Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,09
 • Değişim :1,46 %
 • Hacim TL :7.358.244
 • Hacim Adet :3.529.555
* SG: 21.09.2017 - 18:02 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • XGMYO,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKFGY | Kolektif Yatirim ve Yapilandirilmis Urunler Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 29.361.039
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 29.361.039
 • NAKİT DEĞERLER 29.361.039
 • 1.1 Kasa 1.344.063
 • A. Hazır Değerler 1.344.063
 • Kasa 1.344.063
 • B. Menkul Kıymetler 1.581.673
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.581.673
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.581.673
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 17.556.549
 • Acenteler 17.556.549
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 17.556.549
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 27.772
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 27.772
 • İkrazlar 27.772
 • 6. Diğer Stoklar 8.850.982
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.850.982
 • Menkuller 8.850.982
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 29.361.039
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 29.361.039
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 29.361.039
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.474.198.983
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.474.198.983
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.474.198.983
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 21.021.475
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 21.021.475
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 21.021.475
 • 15.2 Menkul Değerlerin 58.463.327
 • C. Finansal Duran Varlıklar 58.463.327
 • Reasürörler Payı (-) 58.463.327
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.351.009.858
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.351.009.858
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.351.009.858
 • AKTİF TOPLAMI 145.703
 • D. Maddi Duran Varlıklar 145.703
 • Reasürörler Payı (-) 145.703
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 48.686
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.686
 • Ödenmiş Sermaye 48.686
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.141.409
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.141.409
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.141.409
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 39.368.525
 • F. Diğer Duran Varlıklar 39.368.525
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 39.368.525
 • A K T İ F T O P L A M I 1.503.560.022
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.503.560.022
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.503.560.022
 • 4.1 Bonolar 121.530.502
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 121.530.502
 • Maliyet Artış Fonu 121.530.502
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 107.014.521
 • A. Finansal Borçlar 107.014.521
 • Özel Fonlar 107.014.521
 • B. Ticari Borçlar 1.838.060
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.838.060
 • P A S İ F T O P L A M I 1.838.060
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.765.942
 • 2. Borç Senetleri 7.765.942
 • Alınan Primler 7.765.942
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 213.077
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 213.077
 • Diğer Teknik Karşılıklar 213.077
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.698.902
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.698.902
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.698.902
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 121.530.502
 • 8. Borç Reeskontu (-) 121.530.502
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 121.530.502
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 878.300.430
 • Diğer Gelirler 878.300.430
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 878.300.430
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 794.288.099
 • A. Finansal Borçlar 794.288.099
 • TEKNİK GİDERLER (-) 794.288.099
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 30.336.050
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 30.336.050
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 30.336.050
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 141.677
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 141.677
 • GENEL GİDERLER (-) 141.677
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 49.731.463
 • PASİF TOPLAMI 49.731.463
 • Personel Giderleri (-) 49.731.463
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.803.141
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.803.141
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.803.141
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 503.729.090
 • Faiz Gelirleri 503.729.090
 • III. ÖZ SERMAYE 503.729.090
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 490.911.073
 • A. Sermaye 490.911.073
 • Kar Payı Gelirleri 490.911.073
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 184.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 184.000.000
 • Satış Karları 184.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 317.344
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 317.344
 • MALİ GİDERLER (-) 317.344
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 33.549.344
 • 5. Maliyet Artış Fonu 33.549.344
 • Diğer Giderler (-) 33.549.344
 • F. Net Dönem Karı -39.154.698
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -39.154.698
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -39.154.698
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.609.501
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.609.501
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.818.017
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.818.017
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.503.560.022
 • P A S İ F T O P L A M I 1.503.560.022
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 28.046.654
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 28.046.654
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.761.460
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.761.460
 • 2. Satış İskontoları (-) 23.285.194
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 23.285.194
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 23.285.194
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 23.285.194
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.929.519
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.929.519
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.929.519
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.929.519
 • 4.1.3 Diğer 20.355.675
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 20.355.675
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -59.348.485
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -59.348.485
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.983.222
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.983.222
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -56.365.263
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -56.365.263
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -56.365.263
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -56.365.263
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.482.239
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -52.883.024
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,02
  3. 19,84
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,14
  3. 19,81
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,43
  3. 19,44
  1. IHGZT IHLAS GAZETECELIK
  2. 1,10
  3. 13,40
  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,94
  3. 11,76

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,57
  3. -18,65
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,72
  3. -10,00
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 3,11
  3. -8,53
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 1,20
  3. -7,69
  1. PSDTC PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S.
  2. 3,76
  3. -7,39

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 5,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,25
  3. -0,75
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,28
  3. -1,72
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,85
  3. 7,56
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,70
  3. -2,17

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,25
  3. -0,75
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,16
  3. -2,68
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,46
  3. -0,80
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,28
  3. -1,72
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,06
  3. -1,47

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.