Aksigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,23
 • Değişim :-2,12 %
 • Hacim TL :357.694
 • Hacim Adet :109.840
* SG: 23.06.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKGRT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 956.484.632
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 956.484.632
 • NAKİT DEĞERLER 956.484.632
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 696.665.352
 • 2. Bankalar 696.665.352
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 696.665.352
 • 1. Hisse Senetleri 540.533.446
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 540.533.446
 • ALACAKLAR 540.533.446
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 538.003.261
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 538.003.261
 • Sigortalılar 538.003.261
 • 1. Alıcılar 2.530.185
 • Acenteler 2.530.185
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.530.185
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 484.596.486
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 484.596.486
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 484.596.486
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 484.699.035
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 484.699.035
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 484.699.035
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -8.911.331
 • IV. PARA PİYASALARI -8.911.331
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -8.911.331
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.954
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 30.954
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 30.954
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 91.554.572
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 91.554.572
 • VI. KREDİLER 91.554.572
 • 6.1 Kısa Vadeli -82.776.744
 • E. Stoklar -82.776.744
 • İŞTİRAKLER -82.776.744
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 14.814.993
 • Devam Eden Yatırımlar 14.814.993
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 14.814.993
 • 1. Alıcılar 178.811.294
 • 9.1 Mali İştirakler 178.811.294
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 178.811.294
 • 2. Alacak Senetleri 13.581.687
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 13.581.687
 • A K T İ F T O P L A M I 13.581.687
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.188.822.538
 • BORÇLAR 2.188.822.538
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.188.822.538
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 30.116.653
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.116.653
 • Diğer Borçlar 30.116.653
 • 16.1 Defter Değeri -30.116.653
 • 3. İştirakler -30.116.653
 • Reasürörler Payı (-) -30.116.653
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 27.171.561
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 27.171.561
 • Deprem Hasar Karşılığı 27.171.561
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 80.126
 • Hayat Matematik Karşılığı 80.126
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 80.126
 • 17.2 Diğer 1.598.569
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.598.569
 • Reasürörler Payı (-) 1.598.569
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 22.100.742
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 22.100.742
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 22.100.742
 • 1. Arazi ve Arsalar 20.331.354
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.331.354
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 20.331.354
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 351.395
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 351.395
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 351.395
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -17.290.625
 • 3. Binalar -17.290.625
 • Reasürörler Payı (-) -17.290.625
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 39.842.865
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 39.842.865
 • B-Serbest Karşılıklar 39.842.865
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 70.998.800
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 70.998.800
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 70.998.800
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -33.028.294
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -33.028.294
 • Ödenmiş Sermaye -33.028.294
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.872.359
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.872.359
 • Nominal Sermaye 1.872.359
 • 2. Haklar 578
 • III. ALINAN KREDİLER 578
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 578
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.173.542
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 18.173.542
 • Kanuni Yedek Akçeler 18.173.542
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 85.193.748
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 85.193.748
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 85.193.748
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 2.274.016.286
 • 5. Verilen Avanslar 2.274.016.286
 • İhtiyari Yedek Akçeler 2.274.016.286
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 77.257.178
 • F. Diğer Duran Varlıklar 77.257.178
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 77.257.178
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 77.257.178
 • Net Dönem Karı 77.257.178
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 77.257.178
 • B. Ticari Borçlar 313.643.130
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 313.643.130
 • P A S İ F T O P L A M I 313.643.130
 • 1. Satıcılar 313.643.130
 • TEKNİK GELİRLER 313.643.130
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 313.643.130
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.682
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 2.682
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 2.682
 • 11.4 Diğer 1.143
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.143
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.143
 • 12.3 Vergi Karşılığı 25.677
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 25.677
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 25.677
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 31.923.795
 • 8. Borç Reeskontu (-) 31.923.795
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 31.923.795
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.226.835.875
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.226.835.875
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.226.835.875
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 607.837.086
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 607.837.086
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 607.837.086
 • 1. Vergi Karşılıkları 79.832
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 79.832
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 79.832
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 618.908.195
 • Diğer Gelirler 618.908.195
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 618.908.195
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10.762
 • A. Finansal Borçlar 10.762
 • TEKNİK GİDERLER (-) 10.762
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 14.614.871
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 14.614.871
 • Ödenen Tazminatlar (-) 14.614.871
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 12.537.861
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 12.537.861
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 12.537.861
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.072.033
 • B. Ticari Borçlar 2.072.033
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.072.033
 • 15.3 Kâr Yedekleri 4.977
 • 2. Borç Senetleri 4.977
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 4.977
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 30.904.082
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 30.904.082
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 30.904.082
 • 1. Ortaklara Borçlar 76.806.208
 • 15.4 Kâr veya Zarar 76.806.208
 • Diğer Giderler (-) 76.806.208
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 235
 • 2. İştiraklere Borçlar 235
 • TEKNİK KAR/ZARAR 235
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.772.012.194
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.772.012.194
 • GENEL GİDERLER (-) 1.772.012.194
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 64.682.171
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 64.682.171
 • Karşılıklar (-) 64.682.171
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.532.967
 • Faiz Gelirleri 1.532.967
 • III. ÖZ SERMAYE 1.532.967
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 63.149.204
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 63.149.204
 • Kambiyo Karları 63.149.204
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 6.424.748
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 6.424.748
 • Diğer Gelirler 6.424.748
 • 1. Yasal Yedekler 71.106.919
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 71.106.919
 • Satış Zararları (-) 71.106.919
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 306.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 306.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 306.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 306.000.000
 • 3. Özel Yedekler 306.000.000
 • Karşılıklar (-) 306.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.377.201
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.377.201
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.377.201
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 95.377.201
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 95.377.201
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.695.540
 • P A S İ F T O P L A M I 9.695.540
 • 1. Yurtiçi Satışlar 62
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 62
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.666
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.666
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 15.541.278
 • 3. Diğer Satışlar 15.541.278
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -5.872.466
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -5.872.466
 • 2. Satış İskontoları (-) 13.151
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 13.151
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -4.714.112
 • 3. Diğer İndirimler (-) -4.714.112
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 24.525.393
 • C. Net Satışlar 24.525.393
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 430.897.173
 • D. Satışların Maliyeti (-) 430.897.173
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.274.016.286
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.274.016.286
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 338.335.382
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 338.335.382
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 296.747.911
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 296.747.911
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 293.278.790
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 293.278.790
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.548.953
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.548.953
 • 4.1.3 Diğer -79.832
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -79.832
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 37.072.470
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 37.072.470
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 931.854
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 931.854
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -294.671.312
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -294.671.312
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -196.496.947
 • 4.2.3 Diğer -196.496.947
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -168.253.374
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -168.253.374
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -28.243.573
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -28.243.573
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -7.299
 • H. Finansman Giderleri (-) -7.299
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.443.288
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -3.443.288
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -82.846.458
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -82.846.458
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 43.664.070
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 43.664.070
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 35.932
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 35.932
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 15
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 15
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 34.432
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 34.432
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -64.031
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -64.031
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -57.651
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -57.651
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -53.688
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -53.688
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.963
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -638
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) -638
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,05
  3. 19,88
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 2,00
  3. 8,70
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 2,14
  3. 8,08
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 20,18
  3. 7,91
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,29
  3. 7,41

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,17
  3. -11,09
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. NTHOL NET HOLDING
  2. 2,83
  3. -4,07

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,25
  3. 4,65

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. -0,92
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,03
  3. 0,22

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.