Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,43
 • Değişim :-0,19 %
 • Hacim TL :1.260.554
 • Hacim Adet :120.719
* SG: 27.02.2017 - 14:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
 • XKMYA,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AKSA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.156.408.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.156.408.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.156.408.000
 • 1.1 Kasa 335.047.000
 • A. Hazır Değerler 335.047.000
 • Kasa 335.047.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.200.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.200.000
 • Sigortalılar 4.200.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 550.002.000
 • Acenteler 550.002.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 550.002.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 517.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 517.000
 • İkrazlar 517.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 191.617.000
 • E. Stoklar 191.617.000
 • İŞTİRAKLER 191.617.000
 • 6. Diğer Stoklar 75.025.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 75.025.000
 • Menkuller 75.025.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.156.408.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.156.408.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.156.408.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.174.391.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.174.391.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.174.391.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 89.705.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 89.705.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 89.705.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 205.159.000
 • 15.3 Diğer 205.159.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 205.159.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 47.471.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 47.471.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 47.471.000
 • AKTİF TOPLAMI 732.209.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 732.209.000
 • Reasürörler Payı (-) 732.209.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 79.465.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.465.000
 • Ödenmiş Sermaye 79.465.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 20.382.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 20.382.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 20.382.000
 • A K T İ F T O P L A M I 2.330.799.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.330.799.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.330.799.000
 • 4.1 Bonolar 898.634.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 898.634.000
 • Maliyet Artış Fonu 898.634.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 502.464.000
 • A. Finansal Borçlar 502.464.000
 • Özel Fonlar 502.464.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 78.000
 • Net Dönem Karı 78.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 78.000
 • B. Ticari Borçlar 363.628.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 363.628.000
 • P A S İ F T O P L A M I 363.628.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 563.000
 • 2. Borç Senetleri 563.000
 • Alınan Primler 563.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.000.000
 • XII. KARŞILIKLAR 15.000.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7.426.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 7.426.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 7.426.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.461.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.461.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.461.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 898.634.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 898.634.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 898.634.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 206.311.000
 • Diğer Gelirler 206.311.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 206.311.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 167.533.000
 • A. Finansal Borçlar 167.533.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 167.533.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 82.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 82.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 82.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 7.303.000
 • B. Ticari Borçlar 7.303.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 7.303.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 22.959.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 22.959.000
 • GENEL GİDERLER (-) 22.959.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 8.434.000
 • PASİF TOPLAMI 8.434.000
 • Personel Giderleri (-) 8.434.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.225.854.000
 • Faiz Gelirleri 1.225.854.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.225.854.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.225.825.000
 • A. Sermaye 1.225.825.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.225.825.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 185.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 185.000.000
 • Satış Karları 185.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 195.175.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 195.175.000
 • MALİ GİDERLER (-) 195.175.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -123.864.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -123.864.000
 • Diğer Giderler (-) -123.864.000
 • F. Net Dönem Karı 123.864.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 123.864.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 123.864.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 122.685.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 122.685.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.330.799.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.330.799.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.420.361.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.420.361.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.098.431.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.098.431.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 321.930.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 321.930.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 321.930.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 321.930.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -38.826.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -38.826.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -40.687.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -40.687.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -4.155.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -4.155.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -83.668.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -83.668.000
 • 4.1.3 Diğer 238.262.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 238.262.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 182.788.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 182.788.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -46.472.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -46.472.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 136.316.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 136.316.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 136.316.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 136.316.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -19.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 136.335.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRONT KRON TELEKOM HIZ A.S.
  2. 8,27
  3. 13,44
  1. YAZIC YAZICILAR HOLDING AS
  2. 16,48
  3. 12,95
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
  2. 19,82
  3. 8,19
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 1,10
  3. 6,80
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 5,00
  3. 6,38

Azalan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,16
  3. -11,11
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,31
  3. -8,28
  1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC
  2. 2,00
  3. -7,83
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,85
  3. -7,04
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,76
  3. -6,17

TL

  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,76
  3. -6,17
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,71
  3. 0,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,61
  3. -0,71
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,18
  3. 0,85
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 0,77
  3. -6,10

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,71
  3. 0,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,61
  3. -0,71
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,33
  3. -0,18
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,37
  3. 0,31
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,74
  3. -1,71

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.