Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,37
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :85.340
 • Hacim Adet :36.237
* SG: 20.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ANSGR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.217.463.827
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.217.463.827
 • NAKİT DEĞERLER 3.217.463.827
 • 1.1 Kasa 35.109
 • A. Hazır Değerler 35.109
 • Kasa 35.109
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 2.795.907.111
 • 2. Bankalar 2.795.907.111
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 2.795.907.111
 • 1.4 Diğer -82.544
 • 3. Diğer Hazır Değerler -82.544
 • Menkul Değerler Cüzdanı -82.544
 • 1. Hisse Senetleri 748.609.784
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 748.609.784
 • ALACAKLAR 748.609.784
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 605.652.540
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 605.652.540
 • Sigortalılar 605.652.540
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 15.172.182
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 15.172.182
 • Sigortalılar 15.172.182
 • 2.1.3 Diğer 127.881.004
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 127.881.004
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 127.881.004
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -95.942
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -95.942
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -95.942
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 1.048.793.865
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.048.793.865
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 1.048.793.865
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 984.855.530
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 984.855.530
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 984.855.530
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -8.836.586
 • IV. PARA PİYASALARI -8.836.586
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -8.836.586
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 60.170.605
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 60.170.605
 • İkrazlar 60.170.605
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.604.316
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 12.604.316
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 12.604.316
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 188.860.962
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 188.860.962
 • VI. KREDİLER 188.860.962
 • 6.1 Kısa Vadeli -188.860.962
 • E. Stoklar -188.860.962
 • İŞTİRAKLER -188.860.962
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 13.790.959
 • Devam Eden Yatırımlar 13.790.959
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 13.790.959
 • 1. Alıcılar 320.408.039
 • 9.1 Mali İştirakler 320.408.039
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 320.408.039
 • 2. Alacak Senetleri 13.587.216
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 13.587.216
 • A K T İ F T O P L A M I 13.587.216
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.362.653.690
 • BORÇLAR 5.362.653.690
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.362.653.690
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.749.362
 • Borç Reeskontu (-) 1.749.362
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.749.362
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 427.420.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 427.420.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 427.420.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 427.420.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 427.420.000
 • Diğer Borçlar 427.420.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 102.689.754
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 102.689.754
 • Deprem Hasar Karşılığı 102.689.754
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 62.175.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 62.175.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 62.175.000
 • 17.2 Diğer 12.372.253
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 12.372.253
 • Reasürörler Payı (-) 12.372.253
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 49.033.797
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 49.033.797
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 49.033.797
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 13.717.551
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.717.551
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 13.717.551
 • AKTİF TOPLAMI 619.736
 • D. Maddi Duran Varlıklar 619.736
 • Reasürörler Payı (-) 619.736
 • 1. Arazi ve Arsalar 22.982.418
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 22.982.418
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 22.982.418
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.868.337
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.868.337
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.868.337
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -62.079.338
 • 3. Binalar -62.079.338
 • Reasürörler Payı (-) -62.079.338
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 55.336.275
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 55.336.275
 • B-Serbest Karşılıklar 55.336.275
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 16.250.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 16.250.000
 • Vergi Karşılıkları 16.250.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 111.110.866
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 111.110.866
 • ÖZKAYNAKLAR 111.110.866
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -83.756.830
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -83.756.830
 • Ödenmiş Sermaye -83.756.830
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 11.732.239
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11.732.239
 • Nominal Sermaye 11.732.239
 • 2. Haklar 6.211.364
 • III. ALINAN KREDİLER 6.211.364
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 6.211.364
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.112.832
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 18.112.832
 • Kanuni Yedek Akçeler 18.112.832
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 611.519.587
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 611.519.587
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 611.519.587
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 5.974.173.277
 • 5. Verilen Avanslar 5.974.173.277
 • İhtiyari Yedek Akçeler 5.974.173.277
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 134.413.473
 • F. Diğer Duran Varlıklar 134.413.473
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 134.413.473
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 134.413.473
 • Net Dönem Karı 134.413.473
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 134.413.473
 • B. Ticari Borçlar 449.205.545
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 449.205.545
 • P A S İ F T O P L A M I 449.205.545
 • 1. Satıcılar 300.768.948
 • TEKNİK GELİRLER 300.768.948
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 300.768.948
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 5.624.583
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 5.624.583
 • Alınan Komisyonlar 5.624.583
 • 11.1 Mevduatın 142.812.014
 • 5. Borç Reeskontu (-) 142.812.014
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 142.812.014
 • 1. Ortaklara Borçlar 91.826
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 91.826
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 91.826
 • 12.3 Vergi Karşılığı 91.826
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 91.826
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 91.826
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 82.609.754
 • 8. Borç Reeskontu (-) 82.609.754
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 82.609.754
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.796.758.334
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.796.758.334
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.796.758.334
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.752.948.944
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.752.948.944
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.752.948.944
 • 1. Vergi Karşılıkları 564.531
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 564.531
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 564.531
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.043.244.859
 • Diğer Gelirler 2.043.244.859
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.043.244.859
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 39.526.586
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 39.526.586
 • Ödenen Tazminatlar (-) 39.526.586
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 36.548.188
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 36.548.188
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 36.548.188
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.978.398
 • B. Ticari Borçlar 2.978.398
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.978.398
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 23.316.813
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 23.316.813
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 23.316.813
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -23.316.813
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -23.316.813
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -23.316.813
 • 1. Ortaklara Borçlar 112.331.397
 • 15.4 Kâr veya Zarar 112.331.397
 • Diğer Giderler (-) 112.331.397
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.561.950
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.561.950
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.561.950
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.616.498.865
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.616.498.865
 • GENEL GİDERLER (-) 4.616.498.865
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 117.130.567
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 117.130.567
 • Karşılıklar (-) 117.130.567
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 117.130.567
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 117.130.567
 • Kambiyo Karları 117.130.567
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 17.363.526
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 17.363.526
 • Diğer Gelirler 17.363.526
 • 1. Yasal Yedekler 134.494.093
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 134.494.093
 • Satış Zararları (-) 134.494.093
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 3. Özel Yedekler 500.000.000
 • Karşılıklar (-) 500.000.000
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 4. Olağanüstü Yedek 500.000.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 500.000.000
 • F. Net Dönem Karı 29.200.961
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.200.961
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.200.961
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.200.961
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.200.961
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 574.510.108
 • P A S İ F T O P L A M I 574.510.108
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 37.374.983
 • A. Brüt Satışlar 37.374.983
 • 1. Yurtiçi Satışlar 17.547.144
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 17.547.144
 • 2. Yurtdışı Satışlar 113.109.908
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 113.109.908
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 363.889.473
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 363.889.473
 • 1. Satıştan İadeler (-) 42.588.600
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 42.588.600
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.601.927
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.601.927
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 87.852.229
 • C. Net Satışlar 87.852.229
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.223.180.319
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.223.180.319
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.974.173.277
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.974.173.277
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.567.233.863
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.567.233.863
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.152.228.202
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.152.228.202
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 3.447.328.655
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 3.447.328.655
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -301.021.136
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -301.021.136
 • 4.1.3 Diğer 5.920.683
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.920.683
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 379.849.157
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 379.849.157
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 3.777.698
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 3.777.698
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -3.409.670.050
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -3.409.670.050
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -2.525.353.872
 • 4.2.3 Diğer -2.525.353.872
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.868.016.555
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.868.016.555
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -657.337.317
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -657.337.317
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -27.882.079
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -27.882.079
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -742.546.739
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -742.546.739
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 157.563.813
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 157.563.813
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,69
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,90
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,00
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,69
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,90
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,00
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,92
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,25
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.