Aygaz A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 15,78
 • Değişim :0,51 %
 • Hacim TL :6.512.309
 • Hacim Adet :413.032
* SG: 19.10.2017 - 17:26 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aygaz A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AYGAZ | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.083.931.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.083.931.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.083.931.000
 • 1.1 Kasa 218.650.000
 • A. Hazır Değerler 218.650.000
 • Kasa 218.650.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.942.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.942.000
 • Sigortalılar 2.942.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 495.955.000
 • Acenteler 495.955.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 495.955.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.426.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.426.000
 • İkrazlar 5.426.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 263.012.000
 • E. Stoklar 263.012.000
 • İŞTİRAKLER 263.012.000
 • 6. Diğer Stoklar 97.946.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 97.946.000
 • Menkuller 97.946.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.083.931.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.083.931.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.083.931.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.220.601.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.220.601.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.220.601.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.573.000
 • Devam Eden Yatırımlar 6.573.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 6.573.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 82.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 82.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 82.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 331.736.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 331.736.000
 • Reasürörler Payı (-) 331.736.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 2.100.084.000
 • 15.3 Diğer 2.100.084.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.100.084.000
 • 16.1 Defter Değeri 17.649.000
 • 3. İştirakler 17.649.000
 • Reasürörler Payı (-) 17.649.000
 • AKTİF TOPLAMI 680.734.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 680.734.000
 • Reasürörler Payı (-) 680.734.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 17.015.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.015.000
 • Ödenmiş Sermaye 17.015.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.831.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.831.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.831.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 63.897.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 63.897.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 63.897.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.304.532.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.304.532.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.304.532.000
 • 4.1 Bonolar 980.119.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 980.119.000
 • Maliyet Artış Fonu 980.119.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 293.697.000
 • A. Finansal Borçlar 293.697.000
 • Özel Fonlar 293.697.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.906.000
 • Net Dönem Karı 2.906.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.906.000
 • B. Ticari Borçlar 370.652.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 370.652.000
 • P A S İ F T O P L A M I 370.652.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.551.000
 • 2. Borç Senetleri 1.551.000
 • Alınan Primler 1.551.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 940.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 940.000
 • XII. KARŞILIKLAR 940.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 18.589.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 18.589.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 18.589.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 162.385.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 162.385.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 162.385.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 980.119.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 980.119.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 980.119.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 627.678.000
 • Diğer Gelirler 627.678.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 627.678.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 454.426.000
 • A. Finansal Borçlar 454.426.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 454.426.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 94.399.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 94.399.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 94.399.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 38.583.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 38.583.000
 • GENEL GİDERLER (-) 38.583.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 40.270.000
 • PASİF TOPLAMI 40.270.000
 • Personel Giderleri (-) 40.270.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.696.735.000
 • Faiz Gelirleri 2.696.735.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.696.735.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.696.735.000
 • A. Sermaye 2.696.735.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.696.735.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 300.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 300.000.000
 • Satış Karları 300.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -7.442.000
 • C. Emisyon Primi -7.442.000
 • Kira Gelirleri -7.442.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 71.504.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 71.504.000
 • MALİ GİDERLER (-) 71.504.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 247.049.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 247.049.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.304.532.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.304.532.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.946.278.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.946.278.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.612.889.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.612.889.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 333.389.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 333.389.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 333.389.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 333.389.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -132.007.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -132.007.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -97.334.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -97.334.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.262.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.262.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -230.603.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -230.603.000
 • 4.1.3 Diğer 102.786.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 102.786.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 340.030.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 340.030.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -14.065.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -14.065.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 325.965.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 325.965.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 325.965.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 325.965.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 325.965.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 11,60
  3. 19,96
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR A.S.
  2. 6,06
  3. 12,22
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,01
  3. 9,56
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,50
  3. 9,20
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 2,00
  3. 8,70

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 11,12
  3. -20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,57
  3. -16,49
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,65
  3. -7,77

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. 3,33
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,07
  3. -4,24
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. 6,52
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 3,28

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. 3,33
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,07
  3. -4,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,40
  3. 1,96
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,03
  3. 2,04
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.