Aksigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,64
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.891.055
 • Hacim Adet :1.103.082
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKGRT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 481.198.544
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 481.198.544
 • NAKİT DEĞERLER 481.198.544
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 270.379.281
 • 2. Bankalar 270.379.281
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 270.379.281
 • 1. Hisse Senetleri 866.438.586
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 866.438.586
 • ALACAKLAR 866.438.586
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 863.908.401
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 863.908.401
 • Sigortalılar 863.908.401
 • 1. Alıcılar 2.530.185
 • Acenteler 2.530.185
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.530.185
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 441.331.531
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 441.331.531
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 441.331.531
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 440.123.021
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 440.123.021
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 440.123.021
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -6.796.115
 • IV. PARA PİYASALARI -6.796.115
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -6.796.115
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.954
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 30.954
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 30.954
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 87.090.411
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 87.090.411
 • VI. KREDİLER 87.090.411
 • 6.1 Kısa Vadeli -79.116.740
 • E. Stoklar -79.116.740
 • İŞTİRAKLER -79.116.740
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 102.137
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 102.137
 • İştirakler 102.137
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 102.137
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 102.137
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 102.137
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.229.918
 • Devam Eden Yatırımlar 8.229.918
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.229.918
 • 1. Alıcılar 151.665.564
 • 9.1 Mali İştirakler 151.665.564
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 151.665.564
 • 2. Alacak Senetleri 11.962.076
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 11.962.076
 • A K T İ F T O P L A M I 11.962.076
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.960.928.356
 • BORÇLAR 1.960.928.356
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.960.928.356
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 30.116.653
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.116.653
 • Diğer Borçlar 30.116.653
 • 16.1 Defter Değeri -30.116.653
 • 3. İştirakler -30.116.653
 • Reasürörler Payı (-) -30.116.653
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 28.081.958
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 28.081.958
 • Deprem Hasar Karşılığı 28.081.958
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 80.126
 • Hayat Matematik Karşılığı 80.126
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 80.126
 • 17.2 Diğer 1.598.569
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.598.569
 • Reasürörler Payı (-) 1.598.569
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 21.816.976
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 21.816.976
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 21.816.976
 • 1. Arazi ve Arsalar 20.331.354
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.331.354
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 20.331.354
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 351.395
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 351.395
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 351.395
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -16.096.462
 • 3. Binalar -16.096.462
 • Reasürörler Payı (-) -16.096.462
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 41.176.250
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 41.176.250
 • B-Serbest Karşılıklar 41.176.250
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 69.825.964
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 69.825.964
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 69.825.964
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -30.227.061
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -30.227.061
 • Ödenmiş Sermaye -30.227.061
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.577.347
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.577.347
 • Nominal Sermaye 1.577.347
 • 2. Haklar 207.203
 • III. ALINAN KREDİLER 207.203
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 207.203
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 25.632.235
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 25.632.235
 • Kanuni Yedek Akçeler 25.632.235
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 95.097.646
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 95.097.646
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 95.097.646
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 2.056.026.002
 • 5. Verilen Avanslar 2.056.026.002
 • İhtiyari Yedek Akçeler 2.056.026.002
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 30.031.438
 • F. Diğer Duran Varlıklar 30.031.438
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 30.031.438
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 30.031.438
 • Net Dönem Karı 30.031.438
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 30.031.438
 • B. Ticari Borçlar 202.020.282
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 202.020.282
 • P A S İ F T O P L A M I 202.020.282
 • 1. Satıcılar 202.020.282
 • TEKNİK GELİRLER 202.020.282
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 202.020.282
 • 1. Ortaklara Borçlar 103.375
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 103.375
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 103.375
 • 11.4 Diğer 1.143
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.143
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.143
 • 12.3 Vergi Karşılığı 102.232
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 102.232
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 102.232
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 44.423.842
 • 8. Borç Reeskontu (-) 44.423.842
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 44.423.842
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.200.339.440
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.200.339.440
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.200.339.440
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 609.668.379
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 609.668.379
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 609.668.379
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 590.667.604
 • Diğer Gelirler 590.667.604
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 590.667.604
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.457
 • A. Finansal Borçlar 3.457
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.457
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 17.877.553
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 17.877.553
 • Ödenen Tazminatlar (-) 17.877.553
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 16.343.481
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 16.343.481
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 16.343.481
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.529.095
 • B. Ticari Borçlar 1.529.095
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.529.095
 • 15.3 Kâr Yedekleri 4.977
 • 2. Borç Senetleri 4.977
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 4.977
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 36.839.062
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 36.839.062
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 36.839.062
 • 1. Ortaklara Borçlar 53.979.313
 • 15.4 Kâr veya Zarar 53.979.313
 • Diğer Giderler (-) 53.979.313
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 235
 • 2. İştiraklere Borçlar 235
 • TEKNİK KAR/ZARAR 235
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.585.614.540
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.585.614.540
 • GENEL GİDERLER (-) 1.585.614.540
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 61.232.504
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 61.232.504
 • Karşılıklar (-) 61.232.504
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.526.588
 • Faiz Gelirleri 1.526.588
 • III. ÖZ SERMAYE 1.526.588
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 59.705.916
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 59.705.916
 • Kambiyo Karları 59.705.916
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 6.335.367
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 6.335.367
 • Diğer Gelirler 6.335.367
 • 1. Yasal Yedekler 67.567.871
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 67.567.871
 • Satış Zararları (-) 67.567.871
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 306.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 306.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 306.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 306.000.000
 • 3. Özel Yedekler 306.000.000
 • Karşılıklar (-) 306.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.377.201
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.377.201
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.377.201
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 95.377.201
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 95.377.201
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 89.231.523
 • P A S İ F T O P L A M I 89.231.523
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 83.064.172
 • A. Brüt Satışlar 83.064.172
 • 1. Yurtiçi Satışlar 62
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 62
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.666
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.666
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 13.343.668
 • 3. Diğer Satışlar 13.343.668
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -7.203.045
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -7.203.045
 • 2. Satış İskontoları (-) 13.151
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 13.151
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -135.945.560
 • 3. Diğer İndirimler (-) -135.945.560
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 48.167.276
 • C. Net Satışlar 48.167.276
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 402.843.591
 • D. Satışların Maliyeti (-) 402.843.591
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.216.166.108
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.216.166.108
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.078.668.207
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.078.668.207
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 1.166.586.770
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 1.166.586.770
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 114.366.772
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 114.366.772
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 3.376.718
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 3.376.718
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.096.010.542
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.096.010.542
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -725.941.866
 • 4.2.3 Diğer -725.941.866
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -67.730.210
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -67.730.210
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.196.543
 • H. Finansman Giderleri (-) 1.196.543
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -11.094.203
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -11.094.203
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -307.052.324
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -307.052.324
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 120.155.566
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 120.155.566
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 157.641
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 157.641
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 7.621
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 7.621
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 748
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 748
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 141
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 141
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 15.002
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 15.002
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.521.779
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.521.779
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.201.957
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.201.957
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -1.077.124
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -1.077.124
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.279.081
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler 383.696
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -63.874
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.