Bera Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,33
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :4.438.125
 • Hacim Adet :1.835.228
* SG: 19.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Bera Holding A.Ş.
 • : BERA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.230.266.545
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.230.266.545
 • NAKİT DEĞERLER 1.230.266.545
 • 1.1 Kasa 39.789.490
 • A. Hazır Değerler 39.789.490
 • Kasa 39.789.490
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 585.080.599
 • Acenteler 585.080.599
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 585.080.599
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 35.684.532
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 35.684.532
 • İkrazlar 35.684.532
 • 6.1 Kısa Vadeli 487.107.346
 • E. Stoklar 487.107.346
 • İŞTİRAKLER 487.107.346
 • 6. Diğer Stoklar 71.091.915
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 71.091.915
 • Menkuller 71.091.915
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.218.753.882
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.218.753.882
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.218.753.882
 • 8.1.3 Diğer 11.512.663
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.512.663
 • Gayrimenkuller 11.512.663
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.429.854.808
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.429.854.808
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.429.854.808
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 27.029.470
 • Devam Eden Yatırımlar 27.029.470
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 27.029.470
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 18.097
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 18.097
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 18.097
 • 15.2 Menkul Değerlerin 50.873.982
 • C. Finansal Duran Varlıklar 50.873.982
 • Reasürörler Payı (-) 50.873.982
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 11.768.350
 • Muallak Hasar Karşılığı 11.768.350
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 11.768.350
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 257.491.299
 • Hayat Matematik Karşılığı 257.491.299
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 257.491.299
 • AKTİF TOPLAMI 1.014.743.400
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.014.743.400
 • Reasürörler Payı (-) 1.014.743.400
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 15.857.249
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.857.249
 • Ödenmiş Sermaye 15.857.249
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.185.704
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.185.704
 • Nominal Sermaye 5.185.704
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 42.399.855
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 42.399.855
 • Kanuni Yedek Akçeler 42.399.855
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.673.106
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.673.106
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.673.106
 • A K T İ F T O P L A M I 2.660.121.353
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.660.121.353
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.660.121.353
 • 4.1 Bonolar 987.551.409
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 987.551.409
 • Maliyet Artış Fonu 987.551.409
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 618.322.669
 • A. Finansal Borçlar 618.322.669
 • Özel Fonlar 618.322.669
 • B. Ticari Borçlar 234.979.284
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 234.979.284
 • P A S İ F T O P L A M I 234.979.284
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.796.241
 • 2. Borç Senetleri 10.796.241
 • Alınan Primler 10.796.241
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.619.867
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.619.867
 • XII. KARŞILIKLAR 5.619.867
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 114.530.610
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 114.530.610
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 114.530.610
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 987.551.409
 • 8. Borç Reeskontu (-) 987.551.409
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 987.551.409
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 350.284.654
 • Diğer Gelirler 350.284.654
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 350.284.654
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 127.391.554
 • A. Finansal Borçlar 127.391.554
 • TEKNİK GİDERLER (-) 127.391.554
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 5.575.075
 • B. Ticari Borçlar 5.575.075
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 5.575.075
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.440.578
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.440.578
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.440.578
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 33.907.231
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 33.907.231
 • GENEL GİDERLER (-) 33.907.231
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 176.927.955
 • PASİF TOPLAMI 176.927.955
 • Personel Giderleri (-) 176.927.955
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.700.301
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.700.301
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.700.301
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.322.285.290
 • Faiz Gelirleri 1.322.285.290
 • III. ÖZ SERMAYE 1.322.285.290
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.195.751.869
 • A. Sermaye 1.195.751.869
 • Kar Payı Gelirleri 1.195.751.869
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 170.800.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 170.800.000
 • Satış Karları 170.800.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -109.837.101
 • C. Emisyon Primi -109.837.101
 • Kira Gelirleri -109.837.101
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 581.724.305
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 581.724.305
 • MALİ GİDERLER (-) 581.724.305
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -937.992
 • 5. Maliyet Artış Fonu -937.992
 • Diğer Giderler (-) -937.992
 • F. Net Dönem Karı 937.992
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 937.992
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 937.992
 • 2. ........... Yılı Zararı 126.533.421
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 126.533.421
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.660.121.353
 • P A S İ F T O P L A M I 2.660.121.353
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 365.511.554
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 365.511.554
 • 1. Satıştan İadeler (-) -296.420.139
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -296.420.139
 • 2. Satış İskontoları (-) 69.091.415
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 69.091.415
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 69.091.415
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 69.091.415
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -19.736.043
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -19.736.043
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -23.770.279
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -23.770.279
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -921.666
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -921.666
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -44.427.988
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -44.427.988
 • 4.1.3 Diğer 24.663.427
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 24.663.427
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 17.777.843
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 17.777.843
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.838.213
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.838.213
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 10.939.630
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 10.939.630
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 10.939.630
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 10.939.630
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 5.658.949
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 5.280.681
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,91
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,99
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,37
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,91
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,99
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,37
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,59
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,33
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,57
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.