Ayen Enerji A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,94
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :121.990
 • Hacim Adet :24.665
* SG: 20.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ayen Enerji A.Ş.
 • XELKT,XSKAY,XTUMY,XUHIZ,XULUS,XUTUM : AYEN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 73.936.005
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 73.936.005
 • NAKİT DEĞERLER 73.936.005
 • 1.1 Kasa 10.939.266
 • A. Hazır Değerler 10.939.266
 • Kasa 10.939.266
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 29.048.324
 • Acenteler 29.048.324
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 29.048.324
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.237.420
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.237.420
 • İkrazlar 6.237.420
 • 6. Diğer Stoklar 16.383.594
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.383.594
 • Menkuller 16.383.594
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 73.936.005
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 73.936.005
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 73.936.005
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.846.441.202
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.846.441.202
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.846.441.202
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 53.620.240
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 53.620.240
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 53.620.240
 • 15.2 Menkul Değerlerin 412.408
 • C. Finansal Duran Varlıklar 412.408
 • Reasürörler Payı (-) 412.408
 • AKTİF TOPLAMI 1.453.685.028
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.453.685.028
 • Reasürörler Payı (-) 1.453.685.028
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 39.778.641
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.778.641
 • Ödenmiş Sermaye 39.778.641
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 22.143.133
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 22.143.133
 • Nominal Sermaye 22.143.133
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22.346.965
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 22.346.965
 • Kanuni Yedek Akçeler 22.346.965
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 154.028.742
 • F. Diğer Duran Varlıklar 154.028.742
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 154.028.742
 • A K T İ F T O P L A M I 1.920.377.207
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.920.377.207
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.920.377.207
 • 4.1 Bonolar 470.280.902
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 470.280.902
 • Maliyet Artış Fonu 470.280.902
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 332.944.699
 • A. Finansal Borçlar 332.944.699
 • Özel Fonlar 332.944.699
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 658.314
 • KAR 658.314
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 658.314
 • B. Ticari Borçlar 32.585.844
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 32.585.844
 • P A S İ F T O P L A M I 32.585.844
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 94.059.089
 • 2. Borç Senetleri 94.059.089
 • Alınan Primler 94.059.089
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.910.759
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.910.759
 • XII. KARŞILIKLAR 6.910.759
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 945.607
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 945.607
 • Diğer Teknik Karşılıklar 945.607
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.176.590
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.176.590
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.176.590
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 470.280.902
 • 8. Borç Reeskontu (-) 470.280.902
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 470.280.902
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.177.276.720
 • Diğer Gelirler 1.177.276.720
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.177.276.720
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.095.066.682
 • A. Finansal Borçlar 1.095.066.682
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.095.066.682
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 50.000.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 50.000.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 50.000.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 28.646.021
 • B. Ticari Borçlar 28.646.021
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 28.646.021
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 445.410
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 445.410
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 445.410
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.118.607
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.118.607
 • GENEL GİDERLER (-) 3.118.607
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 272.819.585
 • Faiz Gelirleri 272.819.585
 • III. ÖZ SERMAYE 272.819.585
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 209.649.480
 • A. Sermaye 209.649.480
 • Kar Payı Gelirleri 209.649.480
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 171.042.300
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 171.042.300
 • Satış Karları 171.042.300
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -56.499.553
 • 5. Maliyet Artış Fonu -56.499.553
 • Diğer Giderler (-) -56.499.553
 • F. Net Dönem Karı 56.499.553
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 56.499.553
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 56.499.553
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 67.942.354
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 67.942.354
 • 2. ........... Yılı Zararı 63.170.105
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 63.170.105
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.920.377.207
 • P A S İ F T O P L A M I 1.920.377.207
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 111.561.541
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 111.561.541
 • 1. Satıştan İadeler (-) -84.538.151
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -84.538.151
 • 2. Satış İskontoları (-) 27.023.390
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 27.023.390
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 27.023.390
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 27.023.390
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.449.415
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.449.415
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.449.415
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.449.415
 • 4.1.3 Diğer 23.573.975
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.573.975
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -25.562.035
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -25.562.035
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -825.897
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -825.897
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -26.387.932
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -26.387.932
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -26.387.932
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -26.387.932
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 843.318
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -27.231.250
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. YGGYO YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS
  2. 12,12
  3. 0,00
  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 4,65
  3. 0,00
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,34
  3. 0,00
  1. TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI
  2. 39,34
  3. 0,00

Azalan

  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. YGGYO YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS
  2. 12,12
  3. 0,00
  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 4,65
  3. 0,00
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,34
  3. 0,00
  1. TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI
  2. 39,34
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,32
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,32
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,91
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,76
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,62
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,32
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,24
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,44
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,32
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,56
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.