Aksigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,16
 • Değişim :0,32 %
 • Hacim TL :1.514.104
 • Hacim Adet :481.401
* SG: 22.11.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKGRT | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.060.706.105
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.060.706.105
 • NAKİT DEĞERLER 1.060.706.105
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 865.680.545
 • 2. Bankalar 865.680.545
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 865.680.545
 • 1. Hisse Senetleri 495.729.352
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 495.729.352
 • ALACAKLAR 495.729.352
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 493.199.167
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 493.199.167
 • Sigortalılar 493.199.167
 • 1. Alıcılar 2.530.185
 • Acenteler 2.530.185
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.530.185
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 467.820.177
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 467.820.177
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 467.820.177
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 468.778.222
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 468.778.222
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 468.778.222
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -11.719.065
 • IV. PARA PİYASALARI -11.719.065
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -11.719.065
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.954
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 30.954
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 30.954
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 95.983.428
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 95.983.428
 • VI. KREDİLER 95.983.428
 • 6.1 Kısa Vadeli -85.253.362
 • E. Stoklar -85.253.362
 • İŞTİRAKLER -85.253.362
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 308.583
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 308.583
 • İştirakler 308.583
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 308.583
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 308.583
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 308.583
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 16.872.526
 • Devam Eden Yatırımlar 16.872.526
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 16.872.526
 • 1. Alıcılar 177.341.394
 • 9.1 Mali İştirakler 177.341.394
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 177.341.394
 • 2. Alacak Senetleri 3.723.615
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.723.615
 • A K T İ F T O P L A M I 3.723.615
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.222.501.752
 • BORÇLAR 2.222.501.752
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.222.501.752
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 30.116.653
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.116.653
 • Diğer Borçlar 30.116.653
 • 16.1 Defter Değeri -30.116.653
 • 3. İştirakler -30.116.653
 • Reasürörler Payı (-) -30.116.653
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 26.046.208
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 26.046.208
 • Deprem Hasar Karşılığı 26.046.208
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 80.126
 • Hayat Matematik Karşılığı 80.126
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 80.126
 • 17.2 Diğer 1.598.569
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.598.569
 • Reasürörler Payı (-) 1.598.569
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 22.166.499
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 22.166.499
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 22.166.499
 • 1. Arazi ve Arsalar 20.346.930
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.346.930
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 20.346.930
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 351.395
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 351.395
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 351.395
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -18.497.311
 • 3. Binalar -18.497.311
 • Reasürörler Payı (-) -18.497.311
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 43.027.513
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 43.027.513
 • B-Serbest Karşılıklar 43.027.513
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 77.178.540
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 77.178.540
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 77.178.540
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -36.141.078
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -36.141.078
 • Ödenmiş Sermaye -36.141.078
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.990.051
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.990.051
 • Nominal Sermaye 1.990.051
 • 2. Haklar 6.345.021
 • III. ALINAN KREDİLER 6.345.021
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 6.345.021
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.872.572
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 9.872.572
 • Kanuni Yedek Akçeler 9.872.572
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 85.291.314
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 85.291.314
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 85.291.314
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 2.307.793.066
 • 5. Verilen Avanslar 2.307.793.066
 • İhtiyari Yedek Akçeler 2.307.793.066
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 40.024.798
 • F. Diğer Duran Varlıklar 40.024.798
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 40.024.798
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 40.024.798
 • Net Dönem Karı 40.024.798
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 40.024.798
 • B. Ticari Borçlar 328.175.851
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 328.175.851
 • P A S İ F T O P L A M I 328.175.851
 • 1. Satıcılar 328.175.851
 • TEKNİK GELİRLER 328.175.851
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 328.175.851
 • 1. Ortaklara Borçlar 85.409
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 85.409
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 85.409
 • 11.4 Diğer 1.143
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.143
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.143
 • 12.3 Vergi Karşılığı 84.266
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 84.266
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 84.266
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 32.836.144
 • 8. Borç Reeskontu (-) 32.836.144
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 32.836.144
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.255.031.538
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.255.031.538
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.255.031.538
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 600.366.186
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 600.366.186
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 600.366.186
 • 1. Vergi Karşılıkları 390.279
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 390.279
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 390.279
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 654.262.815
 • Diğer Gelirler 654.262.815
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 654.262.815
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 12.258
 • A. Finansal Borçlar 12.258
 • TEKNİK GİDERLER (-) 12.258
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 14.516.112
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 14.516.112
 • Ödenen Tazminatlar (-) 14.516.112
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.393.744
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.393.744
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.393.744
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.769.006
 • B. Ticari Borçlar 1.769.006
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.769.006
 • 15.3 Kâr Yedekleri 4.977
 • 2. Borç Senetleri 4.977
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 4.977
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.348.385
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.348.385
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.348.385
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 26.710.740
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 26.710.740
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 26.710.740
 • 1. Ortaklara Borçlar 69.863.151
 • 15.4 Kâr veya Zarar 69.863.151
 • Diğer Giderler (-) 69.863.151
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 235
 • 2. İştiraklere Borçlar 235
 • TEKNİK KAR/ZARAR 235
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.767.243.978
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.767.243.978
 • GENEL GİDERLER (-) 1.767.243.978
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 67.584.152
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 67.584.152
 • Karşılıklar (-) 67.584.152
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.557.503
 • Faiz Gelirleri 1.557.503
 • III. ÖZ SERMAYE 1.557.503
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 66.026.649
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 66.026.649
 • Kambiyo Karları 66.026.649
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 5.778.720
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 5.778.720
 • Diğer Gelirler 5.778.720
 • 1. Yasal Yedekler 73.362.872
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 73.362.872
 • Satış Zararları (-) 73.362.872
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 306.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 306.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 306.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 306.000.000
 • 3. Özel Yedekler 306.000.000
 • Karşılıklar (-) 306.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.377.201
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.377.201
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.377.201
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 95.377.201
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 95.377.201
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.754.023
 • P A S İ F T O P L A M I 11.754.023
 • 1. Yurtiçi Satışlar 62
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 62
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.666
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.666
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 12.151.340
 • 3. Diğer Satışlar 12.151.340
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -424.045
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -424.045
 • 2. Satış İskontoları (-) 13.151
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 13.151
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -4.714.112
 • 3. Diğer İndirimler (-) -4.714.112
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 58.755.953
 • C. Net Satışlar 58.755.953
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 467.186.216
 • D. Satışların Maliyeti (-) 467.186.216
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 680.140.175
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 680.140.175
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 597.885.322
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 597.885.322
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 588.973.408
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 588.973.408
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 9.302.193
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 9.302.193
 • 4.1.3 Diğer -390.279
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -390.279
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 76.778.425
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 76.778.425
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 1.660.489
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 1.660.489
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -581.298.125
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -581.298.125
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -383.312.302
 • 4.2.3 Diğer -383.312.302
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -319.496.116
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -319.496.116
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -63.816.186
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -63.816.186
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -8.801
 • H. Finansman Giderleri (-) -8.801
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -6.320.733
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -6.320.733
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -170.164.084
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -170.164.084
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 98.842.050
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 98.842.050
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 71.758
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 71.758
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 25
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 25
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 25
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 25
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 69.258
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 69.258
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -150.622
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -150.622
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -119.707
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -119.707
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -340.682
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -340.682
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 220.975
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MSGYO MISTRAL GMYO
  2. 6,90
  3. 20,00
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 7,06
  3. 19,86
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 6,16
  3. 19,84
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 2,13
  3. 19,66
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,66
  3. 12,81

Azalan

  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,17
  3. -12,03
  1. ALYAG ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
  2. 1,01
  3. -10,62
  1. MGROS MIGROS TICARET A.S.
  2. 24,88
  3. -8,53
  1. ULUUN ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S.
  2. 2,75
  3. -8,03
  1. IZFAS IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS
  2. 5,61
  3. -6,19

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,10
  3. 2,78
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,19
  3. 0,92
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,85
  3. 1,97
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,45
  3. 2,11
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,51
  3. -0,79

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,10
  3. 2,78
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,85
  3. 1,97
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 7,06
  3. 19,86
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,57
  3. 0,74
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,19
  3. 0,92

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.