Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,46
 • Değişim :2,07 %
 • Hacim TL :5.579.220
 • Hacim Adet :2.292.305
* SG: 28.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
 • XINSA,XSIST,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : ANELE | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 887.349.256
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 887.349.256
 • NAKİT DEĞERLER 887.349.256
 • 1.1 Kasa 26.985.386
 • A. Hazır Değerler 26.985.386
 • Kasa 26.985.386
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 323.936.894
 • Acenteler 323.936.894
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 323.936.894
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 42.150.175
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 42.150.175
 • İkrazlar 42.150.175
 • 6.1 Kısa Vadeli 249.548.720
 • E. Stoklar 249.548.720
 • İŞTİRAKLER 249.548.720
 • 6. Diğer Stoklar 71.450.511
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 71.450.511
 • Menkuller 71.450.511
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 887.349.256
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 887.349.256
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 887.349.256
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 278.634.055
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 278.634.055
 • II. DURAN VARLIKLAR 278.634.055
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 83.789
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 83.789
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 83.789
 • 15.2 Menkul Değerlerin 46.296
 • C. Finansal Duran Varlıklar 46.296
 • Reasürörler Payı (-) 46.296
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 11.253.766
 • 15.3 Diğer 11.253.766
 • Muallak Hasar Karşılığı 11.253.766
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 196.839.464
 • Hayat Matematik Karşılığı 196.839.464
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 196.839.464
 • AKTİF TOPLAMI 39.939.154
 • D. Maddi Duran Varlıklar 39.939.154
 • Reasürörler Payı (-) 39.939.154
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 439.201
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 439.201
 • Ödenmiş Sermaye 439.201
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29.642.080
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 29.642.080
 • Kanuni Yedek Akçeler 29.642.080
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 125.419
 • F. Diğer Duran Varlıklar 125.419
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 125.419
 • A K T İ F T O P L A M I 1.165.983.311
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.165.983.311
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.165.983.311
 • 4.1 Bonolar 629.903.938
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 629.903.938
 • Maliyet Artış Fonu 629.903.938
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 123.916.736
 • A. Finansal Borçlar 123.916.736
 • Özel Fonlar 123.916.736
 • B. Ticari Borçlar 227.601.358
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 227.601.358
 • P A S İ F T O P L A M I 227.601.358
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.882.929
 • 2. Borç Senetleri 3.882.929
 • Alınan Primler 3.882.929
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.903.569
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.903.569
 • XII. KARŞILIKLAR 1.903.569
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.464.243
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 8.464.243
 • Diğer Teknik Karşılıklar 8.464.243
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 194.412.021
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 194.412.021
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 194.412.021
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 629.903.938
 • 8. Borç Reeskontu (-) 629.903.938
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 629.903.938
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 141.063.676
 • Diğer Gelirler 141.063.676
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 141.063.676
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 104.814.948
 • A. Finansal Borçlar 104.814.948
 • TEKNİK GİDERLER (-) 104.814.948
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.660.035
 • B. Ticari Borçlar 1.660.035
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.660.035
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.136.986
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.136.986
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.136.986
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 14.091.245
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.091.245
 • GENEL GİDERLER (-) 14.091.245
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 19.360.462
 • PASİF TOPLAMI 19.360.462
 • Personel Giderleri (-) 19.360.462
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 395.015.697
 • Faiz Gelirleri 395.015.697
 • III. ÖZ SERMAYE 395.015.697
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 345.792.240
 • A. Sermaye 345.792.240
 • Kar Payı Gelirleri 345.792.240
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 110.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 110.000.000
 • Satış Karları 110.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -82.281.878
 • 5. Maliyet Artış Fonu -82.281.878
 • Diğer Giderler (-) -82.281.878
 • F. Net Dönem Karı 82.281.878
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 82.281.878
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 82.281.878
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.392.071
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.392.071
 • 2. ........... Yılı Zararı 49.223.457
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 49.223.457
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.165.983.311
 • P A S İ F T O P L A M I 1.165.983.311
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 204.674.296
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 204.674.296
 • 1. Satıştan İadeler (-) -188.845.195
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -188.845.195
 • 2. Satış İskontoları (-) 15.829.101
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 15.829.101
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.829.101
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 15.829.101
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.385.542
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.385.542
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -8.385.542
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -8.385.542
 • 4.1.3 Diğer 7.443.559
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 7.443.559
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 13.545.651
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 13.545.651
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.991.346
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.991.346
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 17.536.997
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 17.536.997
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 17.536.997
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 17.536.997
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -801.512
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 18.338.509
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. 20,00
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,39
  3. 17,80
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 177,00
  3. 14,19

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,65
  3. -17,72
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,26
  3. -8,78
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,17
  3. -5,37

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,30
  3. 2,36
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,55
  3. 7,84
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. -3,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,66
  3. -1,37
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,05
  3. -0,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,58
  3. -0,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.