AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 18,16
 • Değişim :0,28 %
 • Hacim TL :615.386
 • Hacim Adet :33.924
* SG: 18.01.2018 - 10:10 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • : AVISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 596.024.420
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 596.024.420
 • NAKİT DEĞERLER 596.024.420
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 361.863.486
 • 2. Bankalar 361.863.486
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 361.863.486
 • 1.4 Diğer -111.939
 • 3. Diğer Hazır Değerler -111.939
 • Menkul Değerler Cüzdanı -111.939
 • B. Menkul Kıymetler 234.272.873
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 234.272.873
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 234.272.873
 • 1. Hisse Senetleri 458.363.777
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 458.363.777
 • ALACAKLAR 458.363.777
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 18.102.736
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 18.102.736
 • Sigortalılar 18.102.736
 • 2.1.3 Diğer 81.704.187
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 81.704.187
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 81.704.187
 • 1. Alıcılar 358.556.854
 • Acenteler 358.556.854
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 358.556.854
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 38.731.956
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 38.731.956
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 38.731.956
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 20.972.160
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 20.972.160
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 20.972.160
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 20.274
 • Diğer Alacaklar 20.274
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 20.274
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 17.739.522
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 17.739.522
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 17.739.522
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 58.551
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 58.551
 • İştirakler 58.551
 • 6. Diğer Stoklar 4.027
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.027
 • Menkuller 4.027
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 54.524
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 54.524
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 54.524
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.638.722
 • Devam Eden Yatırımlar 1.638.722
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.638.722
 • 1. Alıcılar 49.373.329
 • 9.1 Mali İştirakler 49.373.329
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 49.373.329
 • 2. Alacak Senetleri 162.624
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 162.624
 • A K T İ F T O P L A M I 162.624
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.144.353.379
 • BORÇLAR 1.144.353.379
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.144.353.379
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 14.391.544.493
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 14.391.544.493
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 14.391.544.493
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 467.896
 • Borç Reeskontu (-) 467.896
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 467.896
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 868.012
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 868.012
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 868.012
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 868.012
 • Muallak Hasar Karşılığı 868.012
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 868.012
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 14.068.334
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 14.068.334
 • Deprem Hasar Karşılığı 14.068.334
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 9.918.525
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 9.918.525
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.918.525
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 15.125.273
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.125.273
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 15.125.273
 • 1. Arazi ve Arsalar 12.717.658
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 12.717.658
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 12.717.658
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.175.521
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.175.521
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.175.521
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -26.655.430
 • 3. Binalar -26.655.430
 • Reasürörler Payı (-) -26.655.430
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 1.786.787
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 1.786.787
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.786.787
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 28.525.814
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 28.525.814
 • B-Serbest Karşılıklar 28.525.814
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 45.501.963
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 45.501.963
 • ÖZKAYNAKLAR 45.501.963
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -33.792.777
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -33.792.777
 • Ödenmiş Sermaye -33.792.777
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 16.816.628
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 16.816.628
 • Nominal Sermaye 16.816.628
 • 2. Haklar 1.542.104
 • III. ALINAN KREDİLER 1.542.104
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 1.542.104
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16.573.024
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 16.573.024
 • Kanuni Yedek Akçeler 16.573.024
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 14.453.589.677
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 14.453.589.677
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 14.453.589.677
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 15.597.943.056
 • 5. Verilen Avanslar 15.597.943.056
 • İhtiyari Yedek Akçeler 15.597.943.056
 • B. Ticari Borçlar 262.949.922
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 262.949.922
 • P A S İ F T O P L A M I 262.949.922
 • 1. Satıcılar 15.610.291
 • TEKNİK GELİRLER 15.610.291
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 15.610.291
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 247.203.617
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 247.203.617
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 247.203.617
 • 11.1 Mevduatın 136.014
 • 5. Borç Reeskontu (-) 136.014
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 136.014
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.552.085
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 3.552.085
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 3.552.085
 • 11.4 Diğer 146.467
 • 2. İştiraklere Borçlar 146.467
 • Hayat Matematik Karşılığı 146.467
 • 12.3 Vergi Karşılığı 298.990
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 298.990
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 298.990
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.106.628
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.106.628
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.106.628
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 11.862.359
 • 8. Borç Reeskontu (-) 11.862.359
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 11.862.359
 • D. Alınan Sipariş Avansları 185.426.224
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 185.426.224
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 185.426.224
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 111.687.308
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 111.687.308
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 111.687.308
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 6.551.143
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 6.551.143
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 6.551.143
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 67.187.773
 • Diğer Gelirler 67.187.773
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 67.187.773
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 21.838.501
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 21.838.501
 • Ödenen Tazminatlar (-) 21.838.501
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.830.120
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.830.120
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.830.120
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 6.857.365
 • B. Ticari Borçlar 6.857.365
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 6.857.365
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 23.607.977
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 23.607.977
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 23.607.977
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -15.457.025
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -15.457.025
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -15.457.025
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 64
 • 5. Borç Reeskontu (-) 64
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 64
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 20.283.159
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 20.283.159
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 20.283.159
 • 1. Ortaklara Borçlar 15.773.424
 • 15.4 Kâr veya Zarar 15.773.424
 • Diğer Giderler (-) 15.773.424
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3.497.270
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.497.270
 • TEKNİK KAR/ZARAR 3.497.270
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 525.182.944
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 525.182.944
 • GENEL GİDERLER (-) 525.182.944
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 14.259.022.197
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 14.259.022.197
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 14.259.022.197
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 556.401.097
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 556.401.097
 • Karşılıklar (-) 556.401.097
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 538.594.342
 • Faiz Gelirleri 538.594.342
 • III. ÖZ SERMAYE 538.594.342
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 17.806.755
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 17.806.755
 • Kambiyo Karları 17.806.755
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 8.859.812
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.859.812
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 8.859.812
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 9.676.088
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 9.676.088
 • Diğer Gelirler 9.676.088
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 30.815
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 30.815
 • MALİ GİDERLER (-) 30.815
 • 1. Yasal Yedekler 14.833.990.009
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.833.990.009
 • Satış Zararları (-) 14.833.990.009
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 118.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 118.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 118.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 118.000.000
 • 3. Özel Yedekler 118.000.000
 • Karşılıklar (-) 118.000.000
 • F. Net Dönem Karı 837.095
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 837.095
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 837.095
 • 2. ........... Yılı Zararı 837.095
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 837.095
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 45.854.006
 • P A S İ F T O P L A M I 45.854.006
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 26.807.343
 • A. Brüt Satışlar 26.807.343
 • 1. Yurtiçi Satışlar 11.494
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 11.494
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.298.845
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.298.845
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -2.241.936
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -2.241.936
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.021.740
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.021.740
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 74.079.002
 • C. Net Satışlar 74.079.002
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 238.770.103
 • D. Satışların Maliyeti (-) 238.770.103
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.597.943.056
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 15.597.943.056
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 42.117.342
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 42.117.342
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 42.117.342
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 42.117.342
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 52.207.264
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 52.207.264
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -10.089.922
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -10.089.922
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -44.144.472
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -44.144.472
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -5.783.396
 • 4.2.3 Diğer -5.783.396
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -6.723.686
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -6.723.686
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 940.290
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 940.290
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -435.842
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -435.842
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -37.903.620
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -37.903.620
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.027.130
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.027.130
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 315.433.846
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 315.433.846
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 252.808.851
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 252.808.851
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 280.147.490
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 280.147.490
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -27.338.639
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -27.338.639
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 56.952.063
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 56.952.063
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 5.697.388
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 5.697.388
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -272.132.805
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -272.132.805
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -69.543.199
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -69.543.199
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -65.378.751
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -65.378.751
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -4.164.448
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -41.565.285
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 369.241
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -2.947.846
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -112.482.352
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 3,21
  3. 13,03
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,22
  3. 9,91
  1. DERIM DERIMOD
  2. 11,25
  3. 7,24
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 18,98
  3. 6,87
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 12,54
  3. 6,72

Azalan

  1. UTPYA UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS
  2. 4,82
  3. -6,95
  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 2,97
  3. -4,19
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,27
  3. -3,57
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,28
  3. -3,45
  1. EGGUB EGE GUBRE
  2. 29,12
  3. -2,93

TL

  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,20
  3. 1,38
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,85
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,99
  3. 2,05
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,32
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,52
  3. 0,45
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,32
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,20
  3. 1,38
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,10
  3. 1,23
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,85
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.