Aygaz A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 14,97
 • Değişim :0,81 %
 • Hacim TL :3.584.016
 • Hacim Adet :240.512
* SG: 14.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aygaz A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AYGAZ | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.354.703.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.354.703.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.354.703.000
 • 1.1 Kasa 400.706.000
 • A. Hazır Değerler 400.706.000
 • Kasa 400.706.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 3.541.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 3.541.000
 • Sigortalılar 3.541.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 536.754.000
 • Acenteler 536.754.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 536.754.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.547.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.547.000
 • İkrazlar 1.547.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 296.919.000
 • E. Stoklar 296.919.000
 • İŞTİRAKLER 296.919.000
 • 6. Diğer Stoklar 115.236.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 115.236.000
 • Menkuller 115.236.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.354.703.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.354.703.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.354.703.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.351.543.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.351.543.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.351.543.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 7.011.000
 • Devam Eden Yatırımlar 7.011.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 7.011.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 81.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 81.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 81.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 331.711.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 331.711.000
 • Reasürörler Payı (-) 331.711.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 2.238.400.000
 • 15.3 Diğer 2.238.400.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.238.400.000
 • 16.1 Defter Değeri 17.426.000
 • 3. İştirakler 17.426.000
 • Reasürörler Payı (-) 17.426.000
 • AKTİF TOPLAMI 673.684.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 673.684.000
 • Reasürörler Payı (-) 673.684.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 15.938.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.938.000
 • Ödenmiş Sermaye 15.938.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 796.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 796.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 796.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 66.496.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 66.496.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 66.496.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.706.246.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.706.246.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.706.246.000
 • 4.1 Bonolar 1.159.427.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.159.427.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.159.427.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 354.288.000
 • A. Finansal Borçlar 354.288.000
 • Özel Fonlar 354.288.000
 • B. Ticari Borçlar 491.637.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 491.637.000
 • P A S İ F T O P L A M I 491.637.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.552.000
 • 2. Borç Senetleri 1.552.000
 • Alınan Primler 1.552.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.340.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.340.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.340.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 28.006.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 28.006.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 28.006.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 130.086.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 130.086.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 130.086.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.159.427.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.159.427.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.159.427.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 682.548.000
 • Diğer Gelirler 682.548.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 682.548.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 502.497.000
 • A. Finansal Borçlar 502.497.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 502.497.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 97.126.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 97.126.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 97.126.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 40.821.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 40.821.000
 • GENEL GİDERLER (-) 40.821.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 42.104.000
 • PASİF TOPLAMI 42.104.000
 • Personel Giderleri (-) 42.104.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.864.271.000
 • Faiz Gelirleri 2.864.271.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.864.271.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.864.271.000
 • A. Sermaye 2.864.271.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.864.271.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 300.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 300.000.000
 • Satış Karları 300.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -7.442.000
 • C. Emisyon Primi -7.442.000
 • Kira Gelirleri -7.442.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 71.504.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 71.504.000
 • MALİ GİDERLER (-) 71.504.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 247.049.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 247.049.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.706.246.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.706.246.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.161.871.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.161.871.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.605.276.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.605.276.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 556.595.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 556.595.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 556.595.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 556.595.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -208.311.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -208.311.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -145.320.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -145.320.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.349.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.349.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -355.980.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -355.980.000
 • 4.1.3 Diğer 200.615.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 200.615.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 523.356.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 523.356.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -31.105.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -31.105.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 492.251.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 492.251.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 492.251.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 492.251.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 492.251.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 11,05
  3. 19,98
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 56,05
  3. 18,40
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,68
  3. 17,24
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 15,61
  3. 13,53
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,30
  3. 10,00

Azalan

  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 2,62
  3. -19,88
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,25
  3. -17,91
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 5,77
  3. -16,62
  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 5,60
  3. -8,20
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,10
  3. -6,78

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,79
  3. 9,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 5,57
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,67
  3. 3,09
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 2,73

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 5,57
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 2,73
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,40
  3. 1,27
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 115,60
  3. -2,36

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.