Akbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,52
 • Değişim :-2,76 %
 • Hacim TL :126.307.633
 • Hacim Adet :13.162.816
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akbank T.A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 39.823.612
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 39.823.634
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 39.823.612
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 39.823.634
 • NAKİT DEĞERLER 39.823.612
 • NAKİT DEĞERLER 39.823.634
 • B. Menkul Kıymetler 6.998.746
 • B. Menkul Kıymetler 7.039.448
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 6.998.746
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.039.448
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.998.746
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.039.448
 • 1. Hisse Senetleri 9.998
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.998
 • ALACAKLAR 9.998
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.809
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.392
 • Acenteler 4.809
 • Acenteler 9.392
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.809
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.392
 • 1. Alıcılar 6.851.650
 • 1. Alıcılar 7.254.962
 • Acenteler 6.851.650
 • Acenteler 7.254.962
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 6.851.650
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 7.254.962
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 546.336
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 550.855
 • IV. PARA PİYASALARI 546.336
 • IV. PARA PİYASALARI 550.855
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 546.336
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 550.855
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.519
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4.519
 • İkrazlar 4.519
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 546.336
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 546.336
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 546.336
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 36.226.632
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 38.575.688
 • Diğer Alacaklar 36.226.632
 • Diğer Alacaklar 38.575.688
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 36.226.632
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 38.575.688
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31.543.983
 • 5.1 Hisse Senetleri 31.543.983
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 31.543.983
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 4.604.318
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 6.953.209
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 4.604.318
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 6.953.209
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 4.604.318
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 6.953.209
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 172.393.951
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 189.955.851
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 172.393.951
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 189.955.851
 • VI. KREDİLER 172.393.951
 • VI. KREDİLER 189.955.851
 • 6.1 Kısa Vadeli 172.241.534
 • 6.1 Kısa Vadeli 189.803.434
 • E. Stoklar 172.241.534
 • E. Stoklar 189.803.434
 • İŞTİRAKLER 172.241.534
 • İŞTİRAKLER 189.803.434
 • 2. Yarı Mamüller 3.952.780
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.952.780
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.952.780
 • 3. Ara Mamüller -3.800.363
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.800.363
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.800.363
 • 5. Emtia 18.261.260
 • 5. Emtia 18.261.456
 • Menkuller 18.261.260
 • Menkuller 18.261.456
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 18.261.260
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 18.261.456
 • 6. Diğer Stoklar 15.723.324
 • 6. Diğer Stoklar 15.723.520
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15.723.324
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15.723.520
 • Menkuller 15.723.324
 • Menkuller 15.723.520
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.537.936
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.537.936
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.537.936
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.923
 • Devam Eden Yatırımlar 3.923
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.923
 • 2. Alacak Senetleri 3.923
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.923
 • A K T İ F T O P L A M I 3.923
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.623.125
 • BORÇLAR 1.623.125
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.623.125
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 1.623.125
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.623.125
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.623.125
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.488.393
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.488.393
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.488.393
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.369.225
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.369.225
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.369.225
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -880.832
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -880.832
 • Diğer Borçlar -880.832
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.313.679
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.320.705
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.313.679
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.320.705
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.313.679
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.320.705
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 342.426
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 348.192
 • Hayat Matematik Karşılığı 342.426
 • Hayat Matematik Karşılığı 348.192
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 342.426
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 348.192
 • 17.2 Diğer 342.426
 • 17.2 Diğer 348.192
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 342.426
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 348.192
 • Reasürörler Payı (-) 342.426
 • Reasürörler Payı (-) 348.192
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.280.493
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.720.881
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.280.493
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.720.881
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.280.493
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.720.881
 • AKTİF TOPLAMI 290.562.359
 • AKTİF TOPLAMI 315.297.938
 • D. Maddi Duran Varlıklar 290.562.359
 • D. Maddi Duran Varlıklar 315.297.938
 • Reasürörler Payı (-) 290.562.359
 • Reasürörler Payı (-) 315.297.938
 • 1. Arazi ve Arsalar 173.220.430
 • 1. Arazi ve Arsalar 188.044.479
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 173.220.430
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 188.044.479
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 173.220.430
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 188.044.479
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 5.472.753
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 6.423.690
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 5.472.753
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 6.423.690
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.472.753
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 6.423.690
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 22.530.074
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.811.810
 • DİĞER PASİFLER 22.530.074
 • DİĞER PASİFLER 24.811.810
 • II. PARA PİYASALARI 22.530.074
 • II. PARA PİYASALARI 24.811.810
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.164.299
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.473.284
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.164.299
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.473.284
 • ÖZKAYNAKLAR 1.164.299
 • ÖZKAYNAKLAR 1.473.284
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 21.365.775
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 23.338.526
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 21.365.775
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 23.338.526
 • Nominal Sermaye 21.365.775
 • Nominal Sermaye 23.338.526
 • 2. Haklar 28.995.224
 • 2. Haklar 31.499.471
 • III. ALINAN KREDİLER 28.995.224
 • III. ALINAN KREDİLER 31.499.471
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 28.995.224
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 31.499.471
 • A K T İ F T O P L A M I 11.416.093
 • A K T İ F T O P L A M I 13.735.954
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.416.093
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.735.954
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.416.093
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.735.954
 • 4.1 Bonolar 1.460.374
 • 4.1 Bonolar 2.045.308
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.460.374
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.045.308
 • Maliyet Artış Fonu 1.460.374
 • Maliyet Artış Fonu 2.045.308
 • 1. Banka Kredileri 9.955.719
 • 1. Banka Kredileri 11.690.646
 • 4.3 Tahviller 9.955.719
 • 4.3 Tahviller 11.690.646
 • Zarar (-) 9.955.719
 • Zarar (-) 11.690.646
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.241.566
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.795.440
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 5.241.566
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 5.795.440
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 5.241.566
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 5.795.440
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.880.523
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.916.452
 • KAR 2.880.523
 • KAR 2.916.452
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.880.523
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.916.452
 • 1. Satıcılar 15.447
 • TEKNİK GELİRLER 15.447
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 15.447
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 19.964
 • 2. Borç Senetleri 19.964
 • Alınan Primler 19.964
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -4.517
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -4.517
 • Alınan Komisyonlar -4.517
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.542.745
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.587.870
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.542.745
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.587.870
 • XII. KARŞILIKLAR 3.542.745
 • XII. KARŞILIKLAR 3.587.870
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.988.302
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.010.615
 • 4. Ödenecek Giderler 2.988.302
 • 4. Ödenecek Giderler 3.010.615
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.988.302
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.010.615
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 225.339
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 233.737
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 225.339
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 233.737
 • Diğer Teknik Karşılıklar 225.339
 • Diğer Teknik Karşılıklar 233.737
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 329.104
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 343.518
 • 8. Borç Reeskontu (-) 329.104
 • 8. Borç Reeskontu (-) 343.518
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 329.104
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 343.518
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.778.864
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.778.864
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.778.864
 • 1. Vergi Karşılıkları 35.679.834
 • 1. Vergi Karşılıkları 37.759.141
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 35.679.834
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 37.759.141
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 35.679.834
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 37.759.141
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.000.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.556.300
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.984.209
 • Diğer Gelirler 4.556.300
 • Diğer Gelirler 4.984.209
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.556.300
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.984.209
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000
 • A. Finansal Borçlar 1.700.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.700.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -421.551
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -410.755
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -421.551
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -410.755
 • Ödenen Komisyonlar (-) -421.551
 • Ödenen Komisyonlar (-) -410.755
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.349.054
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.349.054
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.349.054
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.332.797
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.334.384
 • B. Ticari Borçlar 1.332.797
 • B. Ticari Borçlar 1.334.384
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.332.797
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.334.384
 • 15.3 Kâr Yedekleri 23.790.063
 • 15.3 Kâr Yedekleri 25.426.712
 • 2. Borç Senetleri 23.790.063
 • 2. Borç Senetleri 25.426.712
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 23.790.063
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 25.426.712
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.392.027
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.469.241
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.392.027
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.469.241
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.392.027
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.469.241
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.137.126
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.724.398
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.137.126
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.724.398
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.137.126
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.724.398
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 26.091
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.233.073
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 26.091
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.233.073
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 26.091
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.233.073
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.905.562
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.775.995
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.905.562
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.775.995
 • Diğer Giderler (-) 2.905.562
 • Diğer Giderler (-) 3.775.995
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 752.895
 • 2. İştiraklere Borçlar 752.895
 • TEKNİK KAR/ZARAR 752.895
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.905.562
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.905.562
 • GENEL GİDERLER (-) 2.905.562
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 290.562.359
 • PASİF TOPLAMI 290.562.359
 • Personel Giderleri (-) 290.562.359
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.023.100
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.645.505
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.023.100
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.645.505
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.023.100
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.645.505
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 8.611.245
 • 6. Borç Reeskontu (-) 8.611.245
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 8.611.245
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 134
 • Amortisman Giderleri (-) 134
 • D. Alınan Sipariş Avansları 134
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 315.297.938
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 315.297.938
 • Karşılıklar (-) 315.297.938
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 11.244.284
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 11.244.284
 • Diğer Giderler (-) 11.244.284
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 8.948.123
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 8.948.123
 • MALİ GELİRLER 8.948.123
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 105.686
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 105.686
 • Kambiyo Karları 105.686
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 8.948
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.948
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 8.948
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 105.686
 • E. Yedekler 105.686
 • Faiz Giderleri (-) 105.686
 • 1. Yasal Yedekler 7.815
 • 1. Yasal Yedekler 110.691
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.815
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 110.691
 • Satış Zararları (-) 7.815
 • Satış Zararları (-) 110.691
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.824.195
 • 2. Statü Yedekleri 1.824.195
 • Kambiyo Zararları (-) 1.824.195
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.332.858
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.332.858
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.332.858
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7.832
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 491.337
 • 5. Maliyet Artış Fonu 7.832
 • 5. Maliyet Artış Fonu 491.337
 • Diğer Giderler (-) 7.832
 • Diğer Giderler (-) 491.337
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 7.084
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.863.176
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 7.084
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.863.176
 • DÖNEM KAR/ZARARI 7.084
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.863.176
 • F. Net Dönem Karı -5.686.699
 • F. Net Dönem Karı 4.191
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -5.686.699
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.191
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -5.686.699
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.191
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -4.561.683
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.367.640
 • G. Dönem Zararı (-) -4.561.683
 • G. Dönem Zararı (-) 1.367.640
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -4.561.683
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.367.640
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 491.345
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 491.345
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 17.416
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 17.416
 • 1. ........... Yılı Zararı -5.943.418
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -5.943.418
 • 2. ........... Yılı Zararı -4.652.064
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -4.652.064
 • 2. Yurtdışı Satışlar -356.784
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -356.784
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -371.899
 • 3. Diğer Satışlar -371.899
 • 2. Satış İskontoları (-) -384.806
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -384.806
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -41.251
 • 3. Diğer İndirimler (-) -41.251
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -358.232
 • C. Net Satışlar -358.232
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -38.101
 • D. Satışların Maliyeti (-) -38.101
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.958.806
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.958.806
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.332.624
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.332.624
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -455.487
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.643.220
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -455.487
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.643.220
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -38.551
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 126.554
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -38.551
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 126.554
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.300.866
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.300.866
 • 4.1.3 Diğer 1.424.973
 • 4.1.3 Diğer 1.516.666
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.424.973
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.516.666
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -310.596
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.748.345
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -310.596
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.748.345
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -209
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 126.723
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -209
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 126.723
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -310.387
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.621.622
 • 4.2.3 Diğer -310.387
 • 4.2.3 Diğer 1.621.622
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -323.372
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 466
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -323.372
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 466
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -209
 • H. Finansman Giderleri (-) -209
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -323.163
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -131.062
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -323.163
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -131.062
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.557
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 139.355
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.557
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 139.355
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 208.713
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 208.713
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -168.304
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 446.848
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -168.304
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 446.848
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 153.374
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.653.816
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 153.374
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.653.816
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -811.937
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 254.063
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -811.937
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 254.063
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.228.175
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.228.175
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 456.558
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 3.613.704
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 456.558
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 3.613.704
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 7.016.650
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 7.016.650
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -859.132
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -859.132
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.330.058
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 3.613.704
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.330.058
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 3.613.704
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -708.142
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 3.827.460
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -708.142
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 3.827.460
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.827.460
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -804.356
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.905.562
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.