AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 20,14
 • Değişim :-0,3 %
 • Hacim TL :58.139
 • Hacim Adet :2.874
* SG: 21.02.2017 - 15:17 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • : AVISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 504.064.044
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 504.064.044
 • NAKİT DEĞERLER 504.064.044
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 299.044.526
 • 2. Bankalar 299.044.526
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 299.044.526
 • 1.4 Diğer -92.889
 • 3. Diğer Hazır Değerler -92.889
 • Menkul Değerler Cüzdanı -92.889
 • B. Menkul Kıymetler 205.112.407
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 205.112.407
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 205.112.407
 • 1. Hisse Senetleri 342.946.847
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 342.946.847
 • ALACAKLAR 342.946.847
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 71.387.953
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 71.387.953
 • Sigortalılar 71.387.953
 • 2.1.3 Diğer 58.440.854
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 58.440.854
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 58.440.854
 • 1. Alıcılar 213.118.040
 • Acenteler 213.118.040
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 213.118.040
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 31.309.028
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 31.309.028
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 31.309.028
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 14.675.564
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 14.675.564
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 14.675.564
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 162.981
 • Diğer Alacaklar 162.981
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 162.981
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.470.483
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 16.470.483
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 16.470.483
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 1.787.800
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 1.787.800
 • İştirakler 1.787.800
 • 6. Diğer Stoklar 11.093
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 11.093
 • Menkuller 11.093
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.776.707
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.776.707
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.776.707
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.955.518
 • Devam Eden Yatırımlar 1.955.518
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.955.518
 • 1. Alıcılar 30.134.842
 • 9.1 Mali İştirakler 30.134.842
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 30.134.842
 • 2. Alacak Senetleri 340.921
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 340.921
 • A K T İ F T O P L A M I 340.921
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 912.539.000
 • BORÇLAR 912.539.000
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 912.539.000
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 11.307.947.670
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 11.307.947.670
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 11.307.947.670
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.454.430
 • Borç Reeskontu (-) 1.454.430
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.454.430
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 838.932
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 838.932
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 838.932
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 838.932
 • Muallak Hasar Karşılığı 838.932
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 838.932
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 5.533.191
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 5.533.191
 • Deprem Hasar Karşılığı 5.533.191
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 6.123.832
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 6.123.832
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.123.832
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 10.575.269
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 10.575.269
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 10.575.269
 • 1. Arazi ve Arsalar 11.748.380
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 11.748.380
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 11.748.380
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.175.521
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.175.521
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.175.521
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -24.089.811
 • 3. Binalar -24.089.811
 • Reasürörler Payı (-) -24.089.811
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 15.871.468
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 15.871.468
 • B-Serbest Karşılıklar 15.871.468
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 33.294.517
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 33.294.517
 • ÖZKAYNAKLAR 33.294.517
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -30.538.573
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -30.538.573
 • Ödenmiş Sermaye -30.538.573
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 13.115.524
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 13.115.524
 • Nominal Sermaye 13.115.524
 • 2. Haklar 2.152.722
 • III. ALINAN KREDİLER 2.152.722
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.152.722
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16.124.875
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 16.124.875
 • Kanuni Yedek Akçeler 16.124.875
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 11.349.923.288
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 11.349.923.288
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 11.349.923.288
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 12.262.462.288
 • 5. Verilen Avanslar 12.262.462.288
 • İhtiyari Yedek Akçeler 12.262.462.288
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 12.942.840
 • F. Diğer Duran Varlıklar 12.942.840
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 12.942.840
 • A K T İ F T O P L A M I 2.166.350
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.166.350
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.166.350
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 10.776.490
 • Net Dönem Karı 10.776.490
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 10.776.490
 • B. Ticari Borçlar 232.896.729
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 232.896.729
 • P A S İ F T O P L A M I 232.896.729
 • 1. Satıcılar 8.417.514
 • TEKNİK GELİRLER 8.417.514
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 8.417.514
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 224.333.211
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 224.333.211
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 224.333.211
 • 11.1 Mevduatın 146.004
 • 5. Borç Reeskontu (-) 146.004
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 146.004
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.756.582
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 2.756.582
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 2.756.582
 • 11.4 Diğer 150.844
 • 2. İştiraklere Borçlar 150.844
 • Hayat Matematik Karşılığı 150.844
 • 12.3 Vergi Karşılığı 37.153
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 37.153
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 37.153
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.234.208
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.234.208
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.234.208
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.852.490
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.852.490
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.852.490
 • D. Alınan Sipariş Avansları 128.297.178
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 128.297.178
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 128.297.178
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 65.170.760
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 65.170.760
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 65.170.760
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 9.583.752
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 9.583.752
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 9.583.752
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 53.542.666
 • Diğer Gelirler 53.542.666
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 53.542.666
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 7.605.887
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 7.605.887
 • Ödenen Tazminatlar (-) 7.605.887
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 4.654.130
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 4.654.130
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 4.654.130
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.104.126
 • B. Ticari Borçlar 2.104.126
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.104.126
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 10.803.474
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 10.803.474
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 10.803.474
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -9.956.007
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -9.956.007
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -9.956.007
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 164
 • 5. Borç Reeskontu (-) 164
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 164
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 20.604.654
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 20.604.654
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 20.604.654
 • 1. Ortaklara Borçlar 11.894.990
 • 15.4 Kâr veya Zarar 11.894.990
 • Diğer Giderler (-) 11.894.990
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3.500.282
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.500.282
 • TEKNİK KAR/ZARAR 3.500.282
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 426.351.632
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 426.351.632
 • GENEL GİDERLER (-) 426.351.632
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 11.184.488.444
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 11.184.488.444
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 11.184.488.444
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 458.464.984
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 458.464.984
 • Karşılıklar (-) 458.464.984
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 445.059.646
 • Faiz Gelirleri 445.059.646
 • III. ÖZ SERMAYE 445.059.646
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 13.405.338
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 13.405.338
 • Kambiyo Karları 13.405.338
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 7.284.027
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.284.027
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 7.284.027
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 7.568.094
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 7.568.094
 • Diğer Gelirler 7.568.094
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 897.855
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 897.855
 • MALİ GİDERLER (-) 897.855
 • 1. Yasal Yedekler 11.658.703.404
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 11.658.703.404
 • Satış Zararları (-) 11.658.703.404
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 118.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 118.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 118.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 118.000.000
 • 3. Özel Yedekler 118.000.000
 • Karşılıklar (-) 118.000.000
 • F. Net Dönem Karı 837.095
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 837.095
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 837.095
 • 2. ........... Yılı Zararı 837.095
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 837.095
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 24.043.338
 • P A S İ F T O P L A M I 24.043.338
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 22.950.753
 • A. Brüt Satışlar 22.950.753
 • 1. Yurtiçi Satışlar 11.494
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 11.494
 • 2. Yurtdışı Satışlar 6.218.033
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 6.218.033
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -971.156
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -971.156
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.165.786
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.165.786
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -17.618.210
 • 3. Diğer İndirimler (-) -17.618.210
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 52.145.029
 • C. Net Satışlar 52.145.029
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 177.407.252
 • D. Satışların Maliyeti (-) 177.407.252
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 12.262.462.288
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 12.262.462.288
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 36.260.214
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 36.260.214
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 36.260.214
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 36.260.214
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 37.952.478
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 37.952.478
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.692.264
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.692.264
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -34.618.971
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -34.618.971
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -4.425.307
 • 4.2.3 Diğer -4.425.307
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -3.501.780
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -3.501.780
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -923.527
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -923.527
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -211.322
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -211.322
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -29.972.596
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -29.972.596
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.641.243
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.641.243
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 206.313.910
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 206.313.910
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 167.820.051
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 167.820.051
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 171.766.023
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 171.766.023
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -3.945.972
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -3.945.972
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 31.743.335
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 31.743.335
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 6.790.181
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 6.790.181
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -170.952.185
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -170.952.185
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -78.284.159
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -78.284.159
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -76.472.925
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -76.472.925
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.811.234
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -639.381
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 350.484
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -1.771.267
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -72.085.006
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,16
  3. 11,34
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,07
  3. 10,43
  1. ECBYO ECZACIBASI YAT ORT
  2. 1,72
  3. 10,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,95
  3. 9,55
  1. DESA DESA DERI SANAYI VE TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 7,53

Azalan

  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 0,91
  3. -19,47
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,65
  3. -8,62
  1. HALKS HALK SIGORTA A.S.
  2. 2,74
  3. -8,36
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 47,20
  3. -5,60
  1. PIMAS PIMAS AS
  2. 3,33
  3. -4,58

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,01
  3. 0,90
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,97
  3. 1,28
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,82
  3. -1,02
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,42
  3. 5,68
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,23
  3. 1,16

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,01
  3. 0,90
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,39
  3. 0,62
  1. ASELS ASELSAN
  2. 13,97
  3. 4,64
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,82
  3. -1,02
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,97
  3. 1,28

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.