Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,99
 • Değişim :-0,33 %
 • Hacim TL :75.796
 • Hacim Adet :12.654
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
 • XSGRT,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ANHYT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 297.974.600
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 297.974.600
 • NAKİT DEĞERLER 297.974.600
 • 1.1 Kasa 6.709
 • A. Hazır Değerler 6.709
 • Kasa 6.709
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 81.582.351
 • 2. Bankalar 81.582.351
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 81.582.351
 • B. Menkul Kıymetler 216.385.540
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 216.385.540
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 216.385.540
 • 1. Hisse Senetleri 2.340.174.960
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.340.174.960
 • ALACAKLAR 2.340.174.960
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 681.705.060
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 681.705.060
 • Sigortalılar 681.705.060
 • 2.1.3 Diğer 41.301.511
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 41.301.511
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 41.301.511
 • 2.2 Hisse Senetleri 46.113.546
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 46.113.546
 • Reeskont Karşılığı (-) 46.113.546
 • 1. Alıcılar 1.581.563.648
 • Acenteler 1.581.563.648
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.581.563.648
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -10.508.805
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -10.508.805
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -10.508.805
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 12.273.822.244
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 12.273.822.244
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 12.273.822.244
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 30.130.123
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 30.130.123
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 30.130.123
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
 • IV. PARA PİYASALARI -2.574
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.574
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 31.224.112
 • Diğer Alacaklar 31.224.112
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 31.224.112
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 12.212.470.583
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 12.212.470.583
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 12.212.470.583
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 117.996
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 117.996
 • VI. KREDİLER 117.996
 • 6.1 Kısa Vadeli -117.996
 • E. Stoklar -117.996
 • İŞTİRAKLER -117.996
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 3.228
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 3.228
 • İştirakler 3.228
 • 6. Diğer Stoklar 3.228
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.228
 • Menkuller 3.228
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 18.369.648
 • Devam Eden Yatırımlar 18.369.648
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 18.369.648
 • 1. Alıcılar 31.871.567
 • 9.1 Mali İştirakler 31.871.567
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 31.871.567
 • 2. Alacak Senetleri 18.257
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 18.257
 • A K T İ F T O P L A M I 18.257
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 14.962.234.504
 • BORÇLAR 14.962.234.504
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 14.962.234.504
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 485.339
 • Borç Reeskontu (-) 485.339
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 485.339
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.762.193
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 16.539.049
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.762.193
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.539.049
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.762.193
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 16.539.049
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 12.762.193
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 16.539.049
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.762.193
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 16.539.049
 • Diğer Borçlar 12.762.193
 • Diğer Borçlar 16.539.049
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 163.077.470
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 163.077.470
 • Deprem Hasar Karşılığı 163.077.470
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 144.262.511
 • Hayat Matematik Karşılığı 144.262.511
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 144.262.511
 • 17.2 Diğer 4.610.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 4.610.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.610.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 26.272.227
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 26.272.227
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 26.272.227
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.716.321
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.716.321
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.716.321
 • AKTİF TOPLAMI 303.021
 • D. Maddi Duran Varlıklar 303.021
 • Reasürörler Payı (-) 303.021
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.664.260
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.664.260
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.664.260
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 53.375
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 53.375
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.375
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -20.284.620
 • 3. Binalar -20.284.620
 • Reasürörler Payı (-) -20.284.620
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 31.191.711
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 31.191.711
 • B-Serbest Karşılıklar 31.191.711
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 61.066.677
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 61.066.677
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 61.066.677
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -29.874.966
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -29.874.966
 • Ödenmiş Sermaye -29.874.966
 • 2. Haklar 474.302
 • III. ALINAN KREDİLER 474.302
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 474.302
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 211.767.871
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 211.767.871
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 211.767.871
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 15.170.225.519
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 15.174.002.375
 • 5. Verilen Avanslar 15.170.225.519
 • 5. Verilen Avanslar 15.174.002.375
 • İhtiyari Yedek Akçeler 15.170.225.519
 • İhtiyari Yedek Akçeler 15.174.002.375
 • B. Ticari Borçlar 12.477.757.931
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 12.477.757.931
 • P A S İ F T O P L A M I 12.477.757.931
 • 1. Satıcılar 21.785.426
 • TEKNİK GELİRLER 21.785.426
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 21.785.426
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1.430.598
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.430.598
 • Alınan Komisyonlar 1.430.598
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 12.453.293.650
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 12.453.293.650
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 12.453.293.650
 • 11.1 Mevduatın 1.248.257
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.248.257
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 1.248.257
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.193.359
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 3.193.359
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 3.193.359
 • 11.4 Diğer 8.273
 • 2. İştiraklere Borçlar 8.273
 • Hayat Matematik Karşılığı 8.273
 • 12.3 Vergi Karşılığı 11.962
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 11.962
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 11.962
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.098.667
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.098.667
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.098.667
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 15.630.624
 • 8. Borç Reeskontu (-) 15.630.624
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 15.630.624
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.847.145.345
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.847.145.345
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.847.145.345
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 33.968.746
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 33.968.746
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 33.968.746
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.703.132.936
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.703.132.936
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.703.132.936
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 91.931.885
 • Diğer Gelirler 91.931.885
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 91.931.885
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 457.834
 • A. Finansal Borçlar 457.834
 • TEKNİK GİDERLER (-) 457.834
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 17.653.944
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 17.653.944
 • Ödenen Komisyonlar (-) 17.653.944
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 22.805.724
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 22.805.724
 • Ödenen Tazminatlar (-) 22.805.724
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 47.879.244
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 47.879.244
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 47.879.244
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.626.498
 • B. Ticari Borçlar 2.626.498
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.626.498
 • 15.3 Kâr Yedekleri 27
 • 2. Borç Senetleri 27
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 27
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 11.660.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 11.660.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 11.660.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -39.360.045
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -39.360.045
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -39.360.045
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 16.995.085
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 16.995.085
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 16.995.085
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.923.849
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.923.849
 • Diğer Giderler (-) 4.923.849
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 14.388.451.917
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.388.451.917
 • GENEL GİDERLER (-) 14.388.451.917
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 13.064.287
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 13.064.287
 • Diğer Gelirler 13.064.287
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 2.361.945
 • E. Yedekler 2.361.945
 • Faiz Giderleri (-) 2.361.945
 • 1. Yasal Yedekler 15.426.232
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.426.232
 • Satış Zararları (-) 15.426.232
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 430.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 430.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 3. Özel Yedekler 430.000.000
 • Karşılıklar (-) 430.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 185.751.901
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 187.981.239
 • P A S İ F T O P L A M I 185.751.901
 • P A S İ F T O P L A M I 187.981.239
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 126.944.038
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 128.969.833
 • A. Brüt Satışlar 126.944.038
 • A. Brüt Satışlar 128.969.833
 • 1. Yurtiçi Satışlar 15.753.835
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 15.753.835
 • 2. Yurtdışı Satışlar 22.371.536
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 22.371.536
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 20.695.348
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 20.898.891
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 20.695.348
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 20.898.891
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.856
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.856
 • 2. Satış İskontoları (-) 98.900.291
 • 2. Satış İskontoları (-) 102.366.849
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 98.900.291
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 102.366.849
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 49.776.138
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 51.695.178
 • C. Net Satışlar 49.776.138
 • C. Net Satışlar 51.695.178
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 766.347.370
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 770.124.226
 • D. Satışların Maliyeti (-) 766.347.370
 • D. Satışların Maliyeti (-) 770.124.226
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 188.931
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 188.931
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 188.931
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 188.931
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 105.115
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 105.115
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 74.337
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 74.337
 • 4.1.3 Diğer 9.479
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 9.479
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -183.796
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -183.796
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -45.575
 • 4.2.3 Diğer -45.575
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -45.575
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -45.575
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.547
 • H. Finansman Giderleri (-) 1.547
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -161
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -161
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -136.611
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -136.611
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 5.135
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 5.135
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 190.268.166
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 190.268.166
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 132.132.019
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 132.132.019
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 136.990.298
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 136.990.298
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -4.858.279
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -4.858.279
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 55.896.084
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 55.896.084
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 2.240.063
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 2.240.063
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -159.109.628
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -159.109.628
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -114.965.483
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -114.965.483
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -113.465.145
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -113.465.145
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.500.338
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.329
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -5.703.997
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -1.436.983
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -37.004.494
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.