Aygaz A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 13,59
 • Değişim :1,42 %
 • Hacim TL :3.547.531
 • Hacim Adet :261.765
* SG: 21.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aygaz A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AYGAZ | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.152.904.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.152.904.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.152.904.000
 • 1.1 Kasa 510.837.000
 • A. Hazır Değerler 510.837.000
 • Kasa 510.837.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 562.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 562.000
 • Sigortalılar 562.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 439.058.000
 • Acenteler 439.058.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 439.058.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.834.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.834.000
 • İkrazlar 1.834.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 145.077.000
 • E. Stoklar 145.077.000
 • İŞTİRAKLER 145.077.000
 • 6. Diğer Stoklar 55.536.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 55.536.000
 • Menkuller 55.536.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.152.904.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.152.904.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.152.904.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.920.033.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.920.033.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.920.033.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.840.000
 • Devam Eden Yatırımlar 5.840.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 5.840.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 69.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 69.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 69.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 281.524.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 281.524.000
 • Reasürörler Payı (-) 281.524.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 1.896.718.000
 • 15.3 Diğer 1.896.718.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.896.718.000
 • AKTİF TOPLAMI 649.789.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 649.789.000
 • Reasürörler Payı (-) 649.789.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 18.463.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.463.000
 • Ödenmiş Sermaye 18.463.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 374.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 374.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 374.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 67.256.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 67.256.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 67.256.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.072.937.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.072.937.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.072.937.000
 • 4.1 Bonolar 846.524.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 846.524.000
 • Maliyet Artış Fonu 846.524.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 210.543.000
 • A. Finansal Borçlar 210.543.000
 • Özel Fonlar 210.543.000
 • B. Ticari Borçlar 312.398.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 312.398.000
 • P A S İ F T O P L A M I 312.398.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.305.000
 • 2. Borç Senetleri 1.305.000
 • Alınan Primler 1.305.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.936.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.936.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.936.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 29.735.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 29.735.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 29.735.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 189.092.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 189.092.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 189.092.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 846.524.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 846.524.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 846.524.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 552.992.000
 • Diğer Gelirler 552.992.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 552.992.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 392.993.000
 • A. Finansal Borçlar 392.993.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 392.993.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 671.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 671.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 671.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 88.096.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 88.096.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 88.096.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 36.174.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 36.174.000
 • GENEL GİDERLER (-) 36.174.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 35.058.000
 • PASİF TOPLAMI 35.058.000
 • Personel Giderleri (-) 35.058.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.673.421.000
 • Faiz Gelirleri 2.673.421.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.673.421.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.672.479.000
 • A. Sermaye 2.672.479.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.672.479.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 300.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 300.000.000
 • Satış Karları 300.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -7.442.000
 • C. Emisyon Primi -7.442.000
 • Kira Gelirleri -7.442.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 71.504.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 71.504.000
 • MALİ GİDERLER (-) 71.504.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.867.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.867.000
 • Diğer Giderler (-) -1.867.000
 • F. Net Dönem Karı 1.867.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.867.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.867.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 350.430.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 350.430.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 942.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 942.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.072.937.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.072.937.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.904.788.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.904.788.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.318.993.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.318.993.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 585.795.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 585.795.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 585.795.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 585.795.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -202.703.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -202.703.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -156.118.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -156.118.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.636.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.636.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -361.457.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -361.457.000
 • 4.1.3 Diğer 224.338.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 224.338.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 311.072.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 311.072.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -34.261.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -34.261.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 276.811.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 276.811.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 276.811.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 276.811.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 270.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 276.541.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,13
  3. 19,66
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,32
  3. 19,59
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,50
  3. 9,17
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 2,33
  3. 8,37
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,00
  3. 7,91

Azalan

  1. HALKS HALK SIGORTA A.S.
  2. 2,72
  3. -9,03
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,66
  3. -8,28
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 3,62
  3. -6,22
  1. VKFYO VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI
  2. 1,20
  3. -5,51
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,35
  3. -5,41

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,02
  3. 1,01
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,87
  3. -0,17
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,24
  3. 1,35
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 1,02
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,50
  3. 9,17

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,02
  3. 1,01
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,37
  3. 0,44
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,87
  3. -0,17
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,24
  3. 1,35
  1. ASELS ASELSAN
  2. 13,92
  3. 4,27

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.