Adese Alışveriş Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,38
 • Değişim :-0,42 %
 • Hacim TL :5.856.789
 • Hacim Adet :2.449.841
* SG: 28.07.2017 - 17:25 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Adese Alışveriş Hizmetleri Ticaret A.Ş.
 • XHARZ,XIKIU,XTCRT,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : ADESE | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 335.183.259
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 335.183.259
 • NAKİT DEĞERLER 335.183.259
 • 1.1 Kasa 14.708.390
 • A. Hazır Değerler 14.708.390
 • Kasa 14.708.390
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 30.354.171
 • Acenteler 30.354.171
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 30.354.171
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 151.976.051
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 151.976.051
 • İkrazlar 151.976.051
 • 6.1 Kısa Vadeli 126.551.395
 • E. Stoklar 126.551.395
 • İŞTİRAKLER 126.551.395
 • 6. Diğer Stoklar 11.593.252
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 11.593.252
 • Menkuller 11.593.252
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 335.183.259
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 335.183.259
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 335.183.259
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 641.961.064
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 641.961.064
 • II. DURAN VARLIKLAR 641.961.064
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.819.174
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.819.174
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.819.174
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 382.118.457
 • Hayat Matematik Karşılığı 382.118.457
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 382.118.457
 • AKTİF TOPLAMI 190.423.868
 • D. Maddi Duran Varlıklar 190.423.868
 • Reasürörler Payı (-) 190.423.868
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 603.707
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 603.707
 • Ödenmiş Sermaye 603.707
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.577.786
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.577.786
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.577.786
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 56.057.306
 • F. Diğer Duran Varlıklar 56.057.306
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 56.057.306
 • A K T İ F T O P L A M I 977.144.323
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 977.144.323
 • Yeniden Değerleme Fonu 977.144.323
 • 4.1 Bonolar 351.319.432
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 351.319.432
 • Maliyet Artış Fonu 351.319.432
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 130.043.100
 • A. Finansal Borçlar 130.043.100
 • Özel Fonlar 130.043.100
 • B. Ticari Borçlar 167.833.685
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 167.833.685
 • P A S İ F T O P L A M I 167.833.685
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 31.767.156
 • 2. Borç Senetleri 31.767.156
 • Alınan Primler 31.767.156
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 685.934
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 685.934
 • XII. KARŞILIKLAR 685.934
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.946.581
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.946.581
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.946.581
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.261.796
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 12.261.796
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 12.261.796
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 351.319.432
 • 8. Borç Reeskontu (-) 351.319.432
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 351.319.432
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 157.990.332
 • Diğer Gelirler 157.990.332
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 157.990.332
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 63.493.526
 • A. Finansal Borçlar 63.493.526
 • TEKNİK GİDERLER (-) 63.493.526
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.379.977
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.379.977
 • GENEL GİDERLER (-) 5.379.977
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 89.116.829
 • PASİF TOPLAMI 89.116.829
 • Personel Giderleri (-) 89.116.829
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 467.834.559
 • Faiz Gelirleri 467.834.559
 • III. ÖZ SERMAYE 467.834.559
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 467.957.930
 • A. Sermaye 467.957.930
 • Kar Payı Gelirleri 467.957.930
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 126.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 126.000.000
 • Satış Karları 126.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 4.387.844
 • 5. Maliyet Artış Fonu 4.387.844
 • Diğer Giderler (-) 4.387.844
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.387.844
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.387.844
 • 2. ........... Yılı Zararı -123.371
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -123.371
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 977.144.323
 • P A S İ F T O P L A M I 977.144.323
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 152.478.948
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 152.478.948
 • 1. Satıştan İadeler (-) -113.480.334
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -113.480.334
 • 2. Satış İskontoları (-) 38.998.614
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 38.998.614
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 38.998.614
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 38.998.614
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -27.618.660
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -27.618.660
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.895.269
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.895.269
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -34.513.929
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -34.513.929
 • 4.1.3 Diğer 4.484.685
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.484.685
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.385.400
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.385.400
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -306.778
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -306.778
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.078.622
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.078.622
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.078.622
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.078.622
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -5.929
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.084.551
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 182,90
  3. 18,00
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,29
  3. 9,32

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,28
  3. -8,35
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,31
  3. 3,15
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,85
  3. -1,02
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,54
  3. 5,88
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,04
  3. -2,39

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,70
  3. -0,91
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,85
  3. -1,02
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,15
  3. 0,15
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,63
  3. -0,47
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,26
  3. 4,67

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.