Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları Anonim Şir

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,65
 • Değişim :-0,69 %
 • Hacim TL :1.623.714
 • Hacim Adet :186.816
* SG: 18.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları Anonim Şir
 • XSTKR,XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BOYP | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.983.435.633
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.983.435.633
 • NAKİT DEĞERLER 1.983.435.633
 • 1.1 Kasa 267.228.629
 • A. Hazır Değerler 267.228.629
 • Kasa 267.228.629
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.732.214
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.732.214
 • Sigortalılar 4.732.214
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 308.848.145
 • Acenteler 308.848.145
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 308.848.145
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 13.193.612
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 13.193.612
 • İkrazlar 13.193.612
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.191.068.908
 • E. Stoklar 1.191.068.908
 • İŞTİRAKLER 1.191.068.908
 • 6. Diğer Stoklar 198.364.125
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 198.364.125
 • Menkuller 198.364.125
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.983.435.633
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.983.435.633
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.983.435.633
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.243.644.746
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.243.644.746
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.243.644.746
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 13.685.946
 • Devam Eden Yatırımlar 13.685.946
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 13.685.946
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.793.570
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.793.570
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.793.570
 • 15.2 Menkul Değerlerin 104.891
 • C. Finansal Duran Varlıklar 104.891
 • Reasürörler Payı (-) 104.891
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.453.048
 • 15.3 Diğer 15.453.048
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.453.048
 • 16.1 Defter Değeri 94.956.107
 • 3. İştirakler 94.956.107
 • Reasürörler Payı (-) 94.956.107
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 32.995.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 32.995.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 32.995.000
 • AKTİF TOPLAMI 371.916.026
 • D. Maddi Duran Varlıklar 371.916.026
 • Reasürörler Payı (-) 371.916.026
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.670.180.786
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.670.180.786
 • Ödenmiş Sermaye 1.670.180.786
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 797.708.560
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 797.708.560
 • Nominal Sermaye 797.708.560
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 34.613.363
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 34.613.363
 • Kanuni Yedek Akçeler 34.613.363
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 7.946.009
 • F. Diğer Duran Varlıklar 7.946.009
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 7.946.009
 • A K T İ F T O P L A M I 4.227.080.379
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.227.080.379
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.227.080.379
 • 4.1 Bonolar 2.231.942.619
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.231.942.619
 • Maliyet Artış Fonu 2.231.942.619
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 686.333.169
 • A. Finansal Borçlar 686.333.169
 • Özel Fonlar 686.333.169
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 67.382.623
 • KAR 67.382.623
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 67.382.623
 • B. Ticari Borçlar 1.209.595.849
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.209.595.849
 • P A S İ F T O P L A M I 1.209.595.849
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 16.623.321
 • 2. Borç Senetleri 16.623.321
 • Alınan Primler 16.623.321
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.557.296
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.557.296
 • XII. KARŞILIKLAR 6.557.296
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 19.757.845
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 19.757.845
 • Diğer Teknik Karşılıklar 19.757.845
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 193.808.987
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 193.808.987
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 193.808.987
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.231.942.619
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.231.942.619
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.231.942.619
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.940.927.362
 • Diğer Gelirler 1.940.927.362
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.940.927.362
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.494.128.784
 • A. Finansal Borçlar 1.494.128.784
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.494.128.784
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 43.354.700
 • B. Ticari Borçlar 43.354.700
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 43.354.700
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 175.178.958
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 175.178.958
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 175.178.958
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 38.155.814
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 38.155.814
 • GENEL GİDERLER (-) 38.155.814
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 159.165.997
 • PASİF TOPLAMI 159.165.997
 • Personel Giderleri (-) 159.165.997
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 30.943.109
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 30.943.109
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 30.943.109
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 54.210.398
 • Faiz Gelirleri 54.210.398
 • III. ÖZ SERMAYE 54.210.398
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 52.492.671
 • A. Sermaye 52.492.671
 • Kar Payı Gelirleri 52.492.671
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 57.700.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 57.700.000
 • Satış Karları 57.700.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 56.061.369
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 56.061.369
 • MALİ GİDERLER (-) 56.061.369
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10.467.368
 • 5. Maliyet Artış Fonu 10.467.368
 • Diğer Giderler (-) 10.467.368
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.451.107
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.451.107
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.717.727
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.717.727
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.227.080.379
 • P A S İ F T O P L A M I 4.227.080.379
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.909.967.443
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.909.967.443
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.146.192.721
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.146.192.721
 • 2. Satış İskontoları (-) 763.774.722
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 763.774.722
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 763.774.722
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 763.774.722
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -596.665.197
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -596.665.197
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -136.843.327
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -136.843.327
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.618.438
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.618.438
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -735.126.962
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -735.126.962
 • 4.1.3 Diğer 28.647.760
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.647.760
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -163.544.885
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -163.544.885
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.453.050
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.453.050
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -162.091.835
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -162.091.835
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -162.091.835
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -162.091.835
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 404.038
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -162.495.873
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,96
  3. 20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,88
  3. 18,24
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,01
  3. 17,03
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,90
  3. 15,83
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,73
  3. 10,53

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,66
  3. -15,28
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 3,69
  3. -11,30
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 8,70
  3. -9,09
  1. DOCO DOCO AKTIENGESELLSCHAFT
  2. 179,10
  3. -7,68
  1. AVOD AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM
  2. 1,24
  3. -6,06

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. -3,03

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,20
  3. -0,68
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,19
  3. 0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.