Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,98
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :5.313.074
 • Hacim Adet :5.371.691
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSIST,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKENR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 398.975.017
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 398.975.017
 • NAKİT DEĞERLER 398.975.017
 • 1.1 Kasa 246.682.984
 • A. Hazır Değerler 246.682.984
 • Kasa 246.682.984
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 82.484.530
 • Acenteler 82.484.530
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 82.484.530
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 17.017.034
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 17.017.034
 • İkrazlar 17.017.034
 • 6.1 Kısa Vadeli 6.691.952
 • E. Stoklar 6.691.952
 • İŞTİRAKLER 6.691.952
 • 6. Diğer Stoklar 46.098.517
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 46.098.517
 • Menkuller 46.098.517
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 398.975.017
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 398.975.017
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 398.975.017
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.379.081.303
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.379.081.303
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.379.081.303
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 14.890.946
 • Devam Eden Yatırımlar 14.890.946
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 14.890.946
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 294.943
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 294.943
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 294.943
 • 15.2 Menkul Değerlerin 100.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 100.000
 • Reasürörler Payı (-) 100.000
 • AKTİF TOPLAMI 3.979.439.857
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.979.439.857
 • Reasürörler Payı (-) 3.979.439.857
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 112.490.051
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.490.051
 • Ödenmiş Sermaye 112.490.051
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 185.700.513
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 185.700.513
 • Kanuni Yedek Akçeler 185.700.513
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 73.122.853
 • F. Diğer Duran Varlıklar 73.122.853
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 73.122.853
 • A K T İ F T O P L A M I 4.778.056.320
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.778.056.320
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.778.056.320
 • 4.1 Bonolar 557.264.454
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 557.264.454
 • Maliyet Artış Fonu 557.264.454
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 361.872.963
 • A. Finansal Borçlar 361.872.963
 • Özel Fonlar 361.872.963
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 12.184.423
 • Net Dönem Karı 12.184.423
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 12.184.423
 • B. Ticari Borçlar 158.629.921
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 158.629.921
 • P A S İ F T O P L A M I 158.629.921
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.164.144
 • 2. Borç Senetleri 5.164.144
 • Alınan Primler 5.164.144
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 488.268
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 488.268
 • XII. KARŞILIKLAR 488.268
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.098.425
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.098.425
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.098.425
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.077.022
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.077.022
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.077.022
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 557.264.454
 • 8. Borç Reeskontu (-) 557.264.454
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 557.264.454
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.288.384.908
 • Diğer Gelirler 3.288.384.908
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.288.384.908
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.803.279.998
 • A. Finansal Borçlar 2.803.279.998
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.803.279.998
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 27.202.659
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 27.202.659
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 27.202.659
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 204.284.620
 • B. Ticari Borçlar 204.284.620
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 204.284.620
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.622
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.622
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.622
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.330.758
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.330.758
 • GENEL GİDERLER (-) 3.330.758
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 250.271.251
 • PASİF TOPLAMI 250.271.251
 • Personel Giderleri (-) 250.271.251
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 932.406.958
 • Faiz Gelirleri 932.406.958
 • III. ÖZ SERMAYE 932.406.958
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 932.406.958
 • A. Sermaye 932.406.958
 • Kar Payı Gelirleri 932.406.958
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 729.164.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 729.164.000
 • Satış Karları 729.164.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 101.988.910
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 101.988.910
 • MALİ GİDERLER (-) 101.988.910
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7.730.450
 • 5. Maliyet Artış Fonu 7.730.450
 • Diğer Giderler (-) 7.730.450
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 12.053.172
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 12.053.172
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.778.056.320
 • P A S İ F T O P L A M I 4.778.056.320
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 807.199.198
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 807.199.198
 • 1. Satıştan İadeler (-) -774.365.090
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -774.365.090
 • 2. Satış İskontoları (-) 32.834.108
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 32.834.108
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 32.834.108
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 32.834.108
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.811.326
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -26.811.326
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -26.811.326
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -26.811.326
 • 4.1.3 Diğer 6.022.782
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.022.782
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -147.348.112
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -147.348.112
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -26.981.979
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -26.981.979
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -174.330.091
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -174.330.091
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -174.330.091
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -174.330.091
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -174.330.091
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.