Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,94
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :145.372
 • Hacim Adet :49.549
* SG: 14.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ANSGR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.570.626.911
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.570.626.911
 • NAKİT DEĞERLER 3.570.626.911
 • 1.1 Kasa 50.931
 • A. Hazır Değerler 50.931
 • Kasa 50.931
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 3.232.624.099
 • 2. Bankalar 3.232.624.099
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 3.232.624.099
 • 1.4 Diğer -81.202
 • 3. Diğer Hazır Değerler -81.202
 • Menkul Değerler Cüzdanı -81.202
 • B. Menkul Kıymetler 338.033.083
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 338.033.083
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 338.033.083
 • 1. Hisse Senetleri 1.044.187.706
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.044.187.706
 • ALACAKLAR 1.044.187.706
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 740.510.403
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.044.187.706
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 740.510.403
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.044.187.706
 • Sigortalılar 740.510.403
 • Sigortalılar 1.044.187.706
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 740.510.403
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 740.510.403
 • Sigortalılar 740.510.403
 • 2.1.3 Diğer 303.677.303
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 303.677.303
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 303.677.303
 • 2.2 Hisse Senetleri 303.677.303
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 303.677.303
 • Reeskont Karşılığı (-) 303.677.303
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 990.632.925
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 990.632.925
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 990.632.925
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 897.196.287
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 990.632.925
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 897.196.287
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 990.632.925
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 897.196.287
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 990.632.925
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -7.153.489
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 897.196.287
 • IV. PARA PİYASALARI -7.153.489
 • IV. PARA PİYASALARI 897.196.287
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -7.153.489
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 897.196.287
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar -7.153.489
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 84.247.830
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar -7.153.489
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 84.247.830
 • İkrazlar -7.153.489
 • İkrazlar 84.247.830
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 84.247.830
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 84.247.830
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 84.247.830
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 16.342.297
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 16.342.297
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 16.342.297
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 16.342.297
 • Diğer Alacaklar 16.342.297
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 16.342.297
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 222.534.656
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 222.534.656
 • VI. KREDİLER 222.534.656
 • 6.1 Kısa Vadeli -222.534.656
 • 6.1 Kısa Vadeli 222.534.656
 • E. Stoklar -222.534.656
 • E. Stoklar 222.534.656
 • İŞTİRAKLER -222.534.656
 • İŞTİRAKLER 222.534.656
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 22.060.086
 • Devam Eden Yatırımlar 22.060.086
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 22.060.086
 • 1. Alıcılar 334.243.293
 • 9.1 Mali İştirakler 334.243.293
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 334.243.293
 • 2. Alacak Senetleri 1.715.973
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.715.973
 • A K T İ F T O P L A M I 1.715.973
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.963.466.894
 • BORÇLAR 5.963.466.894
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.963.466.894
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.200.369
 • Borç Reeskontu (-) 2.200.369
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.200.369
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 177.654.619
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 589.100.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 177.654.619
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 589.100.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 177.654.619
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 589.100.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 177.654.619
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 589.100.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 177.654.619
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 589.100.000
 • Diğer Borçlar 177.654.619
 • Diğer Borçlar 589.100.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 101.087.844
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 101.087.844
 • Deprem Hasar Karşılığı 101.087.844
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 62.214.136
 • Hayat Matematik Karşılığı 62.214.136
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 62.214.136
 • 17.2 Diğer 12.372.253
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 12.372.253
 • Reasürörler Payı (-) 12.372.253
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 54.567.796
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 54.567.796
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 54.567.796
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 13.962.721
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.962.721
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 13.962.721
 • AKTİF TOPLAMI 29.058
 • D. Maddi Duran Varlıklar 29.058
 • Reasürörler Payı (-) 29.058
 • 1. Arazi ve Arsalar 23.407.706
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.407.706
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23.407.706
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.858.074
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.858.074
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.858.074
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -69.585.422
 • 3. Binalar -69.585.422
 • Reasürörler Payı (-) -69.585.422
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 56.576.959
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 56.576.959
 • B-Serbest Karşılıklar 56.576.959
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 16.250.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 16.250.000
 • Vergi Karşılıkları 16.250.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 112.377.159
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 112.377.159
 • ÖZKAYNAKLAR 112.377.159
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -96.369.729
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -96.369.729
 • Ödenmiş Sermaye -96.369.729
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 24.319.529
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 24.319.529
 • Nominal Sermaye 24.319.529
 • 2. Haklar 3.244.437
 • III. ALINAN KREDİLER 3.244.437
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 3.244.437
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33.148.917
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 33.148.917
 • Kanuni Yedek Akçeler 33.148.917
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 373.913.145
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 785.358.526
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 373.913.145
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 785.358.526
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 373.913.145
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 785.358.526
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 6.337.380.039
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 6.748.825.420
 • 5. Verilen Avanslar 6.337.380.039
 • 5. Verilen Avanslar 6.748.825.420
 • İhtiyari Yedek Akçeler 6.337.380.039
 • İhtiyari Yedek Akçeler 6.748.825.420
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 181.991.272
 • F. Diğer Duran Varlıklar 181.991.272
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 181.991.272
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 181.991.272
 • Net Dönem Karı 181.991.272
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 181.991.272
 • B. Ticari Borçlar 497.208.531
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 497.208.531
 • P A S İ F T O P L A M I 497.208.531
 • 1. Satıcılar 342.267.940
 • TEKNİK GELİRLER 342.267.940
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 342.267.940
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 11.339.863
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 11.339.863
 • Alınan Komisyonlar 11.339.863
 • 11.1 Mevduatın 143.600.728
 • 5. Borç Reeskontu (-) 143.600.728
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 143.600.728
 • 1. Ortaklara Borçlar 222.732
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 222.732
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 222.732
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 37.522
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 37.522
 • XII. KARŞILIKLAR 37.522
 • 12.3 Vergi Karşılığı 18.521
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 18.521
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 18.521
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 89.256.856
 • 8. Borç Reeskontu (-) 89.256.856
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 89.256.856
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.212.915.446
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.212.915.446
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.212.915.446
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.607.105.023
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.607.105.023
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.607.105.023
 • 1. Vergi Karşılıkları 26.023.564
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 26.023.564
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 26.023.564
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.579.786.859
 • Diğer Gelirler 2.579.786.859
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.579.786.859
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 27.096.150
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 27.096.150
 • Ödenen Tazminatlar (-) 27.096.150
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 22.030.570
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 22.030.570
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 22.030.570
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 3.350.456
 • B. Ticari Borçlar 3.350.456
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 3.350.456
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 39.882.856
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 39.882.856
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 39.882.856
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -38.167.732
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -38.167.732
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -38.167.732
 • 1. Ortaklara Borçlar 124.559.051
 • 15.4 Kâr veya Zarar 124.559.051
 • Diğer Giderler (-) 124.559.051
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.671.496
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.671.496
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.671.496
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.134.921.534
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.134.921.534
 • GENEL GİDERLER (-) 5.134.921.534
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 137.861.833
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 137.861.833
 • Karşılıklar (-) 137.861.833
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 137.861.833
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 137.861.833
 • Kambiyo Karları 137.861.833
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 19.834.094
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 19.834.094
 • Diğer Gelirler 19.834.094
 • 1. Yasal Yedekler 157.695.927
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 157.695.927
 • Satış Zararları (-) 157.695.927
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 500.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 500.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 500.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 3. Özel Yedekler 500.000.000
 • Karşılıklar (-) 500.000.000
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 4. Olağanüstü Yedek 500.000.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 500.000.000
 • F. Net Dönem Karı 29.216.055
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.216.055
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.216.055
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.216.055
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.216.055
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 335.871.531
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 796.600.335
 • P A S İ F T O P L A M I 335.871.531
 • P A S İ F T O P L A M I 796.600.335
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 42.470.727
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 68.264.694
 • A. Brüt Satışlar 42.470.727
 • A. Brüt Satışlar 68.264.694
 • 1. Yurtiçi Satışlar 22.689.973
 • 1. Yurtiçi Satışlar 25.840.740
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 22.689.973
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 25.840.740
 • 2. Yurtdışı Satışlar 158.692.234
 • 2. Yurtdışı Satışlar 163.166.541
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 158.692.234
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 163.166.541
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 36.033.809
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 530.158.801
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 36.033.809
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 530.158.801
 • 1. Satıştan İadeler (-) 42.565.747
 • 1. Satıştan İadeler (-) 42.588.600
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 42.565.747
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 42.588.600
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.601.927
 • 2. Satış İskontoları (-) 75.051.095
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.601.927
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 75.051.095
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 98.789.642
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 104.623.897
 • C. Net Satışlar 98.789.642
 • C. Net Satışlar 104.623.897
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.044.762.578
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.456.207.959
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.044.762.578
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.456.207.959
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.337.380.039
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.748.825.420
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.337.380.039
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.748.825.420
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.876.726.819
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.876.726.819
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.478.978.730
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.478.978.730
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 2.358.593.842
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 2.358.593.842
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 145.843.921
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 145.843.921
 • 4.1.3 Diğer -25.459.033
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -25.459.033
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 363.309.633
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 363.309.633
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 5.024.653
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 5.024.653
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -2.717.152.686
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -2.717.152.686
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -2.058.354.931
 • 4.2.3 Diğer -2.058.354.931
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.521.812.929
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.521.812.929
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -536.542.002
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -536.542.002
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -20.731.266
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -20.731.266
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -552.581.800
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -552.581.800
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 159.574.133
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 159.574.133
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,44
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,96
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,44
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,96
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,67
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,40
  3. 0,00
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 115,60
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.