Alarko Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,69
 • Değişim :-1,04 %
 • Hacim TL :10.195.859
 • Hacim Adet :1.796.413
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Alarko Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ALARK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.200.881.063
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.200.881.063
 • NAKİT DEĞERLER 1.200.881.063
 • 1.1 Kasa 396.404.112
 • A. Hazır Değerler 396.404.112
 • Kasa 396.404.112
 • B. Menkul Kıymetler 388.251.614
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 388.251.614
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 388.251.614
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 6.984
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 6.984
 • Sigortalılar 6.984
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 54.322.571
 • Acenteler 54.322.571
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 54.322.571
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 63.843.731
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 63.843.731
 • İkrazlar 63.843.731
 • 6.1 Kısa Vadeli 134.883.169
 • E. Stoklar 134.883.169
 • İŞTİRAKLER 134.883.169
 • 6. Diğer Stoklar 75.916.830
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 75.916.830
 • Menkuller 75.916.830
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.118.687.633
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.118.687.633
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.118.687.633
 • 8.1.3 Diğer 82.193.430
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 82.193.430
 • Gayrimenkuller 82.193.430
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.167.893.028
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.167.893.028
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.167.893.028
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.562.670
 • Devam Eden Yatırımlar 1.562.670
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.562.670
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 543.432
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 543.432
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 543.432
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.158.590
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.158.590
 • Reasürörler Payı (-) 1.158.590
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 436.051.441
 • 15.3 Diğer 436.051.441
 • Muallak Hasar Karşılığı 436.051.441
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 26.382.099
 • Hayat Matematik Karşılığı 26.382.099
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 26.382.099
 • AKTİF TOPLAMI 514.863.434
 • D. Maddi Duran Varlıklar 514.863.434
 • Reasürörler Payı (-) 514.863.434
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 28.227.529
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.227.529
 • Ödenmiş Sermaye 28.227.529
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.043.473
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.043.473
 • Nominal Sermaye 12.043.473
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 138.114.273
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 138.114.273
 • Kanuni Yedek Akçeler 138.114.273
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 20.989.560
 • F. Diğer Duran Varlıklar 20.989.560
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 20.989.560
 • A K T İ F T O P L A M I 2.368.774.091
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.368.774.091
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.368.774.091
 • 4.1 Bonolar 480.826.663
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 480.826.663
 • Maliyet Artış Fonu 480.826.663
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 237.023.118
 • A. Finansal Borçlar 237.023.118
 • Özel Fonlar 237.023.118
 • B. Ticari Borçlar 73.003.600
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 73.003.600
 • P A S İ F T O P L A M I 73.003.600
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.186.310
 • 2. Borç Senetleri 9.186.310
 • Alınan Primler 9.186.310
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.857.608
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.857.608
 • XII. KARŞILIKLAR 3.857.608
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 121.917.630
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 121.917.630
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 121.917.630
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 480.826.663
 • 8. Borç Reeskontu (-) 480.826.663
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 480.826.663
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 516.869.486
 • Diğer Gelirler 516.869.486
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 516.869.486
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 161.408.251
 • A. Finansal Borçlar 161.408.251
 • TEKNİK GİDERLER (-) 161.408.251
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 37.037.460
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 37.037.460
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 37.037.460
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 15.403.765
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.403.765
 • GENEL GİDERLER (-) 15.403.765
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 172.792.310
 • PASİF TOPLAMI 172.792.310
 • Personel Giderleri (-) 172.792.310
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 100.889.284
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 100.889.284
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 100.889.284
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.371.077.942
 • Faiz Gelirleri 1.371.077.942
 • III. ÖZ SERMAYE 1.371.077.942
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.157.457.095
 • A. Sermaye 1.157.457.095
 • Kar Payı Gelirleri 1.157.457.095
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 223.467.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 223.467.000
 • Satış Karları 223.467.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -787.396
 • C. Emisyon Primi -787.396
 • Kira Gelirleri -787.396
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -50.327.429
 • 5. Maliyet Artış Fonu -50.327.429
 • Diğer Giderler (-) -50.327.429
 • F. Net Dönem Karı 50.327.429
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 50.327.429
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 50.327.429
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.736.593
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.736.593
 • 2. ........... Yılı Zararı 213.620.847
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 213.620.847
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.368.774.091
 • P A S İ F T O P L A M I 2.368.774.091
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 140.559.055
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 140.559.055
 • 1. Satıştan İadeler (-) -117.245.418
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -117.245.418
 • 2. Satış İskontoları (-) 23.313.637
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 23.313.637
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 23.313.637
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 23.313.637
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.055.089
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.055.089
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -18.925.826
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -18.925.826
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -20.980.915
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -20.980.915
 • 4.1.3 Diğer 2.332.722
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.332.722
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 29.743.134
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 29.743.134
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.078.160
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.078.160
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.