Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları Anonim Şir

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,72
 • Değişim :0,21 %
 • Hacim TL :1.224.876
 • Hacim Adet :125.631
* SG: 27.07.2017 - 15:30 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları Anonim Şir
 • XSTKR,XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BOYP | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.166.546.179
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.166.546.179
 • NAKİT DEĞERLER 2.166.546.179
 • 1.1 Kasa 121.697.156
 • A. Hazır Değerler 121.697.156
 • Kasa 121.697.156
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 59.798.957
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 59.798.957
 • Sigortalılar 59.798.957
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 322.893.982
 • Acenteler 322.893.982
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 322.893.982
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 208.815.710
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 208.815.710
 • İkrazlar 208.815.710
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.249.975.730
 • E. Stoklar 1.249.975.730
 • İŞTİRAKLER 1.249.975.730
 • 6. Diğer Stoklar 203.364.644
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 203.364.644
 • Menkuller 203.364.644
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.166.546.179
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.166.546.179
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.166.546.179
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.252.254.812
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.252.254.812
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.252.254.812
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 12.464.652
 • Devam Eden Yatırımlar 12.464.652
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 12.464.652
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.780.915
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.780.915
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.780.915
 • 15.2 Menkul Değerlerin 104.891
 • C. Finansal Duran Varlıklar 104.891
 • Reasürörler Payı (-) 104.891
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.449.726
 • 15.3 Diğer 15.449.726
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.449.726
 • 16.1 Defter Değeri 94.013.177
 • 3. İştirakler 94.013.177
 • Reasürörler Payı (-) 94.013.177
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 32.995.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 32.995.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 32.995.000
 • AKTİF TOPLAMI 366.577.528
 • D. Maddi Duran Varlıklar 366.577.528
 • Reasürörler Payı (-) 366.577.528
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.682.347.942
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.682.347.942
 • Ödenmiş Sermaye 1.682.347.942
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 797.708.560
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 797.708.560
 • Nominal Sermaye 797.708.560
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 32.351.923
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 32.351.923
 • Kanuni Yedek Akçeler 32.351.923
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 14.169.058
 • F. Diğer Duran Varlıklar 14.169.058
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 14.169.058
 • A K T İ F T O P L A M I 4.418.800.991
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.418.800.991
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.418.800.991
 • 4.1 Bonolar 3.063.974.028
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.063.974.028
 • Maliyet Artış Fonu 3.063.974.028
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.272.602.750
 • A. Finansal Borçlar 1.272.602.750
 • Özel Fonlar 1.272.602.750
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 133.411.862
 • KAR 133.411.862
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 133.411.862
 • B. Ticari Borçlar 1.337.109.453
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.337.109.453
 • P A S İ F T O P L A M I 1.337.109.453
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 53.298.516
 • 2. Borç Senetleri 53.298.516
 • Alınan Primler 53.298.516
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.993.866
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 10.993.866
 • XII. KARŞILIKLAR 10.993.866
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 20.637.778
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 20.637.778
 • Diğer Teknik Karşılıklar 20.637.778
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 207.648.296
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 207.648.296
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 207.648.296
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.063.974.028
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.063.974.028
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.063.974.028
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.345.807.664
 • Diğer Gelirler 1.345.807.664
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.345.807.664
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.076.409.983
 • A. Finansal Borçlar 1.076.409.983
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.076.409.983
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 49.470.396
 • B. Ticari Borçlar 49.470.396
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 49.470.396
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 206.969
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 206.969
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 206.969
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 37.609.733
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 37.609.733
 • GENEL GİDERLER (-) 37.609.733
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 168.771.884
 • PASİF TOPLAMI 168.771.884
 • Personel Giderleri (-) 168.771.884
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 13.338.699
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 13.338.699
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 13.338.699
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 9.019.299
 • Faiz Gelirleri 9.019.299
 • III. ÖZ SERMAYE 9.019.299
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 7.561.220
 • A. Sermaye 7.561.220
 • Kar Payı Gelirleri 7.561.220
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 57.700.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 57.700.000
 • Satış Karları 57.700.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 56.061.369
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 56.061.369
 • MALİ GİDERLER (-) 56.061.369
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 793.836
 • 5. Maliyet Artış Fonu 793.836
 • Diğer Giderler (-) 793.836
 • F. Net Dönem Karı -793.836
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -793.836
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -793.836
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.451.107
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.451.107
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.458.079
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.458.079
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.418.800.991
 • P A S İ F T O P L A M I 4.418.800.991
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 876.863.712
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 876.863.712
 • 1. Satıştan İadeler (-) -546.819.241
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -546.819.241
 • 2. Satış İskontoları (-) 330.044.471
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 330.044.471
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 330.044.471
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 330.044.471
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -285.921.862
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -285.921.862
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -65.723.494
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -65.723.494
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -745.059
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -745.059
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -352.390.415
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -352.390.415
 • 4.1.3 Diğer -22.345.944
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -22.345.944
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -120.721.884
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -120.721.884
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.626.688
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.626.688
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -123.348.572
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -123.348.572
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -123.348.572
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -123.348.572
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 144.390
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -123.492.962
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,79
  3. 19,70
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,08
  3. 16,24
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,99
  3. 13,35
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 1,31
  3. 8,26
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,00
  3. 7,30

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,84
  3. -20,00
  1. DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,93
  3. -8,10
  1. DAGI DAGI GIYIM SAN VE TIC AS
  2. 2,66
  3. -7,32
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,83
  3. -6,74
  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,70
  3. -6,67

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,00
  3. 7,30
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,21
  3. 4,31
  1. ADNAC ADANA CIMENTO C GRUBU
  2. 0,89
  3. 4,71
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,09
  3. 1,95

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. 0,92
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,00
  3. 7,30
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,64
  3. 1,82
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,08
  3. 16,24
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,38
  3. 1,41

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.