Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,50
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :7.958
 • Hacim Adet :1.061
* SG: 11.12.2017 - 10:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
 • XSGRT,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ANHYT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 460.653.492
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 460.653.492
 • NAKİT DEĞERLER 460.653.492
 • 1.1 Kasa 418
 • A. Hazır Değerler 418
 • Kasa 418
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 282.440.708
 • 2. Bankalar 282.440.708
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 282.440.708
 • 1.4 Diğer -24
 • 3. Diğer Hazır Değerler -24
 • Menkul Değerler Cüzdanı -24
 • 1. Hisse Senetleri 2.267.879.996
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.267.879.996
 • ALACAKLAR 2.267.879.996
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 638.000.527
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 638.000.527
 • Sigortalılar 638.000.527
 • 2.1.3 Diğer 57.325.635
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 57.325.635
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 57.325.635
 • 2.2 Hisse Senetleri 32.720.671
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 32.720.671
 • Reeskont Karşılığı (-) 32.720.671
 • 1. Alıcılar 1.550.341.968
 • Acenteler 1.550.341.968
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.550.341.968
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -10.508.805
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -10.508.805
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -10.508.805
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 13.882.957.012
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13.882.957.012
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 13.882.957.012
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 38.106.455
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 38.106.455
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 38.106.455
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
 • IV. PARA PİYASALARI -2.574
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.574
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 29.953.434
 • Diğer Alacaklar 29.953.434
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 29.953.434
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 13.814.899.697
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 13.814.899.697
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 13.814.899.697
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 117.996
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 117.996
 • VI. KREDİLER 117.996
 • 6.1 Kısa Vadeli -117.996
 • E. Stoklar -117.996
 • İŞTİRAKLER -117.996
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 23.239
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 23.239
 • İştirakler 23.239
 • 6. Diğer Stoklar 23.239
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23.239
 • Menkuller 23.239
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 20.844.037
 • Devam Eden Yatırımlar 20.844.037
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 20.844.037
 • 1. Alıcılar 29.662.860
 • 9.1 Mali İştirakler 29.662.860
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 29.662.860
 • 2. Alacak Senetleri 22.615
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 22.615
 • A K T İ F T O P L A M I 22.615
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 16.662.043.251
 • BORÇLAR 16.662.043.251
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 16.662.043.251
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 485.339
 • Borç Reeskontu (-) 485.339
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 485.339
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.762.193
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 18.931.557
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.762.193
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 18.931.557
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.762.193
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 18.931.557
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 12.762.193
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 18.931.557
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.762.193
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 18.931.557
 • Diğer Borçlar 12.762.193
 • Diğer Borçlar 18.931.557
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 156.326.119
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 156.326.119
 • Deprem Hasar Karşılığı 156.326.119
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 138.158.313
 • Hayat Matematik Karşılığı 138.158.313
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 138.158.313
 • 17.2 Diğer 4.610.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 4.610.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.610.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 28.079.429
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 28.079.429
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 28.079.429
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.739.374
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.739.374
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.739.374
 • AKTİF TOPLAMI 363.815
 • D. Maddi Duran Varlıklar 363.815
 • Reasürörler Payı (-) 363.815
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.818.557
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.818.557
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.818.557
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 533.750
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 533.750
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 533.750
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -22.977.119
 • 3. Binalar -22.977.119
 • Reasürörler Payı (-) -22.977.119
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 28.783.053
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 28.783.053
 • B-Serbest Karşılıklar 28.783.053
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 66.202.874
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 66.202.874
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 66.202.874
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -37.419.821
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -37.419.821
 • Ödenmiş Sermaye -37.419.821
 • 2. Haklar 7.161.678
 • III. ALINAN KREDİLER 7.161.678
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 7.161.678
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 205.518.382
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 211.687.746
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 205.518.382
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 211.687.746
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 205.518.382
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 211.687.746
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 16.867.561.633
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 16.873.730.997
 • 5. Verilen Avanslar 16.867.561.633
 • 5. Verilen Avanslar 16.873.730.997
 • İhtiyari Yedek Akçeler 16.867.561.633
 • İhtiyari Yedek Akçeler 16.873.730.997
 • B. Ticari Borçlar 14.040.160.958
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 14.040.160.958
 • P A S İ F T O P L A M I 14.040.160.958
 • 1. Satıcılar 15.240.008
 • TEKNİK GELİRLER 15.240.008
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 15.240.008
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1.886.992
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.886.992
 • Alınan Komisyonlar 1.886.992
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 14.020.763.721
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 14.020.763.721
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 14.020.763.721
 • 11.1 Mevduatın 2.270.237
 • 5. Borç Reeskontu (-) 2.270.237
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 2.270.237
 • 1. Ortaklara Borçlar 158.027
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 158.027
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 158.027
 • 11.4 Diğer 127.444
 • 2. İştiraklere Borçlar 127.444
 • Hayat Matematik Karşılığı 127.444
 • 12.3 Vergi Karşılığı 30.515
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 30.515
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 30.515
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 68
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 68
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 68
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 14.381.098
 • 8. Borç Reeskontu (-) 14.381.098
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 14.381.098
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.868.581.418
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.868.581.418
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.868.581.418
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 45.545.097
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 45.545.097
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 45.545.097
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.715.858.517
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.715.858.517
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.715.858.517
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 86.361.758
 • Diğer Gelirler 86.361.758
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 86.361.758
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 277.625
 • A. Finansal Borçlar 277.625
 • TEKNİK GİDERLER (-) 277.625
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 20.538.421
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 20.538.421
 • Ödenen Komisyonlar (-) 20.538.421
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 23.236.009
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 23.236.009
 • Ödenen Tazminatlar (-) 23.236.009
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.066.664
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.066.664
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.066.664
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.348.396
 • B. Ticari Borçlar 2.348.396
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.348.396
 • 15.3 Kâr Yedekleri 418
 • 2. Borç Senetleri 418
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 418
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 42.090.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 42.090.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 42.090.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -27.269.469
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -27.269.469
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -27.269.469
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 20.954.408
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 20.954.408
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 20.954.408
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.755.557
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.755.557
 • Diğer Giderler (-) 2.755.557
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 15.970.227.475
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.970.227.475
 • GENEL GİDERLER (-) 15.970.227.475
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 13.979.510
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 13.979.510
 • Diğer Gelirler 13.979.510
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 1.250.915
 • E. Yedekler 1.250.915
 • Faiz Giderleri (-) 1.250.915
 • 1. Yasal Yedekler 15.230.425
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.230.425
 • Satış Zararları (-) 15.230.425
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 430.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 430.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 3. Özel Yedekler 430.000.000
 • Karşılıklar (-) 430.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 184.560.405
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 186.696.641
 • P A S İ F T O P L A M I 184.560.405
 • P A S İ F T O P L A M I 186.696.641
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 126.944.038
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 128.969.833
 • A. Brüt Satışlar 126.944.038
 • A. Brüt Satışlar 128.969.833
 • 1. Yurtiçi Satışlar 15.753.835
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 15.753.835
 • 2. Yurtdışı Satışlar 22.371.536
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 22.371.536
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 19.503.852
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 19.715.704
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 19.503.852
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 19.715.704
 • 1. Satıştan İadeler (-) -114.267
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.856
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -114.267
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.856
 • 2. Satış İskontoları (-) 98.900.291
 • 2. Satış İskontoları (-) 102.405.179
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 98.900.291
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 102.405.179
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 169.171.277
 • C. Net Satışlar 169.171.277
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 882.103.733
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 888.273.097
 • D. Satışların Maliyeti (-) 882.103.733
 • D. Satışların Maliyeti (-) 888.273.097
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 16.867.561.633
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 16.873.730.997
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 16.867.561.633
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 16.873.730.997
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 522.345
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 522.345
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 522.345
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 522.345
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 561.719
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 561.719
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -48.853
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -48.853
 • 4.1.3 Diğer 9.479
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 9.479
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -910.840
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -910.840
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -450.044
 • 4.2.3 Diğer -450.044
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -286.020
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -286.020
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -164.024
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -164.024
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -11.466
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -11.466
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -449.330
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -449.330
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -388.495
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -388.495
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 521.659.922
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 521.659.922
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 393.423.151
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 393.423.151
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 409.734.591
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 409.734.591
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -16.311.440
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -16.311.440
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 123.052.398
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 123.052.398
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 5.184.373
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 5.184.373
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -426.230.642
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -426.230.642
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -301.728.817
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -301.728.817
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -294.248.601
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -294.248.601
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7.480.216
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 181.538
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.659.903
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) -12.199.574
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -4.311.604
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -118.711.856
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 4,40
  3. 18,60
  1. GEDIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,83
  3. 13,20
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,27
  3. 8,00
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 1,50
  3. 7,14
  1. SAYAS SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN
  2. 2,14
  3. 6,47

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 3,10
  3. -4,02
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,37
  3. -2,63
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,41
  3. -2,38
  1. KERVT KEREVITAS GIDA
  2. 106,10
  3. -2,30
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 5,19
  3. -1,14

TL

  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. NTTUR NET TURIZM TIC VE SAN AS
  2. 2,20
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,85
  3. 0,00
  1. ASYAB ASYA KATILIM BANKASI A.S.
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. ARBUL ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER
  2. 0,40
  3. 0,00

LOT

  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 34,02
  3. 1,49
  1. NTTUR NET TURIZM TIC VE SAN AS
  2. 2,20
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 13,68
  3. 0,66
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 6,75
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.