Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,84
 • Değişim :0,35 %
 • Hacim TL :69.952
 • Hacim Adet :24.770
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ANSGR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.382.756.823
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.382.756.823
 • NAKİT DEĞERLER 3.382.756.823
 • 1.1 Kasa 45.138
 • A. Hazır Değerler 45.138
 • Kasa 45.138
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 2.995.258.193
 • 2. Bankalar 2.995.258.193
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 2.995.258.193
 • 1.4 Diğer -101.817
 • 3. Diğer Hazır Değerler -101.817
 • Menkul Değerler Cüzdanı -101.817
 • 1. Hisse Senetleri 1.000.118.883
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.000.118.883
 • ALACAKLAR 1.000.118.883
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 709.934.050
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 709.934.050
 • Sigortalılar 709.934.050
 • 2.1.3 Diğer 290.280.775
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 290.280.775
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 290.280.775
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -95.942
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -95.942
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -95.942
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 1.076.110.313
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.076.110.313
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 1.076.110.313
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 987.193.607
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 987.193.607
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 987.193.607
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -8.307.569
 • IV. PARA PİYASALARI -8.307.569
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -8.307.569
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 82.451.312
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 82.451.312
 • İkrazlar 82.451.312
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 14.772.963
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 14.772.963
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 14.772.963
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 215.534.919
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 215.534.919
 • VI. KREDİLER 215.534.919
 • 6.1 Kısa Vadeli -215.534.919
 • E. Stoklar -215.534.919
 • İŞTİRAKLER -215.534.919
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 27.643.651
 • Devam Eden Yatırımlar 27.643.651
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 27.643.651
 • 1. Alıcılar 381.102.867
 • 9.1 Mali İştirakler 381.102.867
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 381.102.867
 • 2. Alacak Senetleri 8.949.280
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 8.949.280
 • A K T İ F T O P L A M I 8.949.280
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.876.681.817
 • BORÇLAR 5.876.681.817
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.876.681.817
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.183.330
 • Borç Reeskontu (-) 2.183.330
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.183.330
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 473.860.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 473.860.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 473.860.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 473.860.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 473.860.000
 • Diğer Borçlar 473.860.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 98.920.523
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 98.920.523
 • Deprem Hasar Karşılığı 98.920.523
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 62.195.372
 • Hayat Matematik Karşılığı 62.195.372
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 62.195.372
 • 17.2 Diğer 12.372.253
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 12.372.253
 • Reasürörler Payı (-) 12.372.253
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 49.458.745
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 49.458.745
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 49.458.745
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 13.950.412
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.950.412
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 13.950.412
 • AKTİF TOPLAMI 619.736
 • D. Maddi Duran Varlıklar 619.736
 • Reasürörler Payı (-) 619.736
 • 1. Arazi ve Arsalar 23.343.412
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.343.412
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23.343.412
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.858.074
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.858.074
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.858.074
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -66.877.481
 • 3. Binalar -66.877.481
 • Reasürörler Payı (-) -66.877.481
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 52.243.151
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 52.243.151
 • B-Serbest Karşılıklar 52.243.151
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 16.250.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 16.250.000
 • Vergi Karşılıkları 16.250.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 112.366.722
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 112.366.722
 • ÖZKAYNAKLAR 112.366.722
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -92.290.157
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -92.290.157
 • Ödenmiş Sermaye -92.290.157
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 15.916.586
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15.916.586
 • Nominal Sermaye 15.916.586
 • 2. Haklar 2.617.341
 • III. ALINAN KREDİLER 2.617.341
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.617.341
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20.436.377
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 20.436.377
 • Kanuni Yedek Akçeler 20.436.377
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 650.260.722
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 650.260.722
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 650.260.722
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 6.526.942.539
 • 5. Verilen Avanslar 6.526.942.539
 • İhtiyari Yedek Akçeler 6.526.942.539
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 172.589.496
 • F. Diğer Duran Varlıklar 172.589.496
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 172.589.496
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 172.589.496
 • Net Dönem Karı 172.589.496
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 172.589.496
 • B. Ticari Borçlar 486.581.629
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 486.581.629
 • P A S İ F T O P L A M I 486.581.629
 • 1. Satıcılar 331.550.357
 • TEKNİK GELİRLER 331.550.357
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 331.550.357
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 8.524.905
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 8.524.905
 • Alınan Komisyonlar 8.524.905
 • 11.1 Mevduatın 146.506.367
 • 5. Borç Reeskontu (-) 146.506.367
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 146.506.367
 • 1. Ortaklara Borçlar 769.758
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 769.758
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 769.758
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 44.126
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 44.126
 • XII. KARŞILIKLAR 44.126
 • 12.3 Vergi Karşılığı 725.632
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 725.632
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 725.632
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 75.425.604
 • 8. Borç Reeskontu (-) 75.425.604
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 75.425.604
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.161.420.331
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.161.420.331
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.161.420.331
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.767.059.517
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.767.059.517
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.767.059.517
 • 1. Vergi Karşılıkları 5.858.535
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 5.858.535
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 5.858.535
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.388.502.279
 • Diğer Gelirler 2.388.502.279
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.388.502.279
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 31.689.950
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 31.689.950
 • Ödenen Tazminatlar (-) 31.689.950
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 27.844.682
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 27.844.682
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 27.844.682
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 3.845.268
 • B. Ticari Borçlar 3.845.268
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 3.845.268
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 24.607.393
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 24.607.393
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 24.607.393
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -24.607.393
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -24.607.393
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -24.607.393
 • 1. Ortaklara Borçlar 113.677.117
 • 15.4 Kâr veya Zarar 113.677.117
 • Diğer Giderler (-) 113.677.117
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.314.381
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.314.381
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.314.381
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.044.468.266
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.044.468.266
 • GENEL GİDERLER (-) 5.044.468.266
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 131.550.421
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 131.550.421
 • Karşılıklar (-) 131.550.421
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 131.550.421
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 131.550.421
 • Kambiyo Karları 131.550.421
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 19.234.799
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 19.234.799
 • Diğer Gelirler 19.234.799
 • 1. Yasal Yedekler 150.785.220
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 150.785.220
 • Satış Zararları (-) 150.785.220
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 3. Özel Yedekler 500.000.000
 • Karşılıklar (-) 500.000.000
 • F. Net Dönem Karı 29.216.055
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.216.055
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.216.055
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.216.055
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.216.055
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 684.886.265
 • P A S İ F T O P L A M I 684.886.265
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 42.470.727
 • A. Brüt Satışlar 42.470.727
 • 1. Yurtiçi Satışlar 22.689.973
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 22.689.973
 • 2. Yurtdışı Satışlar 158.692.234
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 158.692.234
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 418.444.731
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 418.444.731
 • 1. Satıştan İadeler (-) 42.588.600
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 42.588.600
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.601.927
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.601.927
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 85.984.806
 • C. Net Satışlar 85.984.806
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.331.689.053
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.331.689.053
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.526.942.539
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.526.942.539
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.926.099.197
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.926.099.197
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.684.836.141
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.684.836.141
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 1.704.240.718
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 1.704.240.718
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -14.110.573
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -14.110.573
 • 4.1.3 Diğer -5.294.004
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.294.004
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 212.014.178
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 212.014.178
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 3.695.747
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 3.695.747
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.819.159.184
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.819.159.184
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.378.300.808
 • 4.2.3 Diğer -1.378.300.808
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.033.043.388
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.033.043.388
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -345.257.420
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -345.257.420
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -14.419.854
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -14.419.854
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -369.811.510
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -369.811.510
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 106.940.013
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 106.940.013
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.