Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 13,33
 • Değişim :-0,22 %
 • Hacim TL :5.464.126
 • Hacim Adet :408.940
* SG: 28.06.2017 - 12:48 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
 • XKMYA,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AKSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.507.095.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.507.095.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.507.095.000
 • 1.1 Kasa 614.037.000
 • A. Hazır Değerler 614.037.000
 • Kasa 614.037.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 498.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 498.000
 • Sigortalılar 498.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 590.263.000
 • Acenteler 590.263.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 590.263.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.395.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.395.000
 • İkrazlar 1.395.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 190.976.000
 • E. Stoklar 190.976.000
 • İŞTİRAKLER 190.976.000
 • 6. Diğer Stoklar 109.926.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 109.926.000
 • Menkuller 109.926.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.507.095.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.507.095.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.507.095.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.336.144.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.336.144.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.336.144.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 107.977.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 107.977.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 107.977.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 207.954.000
 • 15.3 Diğer 207.954.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 207.954.000
 • 16.1 Defter Değeri 2.017.000
 • 3. İştirakler 2.017.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.017.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 46.839.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 46.839.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 46.839.000
 • AKTİF TOPLAMI 834.815.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 834.815.000
 • Reasürörler Payı (-) 834.815.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 77.389.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.389.000
 • Ödenmiş Sermaye 77.389.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 59.153.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 59.153.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 59.153.000
 • A K T İ F T O P L A M I 2.843.239.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.843.239.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.843.239.000
 • 4.1 Bonolar 1.239.561.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.239.561.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.239.561.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 631.932.000
 • A. Finansal Borçlar 631.932.000
 • Özel Fonlar 631.932.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 50.000
 • Net Dönem Karı 50.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 50.000
 • B. Ticari Borçlar 561.563.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 561.563.000
 • P A S İ F T O P L A M I 561.563.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 478.000
 • 2. Borç Senetleri 478.000
 • Alınan Primler 478.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 19.581.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 19.581.000
 • XII. KARŞILIKLAR 19.581.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.030.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 4.030.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 4.030.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.883.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.883.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.883.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.239.561.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.239.561.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.239.561.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 275.453.000
 • Diğer Gelirler 275.453.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 275.453.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 242.606.000
 • A. Finansal Borçlar 242.606.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 242.606.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 547.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 547.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 547.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 19.995.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 19.995.000
 • GENEL GİDERLER (-) 19.995.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 12.305.000
 • PASİF TOPLAMI 12.305.000
 • Personel Giderleri (-) 12.305.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.328.225.000
 • Faiz Gelirleri 1.328.225.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.328.225.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.328.225.000
 • A. Sermaye 1.328.225.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.328.225.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 185.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 185.000.000
 • Satış Karları 185.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 195.175.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 195.175.000
 • MALİ GİDERLER (-) 195.175.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -163.273.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -163.273.000
 • Diğer Giderler (-) -163.273.000
 • F. Net Dönem Karı 163.273.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 163.273.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 163.273.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 122.685.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 122.685.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.843.239.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.843.239.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 625.877.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 625.877.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -478.061.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -478.061.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 147.816.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 147.816.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 147.816.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 147.816.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -17.978.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -17.978.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.942.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -14.942.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.328.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.328.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -34.248.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -34.248.000
 • 4.1.3 Diğer 113.568.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 113.568.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 91.549.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 91.549.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -21.155.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -21.155.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 70.394.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 70.394.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 70.394.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 70.394.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 70.394.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71
  1. VERTU VERUSATURK GSYO A.S.
  2. 2,86
  3. 10,00
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,57
  3. 9,59
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,29
  3. 7,52
  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 4,23
  3. 6,02

Azalan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 3,51
  3. -10,23
  1. SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS
  2. 8,18
  3. -7,57
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,51
  3. -5,97
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,34
  3. -2,86

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,40
  3. 1,45
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,78
  3. 0,72
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 6,70
  3. 3,24
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.