZ SERMAYE 573.454.597
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 573.454.597
 • A. Sermaye 573.454.597
 • Kar Payı Gelirleri 573.454.597
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 305.116.875
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 305.116.875
 • Satış Karları 305.116.875
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 54.985.701
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 54.985.701
 • MALİ GİDERLER (-) 54.985.701
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 117.202.932
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 117.202.932
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.161.435.523
 • P A S İ F T O P L A M I 3.161.435.523
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.008.022.732
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.008.022.732
 • 1. Satıştan İadeler (-) -753.087.780
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -753.087.780
 • 2. Satış İskontoları (-) 254.934.952
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 254.934.952
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 254.934.952
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 254.934.952
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -116.927.146
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -116.927.146
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -58.441.108
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -58.441.108
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.925.848
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.925.848
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -179.294.102
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -179.294.102
 • 4.1.3 Diğer 75.640.850
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 75.640.850
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.376.019
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.376.019
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.228.315
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.228.315
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 26.604.334
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 26.604.334
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 26.604.334
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 26.604.334
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 26.604.334
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,80
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,10
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,91
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,02
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,97
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,80
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,10
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,91
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,02
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,97
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,58
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,83
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,50
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,44
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,99
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 5,24
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.