Artı Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,65
 • Değişim :-2,99 %
 • Hacim TL :12.418
 • Hacim Adet :19.092
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Artı Yatırım Holding A.Ş.
 • XUTUM,XYORT : ARTI | Yakin izleme Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 40.676.513
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 40.676.513
 • NAKİT DEĞERLER 40.676.513
 • 1.1 Kasa 2.035.126
 • A. Hazır Değerler 2.035.126
 • Kasa 2.035.126
 • B. Menkul Kıymetler 1.049.768
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.049.768
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.049.768
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 21.112.385
 • Acenteler 21.112.385
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 21.112.385
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.226.416
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.226.416
 • İkrazlar 1.226.416
 • 6.1 Kısa Vadeli 8.887.984
 • E. Stoklar 8.887.984
 • İŞTİRAKLER 8.887.984
 • 6. Diğer Stoklar 5.473.745
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.473.745
 • Menkuller 5.473.745
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 39.785.424
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 39.785.424
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 39.785.424
 • 8.1.3 Diğer 891.089
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 891.089
 • Gayrimenkuller 891.089
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 105.483.057
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 105.483.057
 • II. DURAN VARLIKLAR 105.483.057
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.685.051
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.685.051
 • Reasürörler Payı (-) 7.685.051
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.525.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.525.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.525.000
 • AKTİF TOPLAMI 88.721.809
 • D. Maddi Duran Varlıklar 88.721.809
 • Reasürörler Payı (-) 88.721.809
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.289.784
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.289.784
 • Ödenmiş Sermaye 4.289.784
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.869.357
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.869.357
 • Nominal Sermaye 2.869.357
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.261.413
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.261.413
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.261.413
 • A K T İ F T O P L A M I 146.159.570
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 146.159.570
 • Yeniden Değerleme Fonu 146.159.570
 • 4.1 Bonolar 69.664.977
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 69.664.977
 • Maliyet Artış Fonu 69.664.977
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 10.191.900
 • A. Finansal Borçlar 10.191.900
 • Özel Fonlar 10.191.900
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 67.759
 • KAR 67.759
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 67.759
 • B. Ticari Borçlar 34.911.372
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 34.911.372
 • P A S İ F T O P L A M I 34.911.372
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.760.693
 • 2. Borç Senetleri 12.760.693
 • Alınan Primler 12.760.693
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 51.204
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 51.204
 • XII. KARŞILIKLAR 51.204
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 349.441
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 349.441
 • Diğer Teknik Karşılıklar 349.441
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.045.796
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.045.796
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.045.796
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 69.664.977
 • 8. Borç Reeskontu (-) 69.664.977
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 69.664.977
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 33.532.216
 • Diğer Gelirler 33.532.216
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 33.532.216
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 30.000.219
 • A. Finansal Borçlar 30.000.219
 • TEKNİK GİDERLER (-) 30.000.219
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.266.597
 • B. Ticari Borçlar 1.266.597
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.266.597
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 89.292
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 89.292
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 89.292
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.400.103
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.400.103
 • GENEL GİDERLER (-) 1.400.103
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 229.561
 • PASİF TOPLAMI 229.561
 • Personel Giderleri (-) 229.561
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 546.444
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 546.444
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 546.444
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 42.962.377
 • Faiz Gelirleri 42.962.377
 • III. ÖZ SERMAYE 42.962.377
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 10.556.789
 • A. Sermaye 10.556.789
 • Kar Payı Gelirleri 10.556.789
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 10.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 10.000.000
 • Satış Karları 10.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -104.479
 • 5. Maliyet Artış Fonu -104.479
 • Diğer Giderler (-) -104.479
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 448.209
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 448.209
 • 2. ........... Yılı Zararı 32.405.588
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 32.405.588
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 146.159.570
 • P A S İ F T O P L A M I 146.159.570
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 68.963.858
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 68.963.858
 • 1. Satıştan İadeler (-) -62.124.336
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -62.124.336
 • 2. Satış İskontoları (-) 6.839.522
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 6.839.522
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.839.522
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.839.522
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -426.033
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -426.033
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.057.183
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -4.057.183
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.483.216
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -4.483.216
 • 4.1.3 Diğer 2.356.306
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.356.306
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 605.674
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 605.674
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -202.761
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -202.761
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 402.913
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 402.913
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 402.913
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 402.913
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 287.012
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 115.901
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.