Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 21,50
 • Değişim :-3,67 %
 • Hacim TL :20.280.694
 • Hacim Adet :934.673
* SG: 23.06.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XTUMY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AEFES | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.693.210.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.693.210.000
 • NAKİT DEĞERLER 6.693.210.000
 • 1.1 Kasa 2.680.125.000
 • A. Hazır Değerler 2.680.125.000
 • Kasa 2.680.125.000
 • B. Menkul Kıymetler 2.956.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.956.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.956.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.458.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.458.000
 • Sigortalılar 2.458.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.749.821.000
 • Acenteler 1.749.821.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.749.821.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 85.999.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 85.999.000
 • İkrazlar 85.999.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.262.387.000
 • E. Stoklar 1.262.387.000
 • İŞTİRAKLER 1.262.387.000
 • 6. Diğer Stoklar 909.464.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 909.464.000
 • Menkuller 909.464.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.693.210.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.693.210.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.693.210.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 20.438.484.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 20.438.484.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 20.438.484.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.401.000
 • Devam Eden Yatırımlar 1.401.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.401.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 14.312.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.312.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 14.312.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 767.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 767.000
 • Reasürörler Payı (-) 767.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 74.585.000
 • 15.3 Diğer 74.585.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 74.585.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 103.483.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 103.483.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 103.483.000
 • AKTİF TOPLAMI 7.620.761.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.620.761.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.620.761.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 12.064.405.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.064.405.000
 • Ödenmiş Sermaye 12.064.405.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.802.619.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.802.619.000
 • Nominal Sermaye 1.802.619.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 306.012.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 306.012.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 306.012.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 252.758.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 252.758.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 252.758.000
 • A K T İ F T O P L A M I 27.131.694.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 27.131.694.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 27.131.694.000
 • 4.1 Bonolar 3.466.263.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.466.263.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.466.263.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 655.899.000
 • A. Finansal Borçlar 655.899.000
 • Özel Fonlar 655.899.000
 • B. Ticari Borçlar 1.723.484.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.723.484.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.723.484.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 837.898.000
 • 2. Borç Senetleri 837.898.000
 • Alınan Primler 837.898.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 422.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 422.000
 • XII. KARŞILIKLAR 422.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 111.391.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 111.391.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 111.391.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 136.578.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 136.578.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 136.578.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.466.263.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.466.263.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.466.263.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 8.280.901.000
 • Diğer Gelirler 8.280.901.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 8.280.901.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 5.768.886.000
 • A. Finansal Borçlar 5.768.886.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 5.768.886.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 26.425.000
 • B. Ticari Borçlar 26.425.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 26.425.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 308.161.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 308.161.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 308.161.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 119.554.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 119.554.000
 • GENEL GİDERLER (-) 119.554.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.886.226.000
 • PASİF TOPLAMI 1.886.226.000
 • Personel Giderleri (-) 1.886.226.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 171.649.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 171.649.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 171.649.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 15.384.530.000
 • Faiz Gelirleri 15.384.530.000
 • III. ÖZ SERMAYE 15.384.530.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.728.992.000
 • A. Sermaye 9.728.992.000
 • Kar Payı Gelirleri 9.728.992.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 592.105.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 592.105.000
 • Satış Karları 592.105.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 63.583.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 63.583.000
 • MALİ GİDERLER (-) 63.583.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.335.817.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.335.817.000
 • Diğer Giderler (-) -2.335.817.000
 • F. Net Dönem Karı 2.335.817.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.335.817.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.335.817.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 303.414.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 303.414.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 5.655.538.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 5.655.538.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 27.131.694.000
 • P A S İ F T O P L A M I 27.131.694.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.425.697.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.425.697.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.556.119.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.556.119.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 869.578.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 869.578.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 869.578.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 869.578.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -595.514.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -595.514.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -233.722.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -233.722.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -829.236.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -829.236.000
 • 4.1.3 Diğer 40.342.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 40.342.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -108.510.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -108.510.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -38.694.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -38.694.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -147.204.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -147.204.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -147.204.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -147.204.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -62.292.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -84.912.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,05
  3. 19,88
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 2,00
  3. 8,70
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 2,14
  3. 8,08
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 20,18
  3. 7,91
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,29
  3. 7,41

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,17
  3. -11,09
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. NTHOL NET HOLDING
  2. 2,83
  3. -4,07

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,25
  3. 4,65

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. -0,92
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,03
  3. 0,22

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.