Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,80
 • Değişim :-0,15 %
 • Hacim TL :191.595
 • Hacim Adet :28.416
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
 • XSGRT,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ANHYT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 355.652.822
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 355.652.822
 • NAKİT DEĞERLER 355.652.822
 • 1.1 Kasa 7.796
 • A. Hazır Değerler 7.796
 • Kasa 7.796
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 172.083.882
 • 2. Bankalar 172.083.882
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 172.083.882
 • 1.4 Diğer -501.257
 • 3. Diğer Hazır Değerler -501.257
 • Menkul Değerler Cüzdanı -501.257
 • 1. Hisse Senetleri 2.313.064.206
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.313.064.206
 • ALACAKLAR 2.313.064.206
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 684.708.495
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 684.708.495
 • Sigortalılar 684.708.495
 • 2.1.3 Diğer 47.091.638
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 47.091.638
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 47.091.638
 • 2.2 Hisse Senetleri 25.107.553
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 25.107.553
 • Reeskont Karşılığı (-) 25.107.553
 • 1. Alıcılar 1.566.665.325
 • Acenteler 1.566.665.325
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.566.665.325
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -10.508.805
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -10.508.805
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -10.508.805
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 13.170.984.243
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13.170.984.243
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 13.170.984.243
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 35.348.154
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 35.348.154
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 35.348.154
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
 • IV. PARA PİYASALARI -2.574
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.574
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 30.022.297
 • Diğer Alacaklar 30.022.297
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 30.022.297
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 13.105.616.366
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 13.105.616.366
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 13.105.616.366
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 117.996
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 117.996
 • VI. KREDİLER 117.996
 • 6.1 Kısa Vadeli -117.996
 • E. Stoklar -117.996
 • İŞTİRAKLER -117.996
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 5.416
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 5.416
 • İştirakler 5.416
 • 6. Diğer Stoklar 5.416
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.416
 • Menkuller 5.416
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 19.275.622
 • Devam Eden Yatırımlar 19.275.622
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 19.275.622
 • 1. Alıcılar 34.595.554
 • 9.1 Mali İştirakler 34.595.554
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 34.595.554
 • 2. Alacak Senetleri 21.933
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 21.933
 • A K T İ F T O P L A M I 21.933
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 15.893.599.796
 • BORÇLAR 15.893.599.796
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 15.893.599.796
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 485.339
 • Borç Reeskontu (-) 485.339
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 485.339
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.762.193
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.762.193
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.762.193
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 12.762.193
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.762.193
 • Diğer Borçlar 12.762.193
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 162.987.299
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 162.987.299
 • Deprem Hasar Karşılığı 162.987.299
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 144.262.511
 • Hayat Matematik Karşılığı 144.262.511
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 144.262.511
 • 17.2 Diğer 4.610.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 4.610.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.610.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 27.113.266
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 27.113.266
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 27.113.266
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.724.254
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.724.254
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.724.254
 • AKTİF TOPLAMI 363.815
 • D. Maddi Duran Varlıklar 363.815
 • Reasürörler Payı (-) 363.815
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.818.557
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.818.557
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.818.557
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 533.750
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 533.750
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 533.750
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -21.438.854
 • 3. Binalar -21.438.854
 • Reasürörler Payı (-) -21.438.854
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 29.171.733
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 29.171.733
 • B-Serbest Karşılıklar 29.171.733
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 62.775.074
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 62.775.074
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 62.775.074
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -33.603.341
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -33.603.341
 • Ödenmiş Sermaye -33.603.341
 • 2. Haklar 3.709.253
 • III. ALINAN KREDİLER 3.709.253
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 3.709.253
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 209.115.817
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 209.115.817
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 209.115.817
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 16.102.715.613
 • 5. Verilen Avanslar 16.102.715.613
 • İhtiyari Yedek Akçeler 16.102.715.613
 • B. Ticari Borçlar 13.324.544.136
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 13.324.544.136
 • P A S İ F T O P L A M I 13.324.544.136
 • 1. Satıcılar 14.704.611
 • TEKNİK GELİRLER 14.704.611
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 14.704.611
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1.544.716
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.544.716
 • Alınan Komisyonlar 1.544.716
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 13.306.902.299
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 13.306.902.299
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 13.306.902.299
 • 11.1 Mevduatın 1.392.510
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.392.510
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 1.392.510
 • 1. Ortaklara Borçlar 188.798
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 188.798
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 188.798
 • 11.4 Diğer 177.530
 • 2. İştiraklere Borçlar 177.530
 • Hayat Matematik Karşılığı 177.530
 • 12.3 Vergi Karşılığı 11.200
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 11.200
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 11.200
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 68
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 68
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 68
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 16.030.401
 • 8. Borç Reeskontu (-) 16.030.401
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 16.030.401
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.856.189.164
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.856.189.164
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.856.189.164
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 42.964.656
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 42.964.656
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 42.964.656
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.713.903.549
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.713.903.549
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.713.903.549
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 79.683.024
 • Diğer Gelirler 79.683.024
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 79.683.024
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 541.564
 • A. Finansal Borçlar 541.564
 • TEKNİK GİDERLER (-) 541.564
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 19.096.371
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 19.096.371
 • Ödenen Komisyonlar (-) 19.096.371
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 22.396.844
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 22.396.844
 • Ödenen Tazminatlar (-) 22.396.844
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.277.265
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.277.265
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.277.265
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.108.996
 • B. Ticari Borçlar 2.108.996
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.108.996
 • 15.3 Kâr Yedekleri 27
 • 2. Borç Senetleri 27
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 27
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 26.345.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 26.345.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 26.345.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -12.334.444
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -12.334.444
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -12.334.444
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 17.689.803
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 17.689.803
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 17.689.803
 • 1. Ortaklara Borçlar 8.267.521
 • 15.4 Kâr veya Zarar 8.267.521
 • Diğer Giderler (-) 8.267.521
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 15.245.306.667
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.245.306.667
 • GENEL GİDERLER (-) 15.245.306.667
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 13.403.810
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 13.403.810
 • Diğer Gelirler 13.403.810
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 3.583.540
 • E. Yedekler 3.583.540
 • Faiz Giderleri (-) 3.583.540
 • 1. Yasal Yedekler 16.987.350
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 16.987.350
 • Satış Zararları (-) 16.987.350
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 430.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 430.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 3. Özel Yedekler 430.000.000
 • Karşılıklar (-) 430.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 196.697.875
 • P A S İ F T O P L A M I 196.697.875
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 126.944.038
 • A. Brüt Satışlar 126.944.038
 • 1. Yurtiçi Satışlar 15.753.835
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 15.753.835
 • 2. Yurtdışı Satışlar 22.371.536
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 22.371.536
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 31.641.322
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 31.641.322
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.856
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.856
 • 2. Satış İskontoları (-) 98.900.291
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 98.900.291
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 114.823.430
 • C. Net Satışlar 114.823.430
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 840.421.596
 • D. Satışların Maliyeti (-) 840.421.596
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 16.102.715.613
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 16.102.715.613
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 324.009
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 324.009
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 324.009
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 324.009
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 193.561
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 193.561
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 120.969
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 120.969
 • 4.1.3 Diğer 9.479
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 9.479
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -343.064
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -343.064
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -68.572
 • 4.2.3 Diğer -68.572
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -153.215
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -153.215
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 84.643
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 84.643
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.159
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.159
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.960
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -2.960
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -270.373
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -270.373
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -19.055
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -19.055
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 345.903.647
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 345.903.647
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 261.497.398
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 261.497.398
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 275.398.219
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 275.398.219
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -13.900.821
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -13.900.821
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 80.546.139
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 80.546.139
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 3.860.110
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 3.860.110
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -282.033.274
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -282.033.274
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -213.335.725
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -213.335.725
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -212.288.649
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -212.288.649
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.047.076
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -81.242
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler 10.426.324
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) -5.057.642
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -2.878.060
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -76.164.571
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.