ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,48
 • Değişim :0,45 %
 • Hacim TL :158.147
 • Hacim Adet :35.369
* SG: 18.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
 • XSADA,XTAST,XTMTU,XULUS,XUSIN,XUTUM : ADBGR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 317.513.226
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 317.513.226
 • NAKİT DEĞERLER 317.513.226
 • 1.1 Kasa 39.133.064
 • A. Hazır Değerler 39.133.064
 • Kasa 39.133.064
 • B. Menkul Kıymetler 19.573.434
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 19.573.434
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 19.573.434
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 134.922.470
 • Acenteler 134.922.470
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 134.922.470
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 27.481.358
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 27.481.358
 • İkrazlar 27.481.358
 • 6.1 Kısa Vadeli 84.942.908
 • E. Stoklar 84.942.908
 • İŞTİRAKLER 84.942.908
 • 6. Diğer Stoklar 11.459.992
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 11.459.992
 • Menkuller 11.459.992
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 317.513.226
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 317.513.226
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 317.513.226
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 665.246.782
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 665.246.782
 • II. DURAN VARLIKLAR 665.246.782
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 246.079
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 246.079
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 246.079
 • 15.2 Menkul Değerlerin 106.743.936
 • C. Finansal Duran Varlıklar 106.743.936
 • Reasürörler Payı (-) 106.743.936
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 184.063.406
 • 15.3 Diğer 184.063.406
 • Muallak Hasar Karşılığı 184.063.406
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 11.361.512
 • Hayat Matematik Karşılığı 11.361.512
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 11.361.512
 • AKTİF TOPLAMI 328.746.697
 • D. Maddi Duran Varlıklar 328.746.697
 • Reasürörler Payı (-) 328.746.697
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.332.005
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.332.005
 • Ödenmiş Sermaye 10.332.005
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.062.941
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.062.941
 • Nominal Sermaye 7.062.941
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 23.753.147
 • F. Diğer Duran Varlıklar 23.753.147
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 23.753.147
 • A K T İ F T O P L A M I 982.760.008
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 982.760.008
 • Yeniden Değerleme Fonu 982.760.008
 • 4.1 Bonolar 243.913.138
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 243.913.138
 • Maliyet Artış Fonu 243.913.138
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 22.183.645
 • A. Finansal Borçlar 22.183.645
 • Özel Fonlar 22.183.645
 • B. Ticari Borçlar 60.157.878
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 60.157.878
 • P A S İ F T O P L A M I 60.157.878
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 147.938.777
 • 2. Borç Senetleri 147.938.777
 • Alınan Primler 147.938.777
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.335.820
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.335.820
 • XII. KARŞILIKLAR 2.335.820
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.184.430
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.184.430
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.184.430
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.264.752
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.264.752
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.264.752
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 243.913.138
 • 8. Borç Reeskontu (-) 243.913.138
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 243.913.138
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 75.689.265
 • Diğer Gelirler 75.689.265
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 75.689.265
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 53.599.543
 • A. Finansal Borçlar 53.599.543
 • TEKNİK GİDERLER (-) 53.599.543
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 14.588.307
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.588.307
 • GENEL GİDERLER (-) 14.588.307
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 5.674.375
 • PASİF TOPLAMI 5.674.375
 • Personel Giderleri (-) 5.674.375
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 663.157.605
 • Faiz Gelirleri 663.157.605
 • III. ÖZ SERMAYE 663.157.605
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 663.157.605
 • A. Sermaye 663.157.605
 • Kar Payı Gelirleri 663.157.605
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 336.182.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 336.182.000
 • Satış Karları 336.182.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.668.542
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.668.542
 • Diğer Giderler (-) -1.668.542
 • F. Net Dönem Karı 1.668.542
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.668.542
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.668.542
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 115.688.329
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 115.688.329
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 982.760.008
 • P A S İ F T O P L A M I 982.760.008
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 94.386.447
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 94.386.447
 • 1. Satıştan İadeler (-) -73.753.676
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -73.753.676
 • 2. Satış İskontoları (-) 20.632.771
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 20.632.771
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 20.632.771
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 20.632.771
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -6.208.206
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -6.208.206
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.755.349
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.755.349
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -63.148
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -63.148
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -14.026.703
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -14.026.703
 • 4.1.3 Diğer 6.606.068
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.606.068
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 33.604.951
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 33.604.951
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.321.576
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.321.576
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 30.283.375
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 30.283.375
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 30.283.375
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 30.283.375
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 30.283.375
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,96
  3. 20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,88
  3. 18,24
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,01
  3. 17,03
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,90
  3. 15,83
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,73
  3. 10,53

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,66
  3. -15,28
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 3,69
  3. -11,30
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 8,70
  3. -9,09
  1. DOCO DOCO AKTIENGESELLSCHAFT
  2. 179,10
  3. -7,68
  1. AVOD AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM
  2. 1,24
  3. -6,06

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. -3,03

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,20
  3. -0,68
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,19
  3. 0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.