AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 20,40
 • Değişim :-0,49 %
 • Hacim TL :203.717
 • Hacim Adet :9.817
* SG: 21.09.2017 - 18:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • : AVISA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 554.636.907
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 554.636.907
 • NAKİT DEĞERLER 554.636.907
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 325.261.912
 • 2. Bankalar 325.261.912
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 325.261.912
 • 1.4 Diğer -85.834
 • 3. Diğer Hazır Değerler -85.834
 • Menkul Değerler Cüzdanı -85.834
 • B. Menkul Kıymetler 229.460.829
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 229.460.829
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 229.460.829
 • 1. Hisse Senetleri 441.464.236
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 441.464.236
 • ALACAKLAR 441.464.236
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 17.296.311
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 17.296.311
 • Sigortalılar 17.296.311
 • 2.1.3 Diğer 74.773.854
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 74.773.854
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 74.773.854
 • 1. Alıcılar 349.394.071
 • Acenteler 349.394.071
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 349.394.071
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 39.679.727
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 39.679.727
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 39.679.727
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 20.961.497
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 20.961.497
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 20.961.497
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 44.772
 • Diğer Alacaklar 44.772
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 44.772
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.673.458
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 18.673.458
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 18.673.458
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 69.003
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 69.003
 • İştirakler 69.003
 • 2. Yarı Mamüller 12.325
 • 6.3 Takipteki Krediler 12.325
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 12.325
 • 6. Diğer Stoklar 9.182
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.182
 • Menkuller 9.182
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 47.496
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 47.496
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 47.496
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.538.732
 • Devam Eden Yatırımlar 1.538.732
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.538.732
 • 1. Alıcılar 48.620.785
 • 9.1 Mali İştirakler 48.620.785
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 48.620.785
 • 2. Alacak Senetleri 222.054
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 222.054
 • A K T İ F T O P L A M I 222.054
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.086.231.444
 • BORÇLAR 1.086.231.444
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.086.231.444
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 13.654.178.367
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 13.654.178.367
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 13.654.178.367
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 862.210
 • Borç Reeskontu (-) 862.210
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 862.210
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 868.012
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 868.012
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 868.012
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 868.012
 • Muallak Hasar Karşılığı 868.012
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 868.012
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 7.795.347
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 7.795.347
 • Deprem Hasar Karşılığı 7.795.347
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 9.426.460
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 9.426.460
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.426.460
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 10.877.045
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 10.877.045
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 10.877.045
 • 1. Arazi ve Arsalar 12.233.528
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 12.233.528
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 12.233.528
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.175.521
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.175.521
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.175.521
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -25.917.207
 • 3. Binalar -25.917.207
 • Reasürörler Payı (-) -25.917.207
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 25.399.067
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 25.399.067
 • B-Serbest Karşılıklar 25.399.067
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 44.604.079
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 44.604.079
 • ÖZKAYNAKLAR 44.604.079
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -32.556.648
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -32.556.648
 • Ödenmiş Sermaye -32.556.648
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 13.351.636
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 13.351.636
 • Nominal Sermaye 13.351.636
 • 2. Haklar 1.107.210
 • III. ALINAN KREDİLER 1.107.210
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 1.107.210
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15.153.798
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 15.153.798
 • Kanuni Yedek Akçeler 15.153.798
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 13.705.364.011
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 13.705.364.011
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 13.705.364.011
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 14.791.595.455
 • 5. Verilen Avanslar 14.791.595.455
 • İhtiyari Yedek Akçeler 14.791.595.455
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.816.127
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.816.127
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.816.127
 • A K T İ F T O P L A M I 2.816.127
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.816.127
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.816.127
 • B. Ticari Borçlar 262.684.716
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 262.684.716
 • P A S İ F T O P L A M I 262.684.716
 • 1. Satıcılar 18.484.314
 • TEKNİK GELİRLER 18.484.314
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 18.484.314
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 244.044.238
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 244.044.238
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 244.044.238
 • 11.1 Mevduatın 156.164
 • 5. Borç Reeskontu (-) 156.164
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 156.164
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.922.735
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 3.922.735
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 3.922.735
 • 11.4 Diğer 127.097
 • 2. İştiraklere Borçlar 127.097
 • Hayat Matematik Karşılığı 127.097
 • 12.3 Vergi Karşılığı 472.051
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 472.051
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 472.051
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.323.587
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.323.587
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.323.587
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 14.197.413
 • 8. Borç Reeskontu (-) 14.197.413
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 14.197.413
 • D. Alınan Sipariş Avansları 178.338.114
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 178.338.114
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 178.338.114
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 105.661.752
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 105.661.752
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 105.661.752
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 7.806.597
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 7.806.597
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 7.806.597
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 64.869.765
 • Diğer Gelirler 64.869.765
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 64.869.765
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 17.284.881
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 17.284.881
 • Ödenen Tazminatlar (-) 17.284.881
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 7.177.518
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 7.177.518
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 7.177.518
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 4.100.582
 • B. Ticari Borçlar 4.100.582
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 4.100.582
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 14.000.401
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 14.000.401
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 14.000.401
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -7.993.726
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -7.993.726
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -7.993.726
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 106
 • 5. Borç Reeskontu (-) 106
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 106
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 20.161.060
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 20.161.060
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 20.161.060
 • 1. Ortaklara Borçlar 11.982.662
 • 15.4 Kâr veya Zarar 11.982.662
 • Diğer Giderler (-) 11.982.662
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 4.097.659
 • 2. İştiraklere Borçlar 4.097.659
 • TEKNİK KAR/ZARAR 4.097.659
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 515.485.367
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 515.485.367
 • GENEL GİDERLER (-) 515.485.367
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 13.522.515.965
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 13.522.515.965
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 13.522.515.965
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 530.834.901
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 530.834.901
 • Karşılıklar (-) 530.834.901
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 514.188.660
 • Faiz Gelirleri 514.188.660
 • III. ÖZ SERMAYE 514.188.660
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 16.646.241
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 16.646.241
 • Kambiyo Karları 16.646.241
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6.696.079
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.696.079
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 6.696.079
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 9.463.499
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 9.463.499
 • Diğer Gelirler 9.463.499
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 564.004
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 564.004
 • MALİ GİDERLER (-) 564.004
 • 1. Yasal Yedekler 14.070.074.448
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.070.074.448
 • Satış Zararları (-) 14.070.074.448
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 118.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 118.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 118.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 118.000.000
 • 3. Özel Yedekler 118.000.000
 • Karşılıklar (-) 118.000.000
 • F. Net Dönem Karı 837.095
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 837.095
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 837.095
 • 2. ........... Yılı Zararı 837.095
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 837.095
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 45.388.325
 • P A S İ F T O P L A M I 45.388.325
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 26.807.343
 • A. Brüt Satışlar 26.807.343
 • 1. Yurtiçi Satışlar 11.494
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 11.494
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.298.845
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.298.845
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -2.707.617
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -2.707.617
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.021.740
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.021.740
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 41.810.220
 • C. Net Satışlar 41.810.220
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 206.035.640
 • D. Satışların Maliyeti (-) 206.035.640
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 14.791.595.455
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 14.791.595.455
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 26.571.420
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 26.571.420
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 26.571.420
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 26.571.420
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 36.368.724
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 36.368.724
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -9.797.304
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -9.797.304
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -29.472.337
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -29.472.337
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -4.958.315
 • 4.2.3 Diğer -4.958.315
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -4.887.575
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -4.887.575
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -70.740
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -70.740
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -303.116
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -303.116
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -24.189.351
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -24.189.351
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.900.917
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.900.917
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 205.256.905
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 205.256.905
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 164.078.525
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 164.078.525
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 185.684.225
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 185.684.225
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -21.605.700
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -21.605.700
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 38.135.593
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 38.135.593
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 3.067.243
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 3.067.243
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -176.882.977
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -176.882.977
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -46.841.147
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -46.841.147
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -46.005.736
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -46.005.736
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -835.411
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -19.314.134
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 333.129
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -1.920.059
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -74.840.431
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,02
  3. 19,84
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,14
  3. 19,81
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,43
  3. 19,44
  1. IHGZT IHLAS GAZETECELIK
  2. 1,10
  3. 13,40
  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,94
  3. 11,76

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,57
  3. -18,65
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,72
  3. -10,00
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 3,11
  3. -8,53
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 1,20
  3. -7,69
  1. PSDTC PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S.
  2. 3,76
  3. -7,39

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 5,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,25
  3. -0,75
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,28
  3. -1,72
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,85
  3. 7,56
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,70
  3. -2,17

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,25
  3. -0,75
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,16
  3. -2,68
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,46
  3. -0,80
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,28
  3. -1,72
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,06
  3. -1,47

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.