Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,54
 • Değişim :-0,65 %
 • Hacim TL :734.925
 • Hacim Adet :477.326
* SG: 20.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
 • XINSA,XSIST,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : ANELE | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 759.438.635
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 759.438.635
 • NAKİT DEĞERLER 759.438.635
 • 1.1 Kasa 46.430.004
 • A. Hazır Değerler 46.430.004
 • Kasa 46.430.004
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 253.730.073
 • Acenteler 253.730.073
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 253.730.073
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 81.219.561
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 81.219.561
 • İkrazlar 81.219.561
 • 6.1 Kısa Vadeli 194.872.014
 • E. Stoklar 194.872.014
 • İŞTİRAKLER 194.872.014
 • 6. Diğer Stoklar 47.334.559
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 47.334.559
 • Menkuller 47.334.559
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 759.438.635
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 759.438.635
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 759.438.635
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 279.802.132
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 279.802.132
 • II. DURAN VARLIKLAR 279.802.132
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 83.790
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 83.790
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 83.790
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 23.297.660
 • 15.3 Diğer 23.297.660
 • Muallak Hasar Karşılığı 23.297.660
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 194.382.259
 • Hayat Matematik Karşılığı 194.382.259
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 194.382.259
 • AKTİF TOPLAMI 33.979.983
 • D. Maddi Duran Varlıklar 33.979.983
 • Reasürörler Payı (-) 33.979.983
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 838.057
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 838.057
 • Ödenmiş Sermaye 838.057
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17.802.819
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 17.802.819
 • Kanuni Yedek Akçeler 17.802.819
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.405.781
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.405.781
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.405.781
 • A K T İ F T O P L A M I 1.039.240.767
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.039.240.767
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.039.240.767
 • 4.1 Bonolar 531.004.747
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 531.004.747
 • Maliyet Artış Fonu 531.004.747
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 170.561.705
 • A. Finansal Borçlar 170.561.705
 • Özel Fonlar 170.561.705
 • B. Ticari Borçlar 172.494.470
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 172.494.470
 • P A S İ F T O P L A M I 172.494.470
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.118.348
 • 2. Borç Senetleri 5.118.348
 • Alınan Primler 5.118.348
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.187.222
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.187.222
 • XII. KARŞILIKLAR 1.187.222
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.651.975
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 5.651.975
 • Diğer Teknik Karşılıklar 5.651.975
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 166.299.666
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 166.299.666
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 166.299.666
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 531.004.747
 • 8. Borç Reeskontu (-) 531.004.747
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 531.004.747
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 127.248.374
 • Diğer Gelirler 127.248.374
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 127.248.374
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 95.919.071
 • A. Finansal Borçlar 95.919.071
 • TEKNİK GİDERLER (-) 95.919.071
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 3.380.340
 • B. Ticari Borçlar 3.380.340
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 3.380.340
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.733.277
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.733.277
 • GENEL GİDERLER (-) 10.733.277
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 17.157.794
 • PASİF TOPLAMI 17.157.794
 • Personel Giderleri (-) 17.157.794
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 57.892
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 57.892
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 57.892
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 380.987.646
 • Faiz Gelirleri 380.987.646
 • III. ÖZ SERMAYE 380.987.646
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 311.405.715
 • A. Sermaye 311.405.715
 • Kar Payı Gelirleri 311.405.715
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 110.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 110.000.000
 • Satış Karları 110.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -66.856.836
 • 5. Maliyet Artış Fonu -66.856.836
 • Diğer Giderler (-) -66.856.836
 • F. Net Dönem Karı 66.856.836
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 66.856.836
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 66.856.836
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.392.071
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.392.071
 • 2. ........... Yılı Zararı 69.581.931
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 69.581.931
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.039.240.767
 • P A S İ F T O P L A M I 1.039.240.767
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 438.424.872
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 438.424.872
 • 1. Satıştan İadeler (-) -389.993.348
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -389.993.348
 • 2. Satış İskontoları (-) 48.431.524
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 48.431.524
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 48.431.524
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 48.431.524
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -618
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -618
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20.574.647
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -20.574.647
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -20.575.265
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -20.575.265
 • 4.1.3 Diğer 27.856.259
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 27.856.259
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 35.911.378
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 35.911.378
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.210.472
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.210.472
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 29.700.906
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 29.700.906
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 29.700.906
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 29.700.906
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 9.663.341
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 20.037.565
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,29
  3. 19,90
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,93
  3. 19,23
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,22
  3. 13,27
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 3,86
  3. 12,87
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57

Azalan

  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,36
  3. -10,00
  1. SANKO SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS
  2. 3,85
  3. -9,41
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,58
  3. -7,92
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 12,20
  3. -6,44
  1. IZFAS IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS
  2. 2,13
  3. -5,33

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. -1,11
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,92
  3. -0,76
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. -1,22

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. -1,11
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. -1,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,25
  3. -1,26

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.