Alarko Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,62
 • Değişim :0,43 %
 • Hacim TL :2.846.827
 • Hacim Adet :616.484
* SG: 28.02.2017 - 10:49 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Alarko Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ALARK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.051.667.159
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.051.667.159
 • NAKİT DEĞERLER 1.051.667.159
 • 1.1 Kasa 374.074.527
 • A. Hazır Değerler 374.074.527
 • Kasa 374.074.527
 • B. Menkul Kıymetler 310.877.741
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 310.877.741
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 310.877.741
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 543
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 543
 • Sigortalılar 543
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 34.174.023
 • Acenteler 34.174.023
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 34.174.023
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 32.044.683
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 32.044.683
 • İkrazlar 32.044.683
 • 6.1 Kısa Vadeli 148.359.529
 • E. Stoklar 148.359.529
 • İŞTİRAKLER 148.359.529
 • 6. Diğer Stoklar 61.266.711
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 61.266.711
 • Menkuller 61.266.711
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 985.434.582
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 985.434.582
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 985.434.582
 • 8.1.3 Diğer 66.232.577
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 66.232.577
 • Gayrimenkuller 66.232.577
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.335.329.614
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.335.329.614
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.335.329.614
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.376.562
 • Devam Eden Yatırımlar 2.376.562
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.376.562
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 19.374.980
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 19.374.980
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 19.374.980
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.145.017
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.145.017
 • Reasürörler Payı (-) 1.145.017
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 594.047.263
 • 15.3 Diğer 594.047.263
 • Muallak Hasar Karşılığı 594.047.263
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 26.502.147
 • Hayat Matematik Karşılığı 26.502.147
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 26.502.147
 • AKTİF TOPLAMI 498.552.810
 • D. Maddi Duran Varlıklar 498.552.810
 • Reasürörler Payı (-) 498.552.810
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 28.381.594
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.381.594
 • Ödenmiş Sermaye 28.381.594
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.043.473
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.043.473
 • Nominal Sermaye 12.043.473
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 146.207.315
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 146.207.315
 • Kanuni Yedek Akçeler 146.207.315
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 18.741.926
 • F. Diğer Duran Varlıklar 18.741.926
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 18.741.926
 • A K T İ F T O P L A M I 2.386.996.773
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.386.996.773
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.386.996.773
 • 4.1 Bonolar 419.318.574
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 419.318.574
 • Maliyet Artış Fonu 419.318.574
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 196.094.790
 • A. Finansal Borçlar 196.094.790
 • Özel Fonlar 196.094.790
 • B. Ticari Borçlar 84.445.730
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 84.445.730
 • P A S İ F T O P L A M I 84.445.730
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.159.186
 • 2. Borç Senetleri 4.159.186
 • Alınan Primler 4.159.186
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.966.843
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.966.843
 • XII. KARŞILIKLAR 3.966.843
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 119.670.060
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 119.670.060
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 119.670.060
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 419.318.574
 • 8. Borç Reeskontu (-) 419.318.574
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 419.318.574
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 612.343.753
 • Diğer Gelirler 612.343.753
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 612.343.753
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 164.239.231
 • A. Finansal Borçlar 164.239.231
 • TEKNİK GİDERLER (-) 164.239.231
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 125.866.671
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 125.866.671
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 125.866.671
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 14.295.811
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.295.811
 • GENEL GİDERLER (-) 14.295.811
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 172.407.175
 • PASİF TOPLAMI 172.407.175
 • Personel Giderleri (-) 172.407.175
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 110.332.676
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 110.332.676
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 110.332.676
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.355.334.446
 • Faiz Gelirleri 1.355.334.446
 • III. ÖZ SERMAYE 1.355.334.446
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.172.966.850
 • A. Sermaye 1.172.966.850
 • Kar Payı Gelirleri 1.172.966.850
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 223.467.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 223.467.000
 • Satış Karları 223.467.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -787.396
 • C. Emisyon Primi -787.396
 • Kira Gelirleri -787.396
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -29.700.948
 • 5. Maliyet Artış Fonu -29.700.948
 • Diğer Giderler (-) -29.700.948
 • F. Net Dönem Karı 29.700.948
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.700.948
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.700.948
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.736.593
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.736.593
 • 2. ........... Yılı Zararı 182.367.596
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 182.367.596
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.386.996.773
 • P A S İ F T O P L A M I 2.386.996.773
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 405.756.924
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 405.756.924
 • 1. Satıştan İadeler (-) -376.893.713
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -376.893.713
 • 2. Satış İskontoları (-) 28.863.211
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 28.863.211
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 28.863.211
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 28.863.211
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.695.174
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.695.174
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -60.004.760
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -60.004.760
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -65.699.934
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -65.699.934
 • 4.1.3 Diğer -36.836.723
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -36.836.723
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 187.982.991
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 187.982.991
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.107.783
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.107.783
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 180.875.208
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 180.875.208
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 180.875.208
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 180.875.208
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 12.213.183
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 168.662.025
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING
  2. 2,25
  3. 7,66
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,14
  3. 7,00
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,24
  3. 6,58
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,21
  3. 5,00
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,65
  3. 4,84

Azalan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,41
  3. -6,82
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 30,22
  3. -3,70
  1. BRMEN BIRLIK MENSUCAT A.S.
  2. 1,10
  3. -3,51
  1. USAK USAK SERAMIK
  2. 1,74
  3. -3,33
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,91
  3. -3,32

TL

  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 6,01
  3. 4,34
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,60
  3. -0,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,55
  3. 0,18
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,13
  3. 0,00
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,14
  3. 7,00

LOT

  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 6,01
  3. 4,34
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,60
  3. -0,46
  1. ASELS ASELSAN
  2. 14,98
  3. 2,74
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,55
  3. 0,18
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,23
  3. 0,18

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.