Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,78
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :13.132.407
 • Hacim Adet :1.218.947
* SG: 24.02.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.
 • XGIDA,XSBAL,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BANVT | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 440.421.048
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 440.421.048
 • NAKİT DEĞERLER 440.421.048
 • 1.1 Kasa 28.930.754
 • A. Hazır Değerler 28.930.754
 • Kasa 28.930.754
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.811
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.811
 • Sigortalılar 2.811
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 148.002.331
 • Acenteler 148.002.331
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 148.002.331
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 856.027
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 856.027
 • İkrazlar 856.027
 • 6.1 Kısa Vadeli 150.637.521
 • E. Stoklar 150.637.521
 • İŞTİRAKLER 150.637.521
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 97.825.191
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 97.825.191
 • İştirakler 97.825.191
 • 6. Diğer Stoklar 14.166.413
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.166.413
 • Menkuller 14.166.413
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 440.421.048
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 440.421.048
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 440.421.048
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 584.525.436
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 584.525.436
 • II. DURAN VARLIKLAR 584.525.436
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 22.004.030
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 22.004.030
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 22.004.030
 • AKTİF TOPLAMI 513.228.193
 • D. Maddi Duran Varlıklar 513.228.193
 • Reasürörler Payı (-) 513.228.193
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.798.716
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.798.716
 • Ödenmiş Sermaye 3.798.716
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 41.941.587
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 41.941.587
 • Kanuni Yedek Akçeler 41.941.587
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.552.910
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.552.910
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.552.910
 • A K T İ F T O P L A M I 1.024.946.484
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.024.946.484
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.024.946.484
 • 4.1 Bonolar 447.518.343
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 447.518.343
 • Maliyet Artış Fonu 447.518.343
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 241.099.897
 • A. Finansal Borçlar 241.099.897
 • Özel Fonlar 241.099.897
 • B. Ticari Borçlar 181.950.629
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 181.950.629
 • P A S İ F T O P L A M I 181.950.629
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.458.142
 • 2. Borç Senetleri 1.458.142
 • Alınan Primler 1.458.142
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.258.678
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.258.678
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.258.678
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 16.735.998
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 16.735.998
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 16.735.998
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 447.518.343
 • 8. Borç Reeskontu (-) 447.518.343
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 447.518.343
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 320.690.995
 • Diğer Gelirler 320.690.995
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 320.690.995
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 232.546.911
 • A. Finansal Borçlar 232.546.911
 • TEKNİK GİDERLER (-) 232.546.911
 • 1. Ortaklara Borçlar 25.117.263
 • 15.4 Kâr veya Zarar 25.117.263
 • Diğer Giderler (-) 25.117.263
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 28.076.313
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 28.076.313
 • GENEL GİDERLER (-) 28.076.313
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 34.912.843
 • PASİF TOPLAMI 34.912.843
 • Personel Giderleri (-) 34.912.843
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 37.665
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 37.665
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 37.665
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 256.737.146
 • Faiz Gelirleri 256.737.146
 • III. ÖZ SERMAYE 256.737.146
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 256.737.146
 • A. Sermaye 256.737.146
 • Kar Payı Gelirleri 256.737.146
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.023.579
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.023.579
 • Satış Karları 100.023.579
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 6.348.821
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 6.348.821
 • MALİ GİDERLER (-) 6.348.821
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -46.556.958
 • 5. Maliyet Artış Fonu -46.556.958
 • Diğer Giderler (-) -46.556.958
 • F. Net Dönem Karı 46.556.958
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 46.556.958
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 46.556.958
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 15.109.034
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 15.109.034
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.024.946.484
 • P A S İ F T O P L A M I 1.024.946.484
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.427.810.135
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.427.810.135
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.165.306.904
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.165.306.904
 • 2. Satış İskontoları (-) 262.503.231
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 262.503.231
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 262.503.231
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 262.503.231
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -106.211.906
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -106.211.906
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -39.665.252
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -39.665.252
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -286.808
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -286.808
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -146.163.966
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -146.163.966
 • 4.1.3 Diğer 116.339.265
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 116.339.265
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 53.705.804
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 53.705.804
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -9.008.888
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -9.008.888
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 44.696.916
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 44.696.916
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 44.696.916
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 44.696.916
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 44.696.916
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,43
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,85
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,67
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,45
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,43
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,85
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,67
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,45
  3. 0,00

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.