Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,06
 • Değişim :-0,25 %
 • Hacim TL :892.842
 • Hacim Adet :219.912
* SG: 16.08.2017 - 15:52 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
 • XSADA,XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BOSSA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 192.073.825
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 192.073.825
 • NAKİT DEĞERLER 192.073.825
 • 1.1 Kasa 27.052.307
 • A. Hazır Değerler 27.052.307
 • Kasa 27.052.307
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 67.214.574
 • Acenteler 67.214.574
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 67.214.574
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.659.158
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.659.158
 • İkrazlar 3.659.158
 • 6.1 Kısa Vadeli 52.939.063
 • E. Stoklar 52.939.063
 • İŞTİRAKLER 52.939.063
 • 6. Diğer Stoklar 3.342.120
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.342.120
 • Menkuller 3.342.120
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 154.207.222
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 154.207.222
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 154.207.222
 • 8.1.3 Diğer 37.866.603
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 37.866.603
 • Gayrimenkuller 37.866.603
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 521.078.305
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 521.078.305
 • II. DURAN VARLIKLAR 521.078.305
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 256.940.389
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 256.940.389
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 256.940.389
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 87.228.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 87.228.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 87.228.000
 • AKTİF TOPLAMI 164.923.218
 • D. Maddi Duran Varlıklar 164.923.218
 • Reasürörler Payı (-) 164.923.218
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.622.028
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.622.028
 • Ödenmiş Sermaye 10.622.028
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.364.670
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.364.670
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.364.670
 • A K T İ F T O P L A M I 713.152.130
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 713.152.130
 • Yeniden Değerleme Fonu 713.152.130
 • 4.1 Bonolar 253.787.547
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 253.787.547
 • Maliyet Artış Fonu 253.787.547
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 136.929.790
 • A. Finansal Borçlar 136.929.790
 • Özel Fonlar 136.929.790
 • B. Ticari Borçlar 99.753.333
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 99.753.333
 • P A S İ F T O P L A M I 99.753.333
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.725
 • 2. Borç Senetleri 11.725
 • Alınan Primler 11.725
 • 11.4 Diğer 359.048
 • 2. İştiraklere Borçlar 359.048
 • Hayat Matematik Karşılığı 359.048
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 306.036
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 306.036
 • XII. KARŞILIKLAR 306.036
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 796.275
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 796.275
 • Diğer Teknik Karşılıklar 796.275
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.195.018
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 12.195.018
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 12.195.018
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 253.787.547
 • 8. Borç Reeskontu (-) 253.787.547
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 253.787.547
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 161.828.995
 • Diğer Gelirler 161.828.995
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 161.828.995
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 132.442.519
 • A. Finansal Borçlar 132.442.519
 • TEKNİK GİDERLER (-) 132.442.519
 • 1. Ortaklara Borçlar 566.316
 • 15.4 Kâr veya Zarar 566.316
 • Diğer Giderler (-) 566.316
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.598.369
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.598.369
 • GENEL GİDERLER (-) 10.598.369
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 15.241.487
 • PASİF TOPLAMI 15.241.487
 • Personel Giderleri (-) 15.241.487
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.980.304
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.980.304
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.980.304
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 297.535.588
 • Faiz Gelirleri 297.535.588
 • III. ÖZ SERMAYE 297.535.588
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 297.535.588
 • A. Sermaye 297.535.588
 • Kar Payı Gelirleri 297.535.588
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 108.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 108.000.000
 • Satış Karları 108.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 149.104.739
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 149.104.739
 • MALİ GİDERLER (-) 149.104.739
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 31.489.253
 • 5. Maliyet Artış Fonu 31.489.253
 • Diğer Giderler (-) 31.489.253
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.022.230
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.022.230
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 713.152.130
 • P A S İ F T O P L A M I 713.152.130
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 82.214.205
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 82.214.205
 • 1. Satıştan İadeler (-) -62.892.048
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -62.892.048
 • 2. Satış İskontoları (-) 19.322.157
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 19.322.157
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 19.322.157
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 19.322.157
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -6.646.251
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -6.646.251
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.703.088
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.703.088
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -14.349.339
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -14.349.339
 • 4.1.3 Diğer 4.972.818
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.972.818
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.745.482
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.745.482
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.026.722
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.026.722
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 718.760
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 718.760
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 718.760
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 718.760
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 718.760
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 10,00
  3. 7,53
  1. ISKUR T. IS BANKASI KURUCU
  2. 6.700,00
  3. 6,33
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,15
  3. 5,50
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,78
  3. 5,41
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,62
  3. 5,08

Azalan

  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 2,69
  3. -19,70
  1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
  2. 4,66
  3. -6,43
  1. CELHA CELIK HALAT
  2. 3,78
  3. -6,20
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 1,09
  3. -6,03
  1. BMELK BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.
  2. 1,12
  3. -5,88

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,64
  3. -3,03
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,08
  3. -2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,81
  3. -3,57
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,05
  3. 1,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,17
  3. -1,19

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,17
  3. -1,19
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,05
  3. 1,34
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,83
  3. -0,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,47
  3. -1,04
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,08
  3. -2,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.