Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 21,36
 • Değişim :-0,19 %
 • Hacim TL :10.475.855
 • Hacim Adet :489.527
* SG: 25.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AEFES | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.169.045.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.169.045.000
 • NAKİT DEĞERLER 7.169.045.000
 • 1.1 Kasa 2.726.958.000
 • A. Hazır Değerler 2.726.958.000
 • Kasa 2.726.958.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.754.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.754.000
 • Sigortalılar 2.754.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.192.837.000
 • Acenteler 2.192.837.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.192.837.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 79.757.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 79.757.000
 • İkrazlar 79.757.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.331.494.000
 • E. Stoklar 1.331.494.000
 • İŞTİRAKLER 1.331.494.000
 • 6. Diğer Stoklar 835.245.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 835.245.000
 • Menkuller 835.245.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.169.045.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.169.045.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.169.045.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 19.772.474.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.772.474.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 19.772.474.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 993.000
 • Devam Eden Yatırımlar 993.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 993.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 14.636.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.636.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 14.636.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 767.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 767.000
 • Reasürörler Payı (-) 767.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 65.921.000
 • 15.3 Diğer 65.921.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 65.921.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 94.572.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 94.572.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 94.572.000
 • AKTİF TOPLAMI 7.350.447.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.350.447.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.350.447.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 11.687.685.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.687.685.000
 • Ödenmiş Sermaye 11.687.685.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.698.847.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.698.847.000
 • Nominal Sermaye 1.698.847.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 286.985.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 286.985.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 286.985.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 270.468.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 270.468.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 270.468.000
 • A K T İ F T O P L A M I 26.941.519.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 26.941.519.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 26.941.519.000
 • 4.1 Bonolar 4.483.582.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.483.582.000
 • Maliyet Artış Fonu 4.483.582.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.313.098.000
 • A. Finansal Borçlar 1.313.098.000
 • Özel Fonlar 1.313.098.000
 • B. Ticari Borçlar 1.955.911.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.955.911.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.955.911.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 956.875.000
 • 2. Borç Senetleri 956.875.000
 • Alınan Primler 956.875.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.413.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.413.000
 • XII. KARŞILIKLAR 15.413.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 127.625.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 127.625.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 127.625.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 113.218.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 113.218.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 113.218.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.483.582.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.483.582.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.483.582.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.557.039.000
 • Diğer Gelirler 7.557.039.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.557.039.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 5.058.984.000
 • A. Finansal Borçlar 5.058.984.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 5.058.984.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 27.064.000
 • B. Ticari Borçlar 27.064.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 27.064.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 326.028.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 326.028.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 326.028.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 125.199.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 125.199.000
 • GENEL GİDERLER (-) 125.199.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.857.824.000
 • PASİF TOPLAMI 1.857.824.000
 • Personel Giderleri (-) 1.857.824.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 161.940.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 161.940.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 161.940.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 14.900.898.000
 • Faiz Gelirleri 14.900.898.000
 • III. ÖZ SERMAYE 14.900.898.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.287.345.000
 • A. Sermaye 9.287.345.000
 • Kar Payı Gelirleri 9.287.345.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 592.105.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 592.105.000
 • Satış Karları 592.105.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 63.583.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 63.583.000
 • MALİ GİDERLER (-) 63.583.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.886.607.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.886.607.000
 • Diğer Giderler (-) -1.886.607.000
 • F. Net Dönem Karı 1.886.607.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.886.607.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.886.607.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 317.921.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 317.921.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 5.613.553.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 5.613.553.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 26.941.519.000
 • P A S İ F T O P L A M I 26.941.519.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.182.204.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.182.204.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.828.120.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.828.120.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.354.084.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.354.084.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.354.084.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.354.084.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.390.826.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.390.826.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -478.018.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -478.018.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.868.844.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.868.844.000
 • 4.1.3 Diğer 485.240.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 485.240.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 298.841.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 298.841.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -108.306.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -108.306.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 190.535.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 190.535.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 190.535.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 190.535.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 100.373.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 90.162.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KERVT KEREVITAS GIDA
  2. 63,80
  3. 19,92
  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,58
  3. 19,70
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,58
  3. 18,37
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,43
  3. 13,58
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,59
  3. 12,47

Azalan

  1. ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 5,16
  3. -20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 2,26
  3. -9,96
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,39
  3. -9,30
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,21
  3. -8,68
  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,07
  3. -8,55

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. -4,46
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. -6,50
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,83
  3. -6,74
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,50
  3. -5,66

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. -6,50
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,44
  3. -6,72
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. -4,46
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,99
  3. -2,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 5,24
  3. -2,78

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.