Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,85
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :297.850
 • Hacim Adet :104.770
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ANSGR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.066.806.799
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.066.806.799
 • NAKİT DEĞERLER 3.066.806.799
 • 1.1 Kasa 30.243
 • A. Hazır Değerler 30.243
 • Kasa 30.243
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 2.669.454.374
 • 2. Bankalar 2.669.454.374
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 2.669.454.374
 • 1.4 Diğer -123.045
 • 3. Diğer Hazır Değerler -123.045
 • Menkul Değerler Cüzdanı -123.045
 • 1. Hisse Senetleri 927.108.432
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 927.108.432
 • ALACAKLAR 927.108.432
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 642.018.957
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 642.018.957
 • Sigortalılar 642.018.957
 • 2.1.3 Diğer 285.185.417
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 285.185.417
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 285.185.417
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -95.942
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -95.942
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -95.942
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 1.058.895.460
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.058.895.460
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 1.058.895.460
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 970.757.114
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 970.757.114
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 970.757.114
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -7.226.898
 • IV. PARA PİYASALARI -7.226.898
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -7.226.898
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 83.341.739
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 83.341.739
 • İkrazlar 83.341.739
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.023.505
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 12.023.505
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 12.023.505
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 203.528.915
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 203.528.915
 • VI. KREDİLER 203.528.915
 • 6.1 Kısa Vadeli -203.528.915
 • E. Stoklar -203.528.915
 • İŞTİRAKLER -203.528.915
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 27.402.370
 • Devam Eden Yatırımlar 27.402.370
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 27.402.370
 • 1. Alıcılar 360.328.687
 • 9.1 Mali İştirakler 360.328.687
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 360.328.687
 • 2. Alacak Senetleri 1.839.446
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.839.446
 • A K T İ F T O P L A M I 1.839.446
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.442.381.194
 • BORÇLAR 5.442.381.194
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.442.381.194
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.145.660
 • Borç Reeskontu (-) 2.145.660
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.145.660
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 154.024.845
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 434.300.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 154.024.845
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 434.300.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 154.024.845
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 434.300.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 154.024.845
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 434.300.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 154.024.845
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 434.300.000
 • Diğer Borçlar 154.024.845
 • Diğer Borçlar 434.300.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 100.294.925
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 100.294.925
 • Deprem Hasar Karşılığı 100.294.925
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 62.175.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 62.175.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 62.175.000
 • 17.2 Diğer 12.372.253
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 12.372.253
 • Reasürörler Payı (-) 12.372.253
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 49.195.639
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 49.195.639
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 49.195.639
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 13.770.799
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.770.799
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 13.770.799
 • AKTİF TOPLAMI 619.736
 • D. Maddi Duran Varlıklar 619.736
 • Reasürörler Payı (-) 619.736
 • 1. Arazi ve Arsalar 23.047.014
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.047.014
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23.047.014
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.868.337
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.868.337
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.868.337
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -64.753.853
 • 3. Binalar -64.753.853
 • Reasürörler Payı (-) -64.753.853
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 51.244.754
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 51.244.754
 • B-Serbest Karşılıklar 51.244.754
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 16.250.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 16.250.000
 • Vergi Karşılıkları 16.250.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 111.158.659
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 111.158.659
 • ÖZKAYNAKLAR 111.158.659
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -88.096.424
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -88.096.424
 • Ödenmiş Sermaye -88.096.424
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 11.932.519
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11.932.519
 • Nominal Sermaye 11.932.519
 • 2. Haklar 1.275.021
 • III. ALINAN KREDİLER 1.275.021
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 1.275.021
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 23.411.285
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 23.411.285
 • Kanuni Yedek Akçeler 23.411.285
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 332.396.490
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 612.671.645
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 332.396.490
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 612.671.645
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 332.396.490
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 612.671.645
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 5.774.777.684
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 6.055.052.839
 • 5. Verilen Avanslar 5.774.777.684
 • 5. Verilen Avanslar 6.055.052.839
 • İhtiyari Yedek Akçeler 5.774.777.684
 • İhtiyari Yedek Akçeler 6.055.052.839
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 38.835.771
 • F. Diğer Duran Varlıklar 38.835.771
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 38.835.771
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 38.835.771
 • Net Dönem Karı 38.835.771
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 38.835.771
 • B. Ticari Borçlar 494.204.759
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 494.204.759
 • P A S İ F T O P L A M I 494.204.759
 • 1. Satıcılar 347.071.601
 • TEKNİK GELİRLER 347.071.601
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 347.071.601
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 8.524.905
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 8.524.905
 • Alınan Komisyonlar 8.524.905
 • 11.1 Mevduatın 138.608.253
 • 5. Borç Reeskontu (-) 138.608.253
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 138.608.253
 • 1. Ortaklara Borçlar 215.063
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 215.063
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 215.063
 • 12.1 Genel Karşılıklar 53.795
 • 4. Ödenecek Giderler 53.795
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.795
 • 12.3 Vergi Karşılığı 161.268
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 161.268
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 161.268
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 79.954.745
 • 8. Borç Reeskontu (-) 79.954.745
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 79.954.745
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.894.833.619
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.894.833.619
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.894.833.619
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.711.716.030
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.711.716.030
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.711.716.030
 • 1. Vergi Karşılıkları 12.915.596
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 12.915.596
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 12.915.596
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.170.201.993
 • Diğer Gelirler 2.170.201.993
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.170.201.993
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 39.053.647
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 39.053.647
 • Ödenen Tazminatlar (-) 39.053.647
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 34.011.816
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 34.011.816
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 34.011.816
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 4.013.685
 • B. Ticari Borçlar 4.013.685
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 4.013.685
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 23.414.797
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 23.414.797
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 23.414.797
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -22.386.651
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -22.386.651
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -22.386.651
 • 1. Ortaklara Borçlar 103.961.094
 • 15.4 Kâr veya Zarar 103.961.094
 • Diğer Giderler (-) 103.961.094
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.164.342
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.164.342
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.164.342
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.653.223.040
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.653.223.040
 • GENEL GİDERLER (-) 4.653.223.040
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 124.150.648
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 124.150.648
 • Karşılıklar (-) 124.150.648
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 124.150.648
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 124.150.648
 • Kambiyo Karları 124.150.648
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 18.096.389
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 18.096.389
 • Diğer Gelirler 18.096.389
 • 1. Yasal Yedekler 142.247.037
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 142.247.037
 • Satış Zararları (-) 142.247.037
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 500.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 500.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 500.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 3. Özel Yedekler 500.000.000
 • Karşılıklar (-) 500.000.000
 • F. Net Dönem Karı 29.216.055
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.216.055
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.216.055
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.216.055
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.216.055
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 331.345.981
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 637.017.866
 • P A S İ F T O P L A M I 331.345.981
 • P A S İ F T O P L A M I 637.017.866
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 42.470.727
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 68.264.694
 • A. Brüt Satışlar 42.470.727
 • A. Brüt Satışlar 68.264.694
 • 1. Yurtiçi Satışlar 22.689.973
 • 1. Yurtiçi Satışlar 25.840.740
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 22.689.973
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 25.840.740
 • 2. Yurtdışı Satışlar 158.692.234
 • 2. Yurtdışı Satışlar 163.166.541
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 158.692.234
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 163.166.541
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 31.487.977
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 370.576.332
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 31.487.977
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 370.576.332
 • 1. Satıştan İadeler (-) 42.586.029
 • 1. Satıştan İadeler (-) 42.588.600
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 42.586.029
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 42.588.600
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.601.927
 • 2. Satış İskontoları (-) 75.043.429
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.601.927
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 75.043.429
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 43.702.142
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 61.746.914
 • C. Net Satışlar 43.702.142
 • C. Net Satışlar 61.746.914
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 979.307.607
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.259.582.762
 • D. Satışların Maliyeti (-) 979.307.607
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.259.582.762
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.774.777.684
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.055.052.839
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.774.777.684
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.055.052.839
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 993.568.261
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 993.568.261
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 846.241.812
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 846.241.812
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 817.359.963
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 817.359.963
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 41.232.914
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 41.232.914
 • 4.1.3 Diğer -12.351.065
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -12.351.065
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 129.404.990
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 129.404.990
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2.205.747
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 2.205.747
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -887.137.622
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -887.137.622
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -655.020.368
 • 4.2.3 Diğer -655.020.368
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -528.063.234
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -528.063.234
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -126.957.134
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -126.957.134
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.020.081
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -7.020.081
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -198.010.576
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -198.010.576
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 106.430.639
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 106.430.639
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.