Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,31
 • Değişim :-1,12 %
 • Hacim TL :2.748.707
 • Hacim Adet :517.059
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
 • XSGRT,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ANHYT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 326.886.784
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 326.886.784
 • NAKİT DEĞERLER 326.886.784
 • 1.1 Kasa 837
 • A. Hazır Değerler 837
 • Kasa 837
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 146.204.151
 • 2. Bankalar 146.204.151
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 146.204.151
 • 1.4 Diğer -2.745
 • 3. Diğer Hazır Değerler -2.745
 • Menkul Değerler Cüzdanı -2.745
 • 1. Hisse Senetleri 2.373.082.951
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.373.082.951
 • ALACAKLAR 2.373.082.951
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 747.069.736
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 747.069.736
 • Sigortalılar 747.069.736
 • 2.1.3 Diğer 36.591.886
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 36.591.886
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 36.591.886
 • 2.2 Hisse Senetleri 19.007.705
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 19.007.705
 • Reeskont Karşılığı (-) 19.007.705
 • 1. Alıcılar 1.580.922.429
 • Acenteler 1.580.922.429
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.580.922.429
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -10.508.805
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -10.508.805
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -10.508.805
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 11.449.563.544
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 11.449.563.544
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 11.449.563.544
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 28.651.470
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 28.651.470
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 28.651.470
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
 • IV. PARA PİYASALARI -2.574
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.574
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 31.647.263
 • Diğer Alacaklar 31.647.263
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 31.647.263
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 11.389.267.385
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 11.389.267.385
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 11.389.267.385
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 117.996
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 117.996
 • VI. KREDİLER 117.996
 • 6.1 Kısa Vadeli -117.996
 • E. Stoklar -117.996
 • İŞTİRAKLER -117.996
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 5.221
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 5.221
 • İştirakler 5.221
 • 6. Diğer Stoklar 5.221
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.221
 • Menkuller 5.221
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.663.493
 • Devam Eden Yatırımlar 10.663.493
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.663.493
 • 1. Alıcılar 23.523.085
 • 9.1 Mali İştirakler 23.523.085
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 23.523.085
 • 2. Alacak Senetleri 18.199
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 18.199
 • A K T İ F T O P L A M I 18.199
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 14.183.743.277
 • BORÇLAR 14.183.743.277
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 14.183.743.277
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 764.981
 • Borç Reeskontu (-) 764.981
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 764.981
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.762.193
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.762.193
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.762.193
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 12.762.193
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.762.193
 • Diğer Borçlar 12.762.193
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 162.607.274
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 162.607.274
 • Deprem Hasar Karşılığı 162.607.274
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 144.262.511
 • Hayat Matematik Karşılığı 144.262.511
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 144.262.511
 • 17.2 Diğer 4.610.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 4.610.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.610.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 24.339.733
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 24.339.733
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 24.339.733
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.824.369
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.824.369
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.824.369
 • AKTİF TOPLAMI 486.876
 • D. Maddi Duran Varlıklar 486.876
 • Reasürörler Payı (-) 486.876
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.637.120
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.637.120
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.637.120
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 53.375
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 53.375
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.375
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -19.087.085
 • 3. Binalar -19.087.085
 • Reasürörler Payı (-) -19.087.085
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 31.273.866
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 31.273.866
 • B-Serbest Karşılıklar 31.273.866
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 44.936.482
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 44.936.482
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 44.936.482
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -26.661.466
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -26.661.466
 • Ödenmiş Sermaye -26.661.466
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.998.850
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.998.850
 • Nominal Sermaye 12.998.850
 • 2. Haklar 530.611
 • III. ALINAN KREDİLER 530.611
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 530.611
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 207.938.925
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 207.938.925
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 207.938.925
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 14.391.682.202
 • 5. Verilen Avanslar 14.391.682.202
 • İhtiyari Yedek Akçeler 14.391.682.202
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 45.376.520
 • F. Diğer Duran Varlıklar 45.376.520
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 45.376.520
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 45.376.520
 • Net Dönem Karı 45.376.520
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 45.376.520
 • B. Ticari Borçlar 11.598.054.883
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 11.598.054.883
 • P A S İ F T O P L A M I 11.598.054.883
 • 1. Satıcılar 14.097.447
 • TEKNİK GELİRLER 14.097.447
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 14.097.447
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1.084.011
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.084.011
 • Alınan Komisyonlar 1.084.011
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 11.581.732.535
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 11.581.732.535
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 11.581.732.535
 • 11.1 Mevduatın 1.140.890
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.140.890
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 1.140.890
 • 1. Ortaklara Borçlar 11.785
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 11.785
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 11.785
 • 11.4 Diğer 62.231
 • 2. İştiraklere Borçlar 62.231
 • Hayat Matematik Karşılığı 62.231
 • 12.3 Vergi Karşılığı 55.571
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 55.571
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 55.571
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 48
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 48
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 48
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 20.144.860
 • 8. Borç Reeskontu (-) 20.144.860
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 20.144.860
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.818.688.743
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.818.688.743
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.818.688.743
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 29.184.804
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 29.184.804
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 29.184.804
 • 1. Vergi Karşılıkları 9.479
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 9.479
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 9.479
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.682.433.974
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.682.433.974
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.682.433.974
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 90.385.972
 • Diğer Gelirler 90.385.972
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 90.385.972
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 459.163
 • A. Finansal Borçlar 459.163
 • TEKNİK GİDERLER (-) 459.163
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 16.215.351
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 16.215.351
 • Ödenen Komisyonlar (-) 16.215.351
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 13.013.112
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 13.013.112
 • Ödenen Tazminatlar (-) 13.013.112
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.174.343
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 5.174.343
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 5.174.343
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.836.850
 • B. Ticari Borçlar 1.836.850
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.836.850
 • 15.3 Kâr Yedekleri 76.744
 • 2. Borç Senetleri 76.744
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 76.744
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 39.530.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 39.530.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 39.530.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -33.604.825
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -33.604.825
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -33.604.825
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 15.679.205
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 15.679.205
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 15.679.205
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.581.134
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.581.134
 • Diğer Giderler (-) 5.581.134
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 13.516.656.307
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.516.656.307
 • GENEL GİDERLER (-) 13.516.656.307
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 12.709.099
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 12.709.099
 • Diğer Gelirler 12.709.099
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 1.461.964
 • E. Yedekler 1.461.964
 • Faiz Giderleri (-) 1.461.964
 • 1. Yasal Yedekler 14.171.063
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.171.063
 • Satış Zararları (-) 14.171.063
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 430.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 430.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 3. Özel Yedekler 430.000.000
 • Karşılıklar (-) 430.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 141.680.085
 • P A S İ F T O P L A M I 141.680.085
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 104.906.965
 • A. Brüt Satışlar 104.906.965
 • 1. Yurtiçi Satışlar 1.321.820
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 1.321.820
 • 2. Yurtdışı Satışlar 8.489.678
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 8.489.678
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 26.974.478
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 26.974.478
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.856
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.856
 • 2. Satış İskontoları (-) 98.900.291
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 98.900.291
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 190.274.456
 • C. Net Satışlar 190.274.456
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 860.854.832
 • D. Satışların Maliyeti (-) 860.854.832
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 14.391.682.202
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 14.391.682.202
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 448.281
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 448.281
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 448.281
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 448.281
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 624.669
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 624.669
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -166.909
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -166.909
 • 4.1.3 Diğer -9.479
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -9.479
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.013.807
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.013.807
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -450.502
 • 4.2.3 Diğer -450.502
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -44.001
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -44.001
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -10.492
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -10.492
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -904
 • H. Finansman Giderleri (-) -904
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -12.834
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -12.834
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -549.567
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -549.567
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -565.526
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -565.526
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 700.849.526
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 700.849.526
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 475.432.266
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 475.432.266
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 487.850.880
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 487.850.880
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -12.418.614
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -12.418.614
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 214.833.562
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 214.833.562
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 10.583.698
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 10.583.698
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -588.363.510
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -588.363.510
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -448.861.326
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -448.861.326
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -434.691.400
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -434.691.400
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -14.169.926
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -143.322
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler 2.267.138
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) -7.626.964
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -4.956.762
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -136.669.238
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.