Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,85
 • Değişim :-1,16 %
 • Hacim TL :893.334
 • Hacim Adet :1.042.950
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSIST,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKENR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 506.464.414
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 506.464.414
 • NAKİT DEĞERLER 506.464.414
 • 1.1 Kasa 380.847.941
 • A. Hazır Değerler 380.847.941
 • Kasa 380.847.941
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 76.314.672
 • Acenteler 76.314.672
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 76.314.672
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.759.721
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.759.721
 • İkrazlar 2.759.721
 • 6.1 Kısa Vadeli 26.563.804
 • E. Stoklar 26.563.804
 • İŞTİRAKLER 26.563.804
 • 6. Diğer Stoklar 18.339.428
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 18.339.428
 • Menkuller 18.339.428
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 504.825.566
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 504.825.566
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 504.825.566
 • 8.1.3 Diğer 1.638.848
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.638.848
 • Gayrimenkuller 1.638.848
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.391.563.625
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.391.563.625
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.391.563.625
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 11.865.224
 • Devam Eden Yatırımlar 11.865.224
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 11.865.224
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 349.429
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 349.429
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 349.429
 • 15.2 Menkul Değerlerin 100.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 100.000
 • Reasürörler Payı (-) 100.000
 • AKTİF TOPLAMI 3.997.636.936
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.997.636.936
 • Reasürörler Payı (-) 3.997.636.936
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 113.880.110
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.880.110
 • Ödenmiş Sermaye 113.880.110
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 140.520.399
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 140.520.399
 • Kanuni Yedek Akçeler 140.520.399
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 101.257.161
 • F. Diğer Duran Varlıklar 101.257.161
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 101.257.161
 • A K T İ F T O P L A M I 4.898.028.039
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.898.028.039
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.898.028.039
 • 4.1 Bonolar 254.357.627
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 254.357.627
 • Maliyet Artış Fonu 254.357.627
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 139.212.111
 • A. Finansal Borçlar 139.212.111
 • Özel Fonlar 139.212.111
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 8.682.790
 • Net Dönem Karı 8.682.790
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 8.682.790
 • B. Ticari Borçlar 89.500.468
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 89.500.468
 • P A S İ F T O P L A M I 89.500.468
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.282.135
 • 2. Borç Senetleri 4.282.135
 • Alınan Primler 4.282.135
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 344.787
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 344.787
 • XII. KARŞILIKLAR 344.787
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.568.552
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.568.552
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.568.552
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 853.206
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 853.206
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 853.206
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 254.357.627
 • 8. Borç Reeskontu (-) 254.357.627
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 254.357.627
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.176.548.050
 • Diğer Gelirler 3.176.548.050
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.176.548.050
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.662.323.899
 • A. Finansal Borçlar 2.662.323.899
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.662.323.899
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 45.815.559
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 45.815.559
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 45.815.559
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 196.379.421
 • B. Ticari Borçlar 196.379.421
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 196.379.421
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.418
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.418
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.418
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.864.236
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.864.236
 • GENEL GİDERLER (-) 1.864.236
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 270.149.517
 • PASİF TOPLAMI 270.149.517
 • Personel Giderleri (-) 270.149.517
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.467.122.362
 • Faiz Gelirleri 1.467.122.362
 • III. ÖZ SERMAYE 1.467.122.362
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.467.122.362
 • A. Sermaye 1.467.122.362
 • Kar Payı Gelirleri 1.467.122.362
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 729.164.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 729.164.000
 • Satış Karları 729.164.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 101.988.910
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 101.988.910
 • MALİ GİDERLER (-) 101.988.910
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7.730.450
 • 5. Maliyet Artış Fonu 7.730.450
 • Diğer Giderler (-) 7.730.450
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 12.053.172
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 12.053.172
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.898.028.039
 • P A S İ F T O P L A M I 4.898.028.039
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.009.717.469
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.009.717.469
 • 1. Satıştan İadeler (-) -965.962.962
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -965.962.962
 • 2. Satış İskontoları (-) 43.754.507
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 43.754.507
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 43.754.507
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 43.754.507
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -42.213.856
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -42.213.856
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -42.213.856
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -42.213.856
 • 4.1.3 Diğer 1.540.651
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.540.651
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -186.395.232
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -186.395.232
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.870.815
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.870.815
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -178.524.417
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -178.524.417
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -178.524.417
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -178.524.417
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -178.524.417
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.