Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,04
 • Değişim :-1,89 %
 • Hacim TL :17.791.427
 • Hacim Adet :17.010.237
* SG: 23.06.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSIST,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKENR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 352.789.830
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 352.789.830
 • NAKİT DEĞERLER 352.789.830
 • 1.1 Kasa 210.621.806
 • A. Hazır Değerler 210.621.806
 • Kasa 210.621.806
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.180
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.180
 • Sigortalılar 1.180
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 80.764.621
 • Acenteler 80.764.621
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 80.764.621
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.006.501
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.006.501
 • İkrazlar 2.006.501
 • 6.1 Kısa Vadeli 6.749.274
 • E. Stoklar 6.749.274
 • İŞTİRAKLER 6.749.274
 • 6. Diğer Stoklar 35.682.600
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 35.682.600
 • Menkuller 35.682.600
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 335.825.982
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 335.825.982
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 335.825.982
 • 8.1.3 Diğer 16.963.848
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 16.963.848
 • Gayrimenkuller 16.963.848
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.462.397.225
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.462.397.225
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.462.397.225
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.335.962
 • Devam Eden Yatırımlar 10.335.962
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.335.962
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 295.489
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 295.489
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 295.489
 • 15.2 Menkul Değerlerin 100.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 100.000
 • Reasürörler Payı (-) 100.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.021.299.999
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.021.299.999
 • Reasürörler Payı (-) 4.021.299.999
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 112.882.702
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.882.702
 • Ödenmiş Sermaye 112.882.702
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 218.828.792
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 218.828.792
 • Kanuni Yedek Akçeler 218.828.792
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 85.637.677
 • F. Diğer Duran Varlıklar 85.637.677
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 85.637.677
 • A K T İ F T O P L A M I 4.815.187.055
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.815.187.055
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.815.187.055
 • 4.1 Bonolar 463.391.505
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 463.391.505
 • Maliyet Artış Fonu 463.391.505
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 317.658.694
 • A. Finansal Borçlar 317.658.694
 • Özel Fonlar 317.658.694
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 5.712.033
 • Net Dönem Karı 5.712.033
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 5.712.033
 • B. Ticari Borçlar 117.753.257
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 117.753.257
 • P A S İ F T O P L A M I 117.753.257
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.326.341
 • 2. Borç Senetleri 4.326.341
 • Alınan Primler 4.326.341
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 481.707
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 481.707
 • XII. KARŞILIKLAR 481.707
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.501.108
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.501.108
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.501.108
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.872.145
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.872.145
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.872.145
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 463.391.505
 • 8. Borç Reeskontu (-) 463.391.505
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 463.391.505
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.399.791.493
 • Diğer Gelirler 3.399.791.493
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.399.791.493
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.890.457.033
 • A. Finansal Borçlar 2.890.457.033
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.890.457.033
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 30.520.970
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 30.520.970
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 30.520.970
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 230.258.518
 • B. Ticari Borçlar 230.258.518
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 230.258.518
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.675
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.675
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.675
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.658.223
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.658.223
 • GENEL GİDERLER (-) 1.658.223
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 246.881.074
 • PASİF TOPLAMI 246.881.074
 • Personel Giderleri (-) 246.881.074
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 952.004.057
 • Faiz Gelirleri 952.004.057
 • III. ÖZ SERMAYE 952.004.057
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 952.004.057
 • A. Sermaye 952.004.057
 • Kar Payı Gelirleri 952.004.057
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 729.164.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 729.164.000
 • Satış Karları 729.164.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 101.988.910
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 101.988.910
 • MALİ GİDERLER (-) 101.988.910
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7.730.450
 • 5. Maliyet Artış Fonu 7.730.450
 • Diğer Giderler (-) 7.730.450
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 12.053.172
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 12.053.172
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.815.187.055
 • P A S İ F T O P L A M I 4.815.187.055
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 396.723.616
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 396.723.616
 • 1. Satıştan İadeler (-) -375.620.901
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -375.620.901
 • 2. Satış İskontoları (-) 21.102.715
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 21.102.715
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 21.102.715
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 21.102.715
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -13.254.167
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -13.254.167
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -13.254.167
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -13.254.167
 • 4.1.3 Diğer 7.848.548
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 7.848.548
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -160.202.883
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -160.202.883
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -8.385.019
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -8.385.019
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -151.817.864
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -151.817.864
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -151.817.864
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -151.817.864
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -151.817.864
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,05
  3. 19,88
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 2,00
  3. 8,70
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 2,14
  3. 8,08
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 20,18
  3. 7,91
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,29
  3. 7,41

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,17
  3. -11,09
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. NTHOL NET HOLDING
  2. 2,83
  3. -4,07

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,25
  3. 4,65

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. -0,92
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,03
  3. 0,22

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.