BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 53,70
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :21.735.897
 • Hacim Adet :406.407
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
 • XTCRT,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : BIMAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.566.577.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.566.577.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.566.577.000
 • 1.1 Kasa 656.664.000
 • A. Hazır Değerler 656.664.000
 • Kasa 656.664.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 558.784.000
 • Acenteler 558.784.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 558.784.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 12.978.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 12.978.000
 • İkrazlar 12.978.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.135.039.000
 • E. Stoklar 1.135.039.000
 • İŞTİRAKLER 1.135.039.000
 • 6. Diğer Stoklar 203.112.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 203.112.000
 • Menkuller 203.112.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.566.577.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.566.577.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.566.577.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.266.441.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.266.441.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.266.441.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.966.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.966.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.966.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 181.755.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 181.755.000
 • Reasürörler Payı (-) 181.755.000
 • AKTİF TOPLAMI 2.029.273.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.029.273.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.029.273.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.175.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.175.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.175.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.432.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.432.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.432.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 42.840.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 42.840.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 42.840.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.833.018.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.833.018.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.833.018.000
 • 4.1 Bonolar 2.953.262.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.953.262.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.953.262.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 23.372.000
 • A. Finansal Borçlar 23.372.000
 • Özel Fonlar 23.372.000
 • B. Ticari Borçlar 2.474.602.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.474.602.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.474.602.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 131.293.000
 • 2. Borç Senetleri 131.293.000
 • Alınan Primler 131.293.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 128.143.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 128.143.000
 • XII. KARŞILIKLAR 128.143.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.963.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.963.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.963.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 140.653.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 140.653.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 140.653.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.953.262.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.953.262.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.953.262.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 96.322.000
 • Diğer Gelirler 96.322.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 96.322.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 60.381.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 60.381.000
 • GENEL GİDERLER (-) 60.381.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 35.941.000
 • PASİF TOPLAMI 35.941.000
 • Personel Giderleri (-) 35.941.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.783.434.000
 • Faiz Gelirleri 1.783.434.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.783.434.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.783.434.000
 • A. Sermaye 1.783.434.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.783.434.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 303.600.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 303.600.000
 • Satış Karları 303.600.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -32.303.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -32.303.000
 • Diğer Giderler (-) -32.303.000
 • F. Net Dönem Karı 3.052.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.052.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.052.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 264.528.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 264.528.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.833.018.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.833.018.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 14.838.044.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 14.838.044.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.355.766.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.355.766.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.482.278.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.482.278.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.482.278.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.482.278.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.657.855.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.657.855.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -242.370.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -242.370.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.900.225.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.900.225.000
 • 4.1.3 Diğer 582.053.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 582.053.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 607.945.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 607.945.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -130.247.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -130.247.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 477.698.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 477.698.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 477.698.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 477.698.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 477.698.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.