Aygaz A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 16,18
 • Değişim :1,12 %
 • Hacim TL :6.293.874
 • Hacim Adet :390.267
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aygaz A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AYGAZ | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.476.552.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.476.552.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.476.552.000
 • 1.1 Kasa 616.624.000
 • A. Hazır Değerler 616.624.000
 • Kasa 616.624.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 486.339.000
 • Acenteler 486.339.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 486.339.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 91.391.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 91.391.000
 • İkrazlar 91.391.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 224.113.000
 • E. Stoklar 224.113.000
 • İŞTİRAKLER 224.113.000
 • 6. Diğer Stoklar 58.085.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 58.085.000
 • Menkuller 58.085.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.476.552.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.476.552.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.476.552.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.960.205.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.960.205.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.960.205.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.643.000
 • Devam Eden Yatırımlar 5.643.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 5.643.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 44.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 44.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 44.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 257.954.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 257.954.000
 • Reasürörler Payı (-) 257.954.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 1.917.324.000
 • 15.3 Diğer 1.917.324.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.917.324.000
 • 16.1 Defter Değeri 24.678.000
 • 3. İştirakler 24.678.000
 • Reasürörler Payı (-) 24.678.000
 • AKTİF TOPLAMI 664.549.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 664.549.000
 • Reasürörler Payı (-) 664.549.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 18.048.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.048.000
 • Ödenmiş Sermaye 18.048.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 729.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 729.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 729.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 71.236.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 71.236.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 71.236.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.436.757.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.436.757.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.436.757.000
 • 4.1 Bonolar 1.436.509.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.436.509.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.436.509.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 260.096.000
 • A. Finansal Borçlar 260.096.000
 • Özel Fonlar 260.096.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.345.000
 • Net Dönem Karı 1.345.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.345.000
 • B. Ticari Borçlar 452.231.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 452.231.000
 • P A S İ F T O P L A M I 452.231.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 452.828.000
 • 2. Borç Senetleri 452.828.000
 • Alınan Primler 452.828.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.846.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.846.000
 • XII. KARŞILIKLAR 13.846.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 9.363.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 9.363.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 9.363.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 147.822.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 147.822.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 147.822.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.436.509.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.436.509.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.436.509.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 561.438.000
 • Diğer Gelirler 561.438.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 561.438.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 396.228.000
 • A. Finansal Borçlar 396.228.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 396.228.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 92.357.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 92.357.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 92.357.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 36.689.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 36.689.000
 • GENEL GİDERLER (-) 36.689.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 36.164.000
 • PASİF TOPLAMI 36.164.000
 • Personel Giderleri (-) 36.164.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.438.810.000
 • Faiz Gelirleri 2.438.810.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.438.810.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.438.810.000
 • A. Sermaye 2.438.810.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.438.810.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 300.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 300.000.000
 • Satış Karları 300.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -7.442.000
 • C. Emisyon Primi -7.442.000
 • Kira Gelirleri -7.442.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 71.504.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 71.504.000
 • MALİ GİDERLER (-) 71.504.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.487.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.487.000
 • Diğer Giderler (-) -2.487.000
 • F. Net Dönem Karı 2.487.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.487.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.487.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 247.049.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 247.049.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.436.757.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.436.757.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.065.358.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.065.358.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.875.963.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.875.963.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 189.395.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 189.395.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 189.395.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 189.395.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -60.982.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -60.982.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -48.186.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -48.186.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -420.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -420.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -109.588.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -109.588.000
 • 4.1.3 Diğer 79.807.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 79.807.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 169.603.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 169.603.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -12.134.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -12.134.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 157.469.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 157.469.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 157.469.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 157.469.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 157.469.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.