AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 19,95
 • Değişim :0,1 %
 • Hacim TL :80.453
 • Hacim Adet :4.034
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • : AVISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 516.739.801
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 516.739.801
 • NAKİT DEĞERLER 516.739.801
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 285.031.255
 • 2. Bankalar 285.031.255
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 285.031.255
 • 1.4 Diğer -117.083
 • 3. Diğer Hazır Değerler -117.083
 • Menkul Değerler Cüzdanı -117.083
 • B. Menkul Kıymetler 231.825.629
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 231.825.629
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 231.825.629
 • 1. Hisse Senetleri 435.779.052
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 435.779.052
 • ALACAKLAR 435.779.052
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 13.230.391
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 13.230.391
 • Sigortalılar 13.230.391
 • 2.1.3 Diğer 72.577.427
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 72.577.427
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 72.577.427
 • 1. Alıcılar 349.971.234
 • Acenteler 349.971.234
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 349.971.234
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 37.343.393
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 37.343.393
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 37.343.393
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 19.060.435
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 19.060.435
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 19.060.435
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 44.996
 • Diğer Alacaklar 44.996
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 44.996
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.237.962
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 18.237.962
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 18.237.962
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 18.154
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 18.154
 • İştirakler 18.154
 • 2. Yarı Mamüller 167.955
 • 6.3 Takipteki Krediler 167.955
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 167.955
 • 6. Diğer Stoklar 6.865
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.865
 • Menkuller 6.865
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 672
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 672
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 672
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.250.945
 • Devam Eden Yatırımlar 1.250.945
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.250.945
 • 1. Alıcılar 41.361.147
 • 9.1 Mali İştirakler 41.361.147
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 41.361.147
 • 2. Alacak Senetleri 109.983
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 109.983
 • A K T İ F T O P L A M I 109.983
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.032.765.861
 • BORÇLAR 1.032.765.861
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.032.765.861
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 12.876.744.917
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 12.876.744.917
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 12.876.744.917
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 862.412
 • Borç Reeskontu (-) 862.412
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 862.412
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 868.012
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 868.012
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 868.012
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 868.012
 • Muallak Hasar Karşılığı 868.012
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 868.012
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 8.089.927
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 8.089.927
 • Deprem Hasar Karşılığı 8.089.927
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 9.408.303
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 9.408.303
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.408.303
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 10.749.851
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 10.749.851
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 10.749.851
 • 1. Arazi ve Arsalar 12.019.590
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 12.019.590
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 12.019.590
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.175.521
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.175.521
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.175.521
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -25.263.338
 • 3. Binalar -25.263.338
 • Reasürörler Payı (-) -25.263.338
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 19.810.773
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 19.810.773
 • B-Serbest Karşılıklar 19.810.773
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 38.135.215
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 38.135.215
 • ÖZKAYNAKLAR 38.135.215
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -31.676.078
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -31.676.078
 • Ödenmiş Sermaye -31.676.078
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 13.351.636
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 13.351.636
 • Nominal Sermaye 13.351.636
 • 2. Haklar 1.878.717
 • III. ALINAN KREDİLER 1.878.717
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 1.878.717
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 14.727.446
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 14.727.446
 • Kanuni Yedek Akçeler 14.727.446
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 12.922.982.204
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 12.922.982.204
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 12.922.982.204
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 13.955.748.065
 • 5. Verilen Avanslar 13.955.748.065
 • İhtiyari Yedek Akçeler 13.955.748.065
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.176.030
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.176.030
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.176.030
 • A K T İ F T O P L A M I 2.176.030
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.176.030
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.176.030
 • B. Ticari Borçlar 261.428.158
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 261.428.158
 • P A S İ F T O P L A M I 261.428.158
 • 1. Satıcılar 18.627.902
 • TEKNİK GELİRLER 18.627.902
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 18.627.902
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 242.648.666
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 242.648.666
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 242.648.666
 • 11.1 Mevduatın 15.159
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.159
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 15.159
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.955.824
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 5.955.824
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 5.955.824
 • 11.4 Diğer 14.252
 • 2. İştiraklere Borçlar 14.252
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.252
 • 12.3 Vergi Karşılığı 430.791
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 430.791
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 430.791
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.382.513
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.382.513
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.382.513
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 10.173.536
 • 8. Borç Reeskontu (-) 10.173.536
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 10.173.536
 • D. Alınan Sipariş Avansları 165.368.412
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 165.368.412
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 165.368.412
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 93.013.308
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 93.013.308
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 93.013.308
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 7.367.877
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 7.367.877
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 7.367.877
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 64.987.227
 • Diğer Gelirler 64.987.227
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 64.987.227
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 18.074.061
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 18.074.061
 • Ödenen Tazminatlar (-) 18.074.061
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 10.744.057
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 10.744.057
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 10.744.057
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 4.360.466
 • B. Ticari Borçlar 4.360.466
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 4.360.466
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 6.619.867
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 6.619.867
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 6.619.867
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -3.650.402
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -3.650.402
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -3.650.402
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 73
 • 5. Borç Reeskontu (-) 73
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 73
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 17.578.074
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 17.578.074
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 17.578.074
 • 1. Ortaklara Borçlar 9.658.265
 • 15.4 Kâr veya Zarar 9.658.265
 • Diğer Giderler (-) 9.658.265
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 4.057.803
 • 2. İştiraklere Borçlar 4.057.803
 • TEKNİK KAR/ZARAR 4.057.803
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 494.470.163
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 494.470.163
 • GENEL GİDERLER (-) 494.470.163
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 12.741.726.479
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 12.741.726.479
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 12.741.726.479
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 524.176.513
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 524.176.513
 • Karşılıklar (-) 524.176.513
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 508.634.105
 • Faiz Gelirleri 508.634.105
 • III. ÖZ SERMAYE 508.634.105
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.542.408
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 15.542.408
 • Kambiyo Karları 15.542.408
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6.159.929
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.159.929
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 6.159.929
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 9.481.360
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 9.481.360
 • Diğer Gelirler 9.481.360
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 564.005
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 564.005
 • MALİ GİDERLER (-) 564.005
 • 1. Yasal Yedekler 13.282.108.286
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 13.282.108.286
 • Satış Zararları (-) 13.282.108.286
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 118.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 118.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 118.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 118.000.000
 • 3. Özel Yedekler 118.000.000
 • Karşılıklar (-) 118.000.000
 • F. Net Dönem Karı 837.095
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 837.095
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 837.095
 • 2. ........... Yılı Zararı 837.095
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 837.095
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 42.116.858
 • P A S İ F T O P L A M I 42.116.858
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 26.807.343
 • A. Brüt Satışlar 26.807.343
 • 1. Yurtiçi Satışlar 11.494
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 11.494
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.298.845
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.298.845
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -5.979.084
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -5.979.084
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.021.740
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.021.740
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 18.215.663
 • C. Net Satışlar 18.215.663
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 179.169.616
 • D. Satışların Maliyeti (-) 179.169.616
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 13.955.748.065
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 13.955.748.065
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 12.523.479
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 12.523.479
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 12.523.479
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 12.523.479
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 15.934.928
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 15.934.928
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.411.449
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.411.449
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -13.953.570
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -13.953.570
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -2.062.767
 • 4.2.3 Diğer -2.062.767
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -2.586.424
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -2.586.424
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 523.657
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 523.657
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -128.522
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -128.522
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -11.762.281
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -11.762.281
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.430.091
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.430.091
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 114.210.194
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 114.210.194
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 76.523.247
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 76.523.247
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 91.866.359
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 91.866.359
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -15.343.112
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -15.343.112
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 33.290.418
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 33.290.418
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 4.420.985
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 4.420.985
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -104.903.990
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -104.903.990
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -26.555.462
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -26.555.462
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -25.008.192
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -25.008.192
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.547.270
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -19.051.545
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 159.201
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -99.082
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -36.823.838
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.